Picture
Това заяви Европейският съд по правата на човека в решението си по делото Шапен и Шарпантие срещу Франция

Запазването на брака между мъж и жена не е дискриминация. Това беше потвърдено от решението на Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ), публикувано на 9 юни. В случая на Шапен и Шарпантие от Франция, Съдът разкри че, правото на брак (клауза 12), съпоставено със забраната на дискриминация (клауза 14) и правото на зачитане на личния и семейния живот (клауза 8), съпоставена с клауза 14, не се нарушават. Това означава, че когато френската държава пречи на двама мъже да сключат брак, в момент, когато закона не може да даде тази възможност, това не нарушава Европейската конвенция за защита на правата на човека.


 
от Веселин Кисьов

Добро въведение в темата е това двуминутно представяне на резултатите от проучвания за Националния брачен проект в САЩ 
 "Преди да направя." Те показват как предишните любовни взаимоотношения влияят на качеството на брака.

 
Picture
от Веселин Кисьов

Намален шанс за достигане до брак

…Най-новите проучвания показват, че преминалите през няколко съжителства без брак, двойките с различни нива на посвещение и тези, които използват съжителството без брак като изпробване, са в най-голям риск да имат лошо качество на връзката си и евентуално да се наложи да я прекратят.
Мег Джей, Клиничен психолог в университета във Вирджиния и автор на книгата “Определящото десетилетие: Защо двадесетте години са от значение и как да се възползвате от тях сега“[1]

Да се разбира ли, че има и начини на съжителство без брак, които не крият особен риск? – Съвсем не.

В проучване от 2014 г. социологът Карън Гуцо анализира какви са шансовете съжителството на семейни начала да доведе до брак или да се разпадне. Тя сравнява днешните възможности с тези от предишните години. Заключението й е категорично:

Всички видове съжителстващи без брак двойки днес е по-вероятно да се разделят, отколкото да доведат до брак.


 
Picture
Съветът по правата на човека към Организацията на обединените нации направи историческа крачка с приетата на 3 юли 2015г. Резолюция за защита на семейството (A / HRC / 29 / L.25). За първи път Съветът по правата на човека, със 71 страни-членки на ООН подкрепящи предложенията, прие Резолюция за защитата на семейството, по време на 20-годишнината на Международната година на семейството с 29 гласа "за", 14 "против" и 4 "въздържал се".

Приетата Резолюция за защита на семейството:
4. отново потвърждава, че семейството е естествена и основна клетка на обществото и има право на закрила от обществото и държавата;


 
Picture
Едни могат да вярват в еднополовите бракове. Други могат да вярват, че всяко дете заслужава майка и баща. Но, никой не може да вярва и в двете.”
Дейвид Бланкънхорн, Институт за Американските ценности

  1. Легализирането на еднополовите бракове отнема правото на децата да познават и да бъдат отгледани от собствените си биологични родители.


Каквото и да се легализира, то бива подкрепяно и впоследствие преживява растеж. Ако еднополовите бракове бъдат легализирани, много повече деца ще бъдат отгледани без баща или майка.


Научно социално проучване категорично доказва, че децата се справят най-добре по всички здравни и социални мерки, когато са отглеждани от техните семейни биологични родители. Бракът между мъж и жена увеличава шанса децата да бъдат отгледани и да получат грижа от двамата си биологични родители, докато еднополовите бракове узаконяват съюзи, в които винаги ще се отхвърля правото на детето да бъде отгледано било то от баща му или майка му. Проучването сочи, че майките и бащите в зависимост от техните специфични гени, допринасят по уникален начин за развитието на собствените си деца и същото това „допринасяне” не е възможно да се осъществи от еднополовите  родители. Ако обществото не санкционира браковете, които правят невъзможно отглеждането на детето от един от двамата му родители, детето страда.


 
Могат да бъдат посочени различни причини за това защо хората избират да съжителстват без брак. Ето някои от тях:
  • Отлагането на брака за все по-късна възраст. Това е добре документирано.[1]
  • Индивидуализъм. В нашето все по-индивидуалистично общество, се цени свободата и гъвкавостта, които това съжителство предлага.[2]
  • Нарастващата секуларизация. В индустриализирания свят има все по-малко религиозни предразсъдъци спрямо този начин на живот.[3]
  • Разведени родители. Децата на тези родители са по-склонни на такова съжителство, твърди социологът Уилкокс. Предишните десетилетия увеличиха процента на разводите. Децата на много разведени родители виждат в това съжителство начин да опознаят партньора си или да избегнат посвещението, с което свързват брака.[4]

 
Picture
Предбрачни сексуални партньори, съжителство и малки сватби
 от Бен Джонсън

Какъв е ключът към щастливия брак?

Според новия доклад на Националния проект за брака от Галена К. Роудс и Скот М. Стенли ключът е: въздържане от секс и от съжителство и правене на голяма сватба, което дава чувство за общност и отговорност.

Проучването разглежда браковете на 418 лица от „Изследване за развитие на връзките” (Relationship Development Study), изучава историята на връзката на съпрузите, предишни романтични преживявания и качеството на брака им. Тези 418 лица участват в изследването в периода 2007-2008 година и са част от по-голяма група от 18 до 34 годишни американци, които са обвързани, но са били необвързани, когато започва проучването.


 
Picture
Семейството, основано на брачния съюз на един мъж и една жена, е в основата на обществото и надежда за човечеството. Семейството се е доказало като най-добрата основа за изграждане на всяка позната в историята цивилизация. То е ключово за хармоничното развитие, просперитета и мира на всяко общество. То е също източник на нов живот, естественото убежище за децата, и мястото, където  децата се възпитават в ценностите,  необходими за личното благосъстояние на отделния човек и обществото като цяло. 

Като естествената и основна градивна единица на обществото, семейството има право на закрила от обществото и държавата.

В цялата история, народи са били в състояние да оцелеят множество бедствия, нашествия, глад, земетресения, епидемии, депресии, но те никога не са били в състояние да оцелеят при разпадането на семейството. (Дж. Д. Ънуин, историк и изследовател на много култури, изчезнали през вековете, установява, че отхвърлянето на брака и на сексуалния морал е водещ фактор за заличаването на нациите.)


 
Picture
НИЕ ХОРАТА от много страни и култури потвърждаваме истината залегнала във „Всеобщата декларация за правата на човека“ 1 и отразена в международни договори 2 и много от нашите национални конституции 3, че „Семейството е естествена и основна клетка на обществото и има правото на закрила от обществото и от държавата.„ Следователно семейството съществува преди държавата и притежава присъщото достойнство и права, които държавите членки са морално задължени да уважават и защитават.

ДЕКЛАРИРАМЕ, че семейството, универсална общност, основана на брачния съюз на един мъж и една жена, е в основата на обществото, силата на нашите народи, и надежда за човечеството. Като най-градивната основа на всяка позната в историята цивилизация, 4 семейството е доказан стълб на свободата и ключа към развитие, просперитет и мир.

СЕМЕЙСТВОТО е също изворът и люлката на нов живот, естественото убежище за децата, и на първо място училището, което предава стойностите, необходими за  благосъстоянието на децата и обществото. Семейството е истинската ни връзка с миналото и мост към бъдещето.5


 
В работата си като член на Европейския парламент обещавам:

1. Да отстоявам и защитавам принципа на субсидиарност, като основен принцип в стандартите за борба с дискриминацията, като се застъпвам за правото на страните членки сами да определят политиката си в сферата на брака и семейството, родителските права, образованието и здравеопазването.

2. Да се застъпвам и активно да насърчавам правата на човека в Европа, включително човешкото достойнство, правото на живот, свободата на мисълта, съвестта и религията.

3. Да се застъпвам и работя за утвърждаване на семейството, основано на брачния съюз между един мъж и една жена, като основна градивна единица на всяко общество и най-добрата среда за развитието на децата. 

4. Да признавам различията между мъжа и жената, тяхната уникална роля за пълноценното развитие на децата, като се противопоставям на политики, насочени към заличаване на сексуалните различия в общественото пространство. 

5. Да работя за зачитането и насърчаването на първостепенното право и отговорност на родителите за възпитанието, здравето и образованието на  техните деца, да ги образоват съгласно избора и убежденията си, като това им право да бъде гарантирано във всички образователни програми на ЕС.

6. Да се ангажирам за създаване на икономически условия за семействата, които да им осигурят достоен живот и условия за пълноценно развитие. 

Подкрепили Декларацията до 14 май, 2014г. (подредбата следва датата на получаване на подкрепата): 

1. Гергана Николова, от гражд. квота, 6-та в листата на Реформаторски блок
2. Магдалена Ташева, 2-ра в листата на ПП "АТАКА"
3. Меглена Кунева, от ДБГ, 1-ва в листата на Реформаторски блок
4. Светослав Малинов, от ДСБ, 2-ри в листата на Реформаторски блок 
5. Корман Исмаилов, от НДСП, 4-ти в листата на Реформаторски блок
6. Николай Ненчев, от БЗНС, 5-ти в листата на Реформаторски блок
7. Валентин Симов, 1-ви в листата на ПП "Партия на зелените"
8. Ирина Добруджалиева, 10-та в листата на коалиция "България без цензура"
9. Мария Николова Кунина, ПП "БАСТА"
10. Даниела Колева, 6-та в листата на коалициа "България без цензура" 
11. Калина Крумова, 14-та в листата на коалициа "България без цензура"
12. Мая Методиева, 11-та в листата на коалиция "България без цензура" 
13. Христо Лафчиев, 1-ви в листата на ПП "Глас народен"


Предлагаме тази Декларация за подкрепа от страна на кандидатите за Евроизбори 2014г.
Ако сте кандидат и желаете да заявите подкрепата си, изпратете ни на: svabulgaria@gmail.com до 13.05.2014г. трите си имена, политическата партия/коалиция, която е издигнала кандидатурата ви, номера, под който фигурирате в листата, ваш телефон и имейл за връзка.  
Асоциация Общество и Ценности се ангажира да оповести имената на кандидат евродепутатите, подкрепили Декларацията на 15 май, когато е Международния ден на семейството.