Picture
Отделете 30 секунди и подпишете по електронен път Европейската гражданска иницатива* “Мама, татко и деца”, регистрирана официално от Европейската комисия на: http://www.mumdadandkids.eu/bg 

Тя цели да защити правата на децата, брака и семейството, като призове Европейския съюз да приеме законодателство, което зачита правомощията на всяка държава членка сама да определя политиката си в областта на брака и семейството, в съответствие с Хартата за основните права (член 9).

Минимумът подписи, който България следва да събере е 12 750. Моля, подпишете и споделете с други по имейл или чрез социалните мрежи, за да наберем необходимата подкрепа. 

Нека защитим бракът, семейството и децата като дадем подкрепата си на: http://www.mumdadandkids.eu/bg
“Мама, татко и деца” можете да подкрепите и на хартиен носител, като разпечатите от сайта на инициативата на: www.mumdadandkids.eu/bg/sign-on-paper-2  формуляра и го дадете за подпис и на вашите приятели и съседи. 
Picture
Дай своя глас за равни права за всички и "не" на специалните права за някои!*

На 3 февруари, Европейският парламент ще гласува доклада от Улрике Луначек, австрийска евродепутатка и съпредседателка на групата за хомосексуални права в Европейския парламент. Той е озаглавен "Пътна карта срещу хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуална ориентация и полова идентичност." Докладът е опит от страна на ЛГБТ активистите да получат специални права на равнище ЕС, които да бъдат приети и от страните-членки.   

Ако бъде приет, институциите на ЕС и държавите членки ще бъдат задължени да се ангажират за цялостното интегриране интересите на ЛГБТ активистите във всички области на обществената политика, в т.ч.: здравеопазването, образованието, заетостта, предоставянето на убежище, както и външните отношения.
С активна гражданска позиция* от наша страна не е невъзможно този доклад да бъде отхвърлен.


 
Picture
Въпреки явното отхвърляне на доклада на Estrela от Европейския парламент през декември, който призовава за аборт по желание, задължително хомосексуално образование от най-ранна възраст, както и ограничения по отношение на свободата на съвестта, тези въпроси отново са върнати за разглеждане.

По този повод Асоциация Общество и Ценности изпрати писмо до евродепутатите, които отхвърлиха доклада Естрела през декември, да изразят своята позиция за ненамеса на ЕС в сферата на образованието и абортите по време на осбъждането в ЕП този четвъртък, 16.01.2014г.

При желание от ваша страна може да изпратите следното писмо на посочените в края на писмото имейли.

Уважаеми ..................... ,

Обръщаме се към Вас във връзка с връщането на доклада "Естрела" за ново обсъждане в Европейския парламент като политик, който активно защитава правото на страните членки сами да определят политиката си в сферата на образованието и сексуалното здраве и права.


 
Приятели, само два дни остават до гласуването на доклада Естрела. Побързайте! Копирайте и изпратите на българските евродепутати* следното писмо:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЕВРОДЕПУТАТИ,

Този вторник, 10 декември, предстои повторно гласуване на доклада Estrela изготвен от европейския офис на Световната здравна организация. Той предвижда задължително сексуално образование от най-ранна детска възраст - запознаване на децата от 0 до 4 год. с различните полови идентичности,  показва на 4 год. деца как да играят на "доктор" и представя изучаването на хомосексуалните взаимоотношения на 6 годишна възраст. Приемането на подобна политика ще доведе до моралната деградация и объркването на половата идентичност на детето.

В доклада се казва, че държавите трябва да предоставят на подрастващите достъпни услуги за аборт в училищата, без съгласието на родителите или настойниците. Докладът Estrela не зачита семейството. Бащите и майките са дисквалифицирани като "други заинтересовани страни" и вече не се признават за първостепенно отговорни за собствените си деца.

 
Picture
Подписалите се* по-долу организации изразяваме своята голяма загриженост относно тежките атаки, пред които Руската федерация е изправена поради приемането на Федералния закон от 29-ти юни, 2013 бр 135-FZ "За изменение на член 5 от Федералния закон за защита на децата от вредна за тяхното здраве и развитие информация...", който защитава невинността и моралното формиране на децата, като забранява пропагандата на "нетрадиционни сексуални взаимоотношения" между тях.

Ние потвърждаваме, че естественото семейство, основано на брака между един мъж и една жена е основата на всяко човешко общество и има право на закрила от обществото и държавата, както е посочено в международните норми за правата на човека, включително Всеобщата декларация за правата на човека (чл. 16 (3)). Всяка вредна инициатива спрямо естественото семейството е разрушителна за обществото като цяло. Ние също така потвърждаваме, че децата се нуждаят от специална закрила, поради тяхната невинност и незрялост.


 
Picture
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ,
ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО Г-Н ОТИЕ,


Обръщаме се към Вас в качеството Ви на президент, министър на външните работи и посланик на страна членка на Европейския съюз. Писмото ни е продиктувано от морално и общочовешки неприемливите полицейските репресии и нарушаване правата на мирно протестиращи граждани, в т.ч. възрастни хора и майки с деца, с полицейски побои, насилие, неправомерни арести и използване на сълзотворен газ от страна на френските власти.  Описаните действия са извършени от страна на френските  власти по време на мащабните протести в Париж срещу озаконяването на бракове на еднополови двойки и правото им да осиновяват деца.


 
Picture
Присъедини се към инициативата и помогни на "Един от нас" да получи 1 000 000 подписи през 2013 г.

“Един от нас” е една от първите регистрирани европейски граждански инициативи (ЕГИ) в Европейския съюз. Нейната цел е да разшири защитата в Европа на човешкия живот от неговото зачатие, според възможностите на компетентност на ЕС.

Насърчаваме те да подкрепиш инициативата на: http://www.oneofus.eu/bg/


 
Picture
Г-н Президент,

Въпреки  гражданското недоволство, липсата на обществена подкрепа, липсата на реална обосновка и липсата на необходимост от въвеждането на задължителна предучилищна подготовка за децата от годината на навършване на 4 години, както и явното противоречие с редица правни норми, на 18 януари, народните представители приеха това „нововъведение” като част от готвения закон за образованието.

Изразяваме силното си притеснение и недоволство както от приемането, така и от начина на изготвяне на подобни законови промени. Образованието е сфера с особено голям обществен интерес, тя засяга най-скъпото за българите – техните деца. Затова смятаме, че правенето на закон за образованието при липса на диалог с, и чуваемост на,  гражданското общество е недопустимо, а налагането на задължителност при липса на обществено съгласие  е метод, който не подобава на правителство, считащо себе си за демократично. ...


 
Специалисти в различни сфери разпознават и определят родителското отчуждаване като широко разпространена практика – от страна на единия развеждащ се родител спрямо другия; тази практика унищожава връзката на потърпевшия родител с неговите или нейните деца. Това обикновено се прави с намерението да се извлече финансова облага в съда.

От 1990 г. – годината, в която влезе в сила Конвенцията за правата на детето, много по-вредна форма на родителско отчуждаване е обхванало глобално обществата. За да се съобразят с годишните резолюции, предложени от неправителствените организации на Комисията за правата на детето, държавите и техните правителства инициират, разработват и поддържат преследване на родителите с цел отделяне от техните деца. Тези резолюции са приети без възражения и никога не са оспорвани.

Агенциите за закрила на децата безсърдечно отнемат децата далеч от техните домове и техните родители, баби, дядовци и семейство използвайки за целта най-неразумни и ужасни причини, за да могат да ги дадат на приемни домове и места за осиновяване. 

Тази абсурдна жестокост и бруталност трябва да спре сега!

Подкрепи ПЕТИЦИЯТА от ТУК