Асоциация общество и ценности обединява, от 2007г. насам, десетки хиляди български граждани за защита и насърчаване на човешкото достойнство и свобода, брака и семейството.

Дълбоко сме загрижени относно публикуваните от Вас насоки в пътната карта за „регламент за признаване на родителството между държавите-членки”. Ако предложените от Европейската комисия (ЕК) мерки бъдат приети това ще доведе до редефиниране на брака, родителството и до грубо нарушаване на човешкото достойнство и най-добрия интерес на детето в целия Европейски съюз (ЕС).

Зададените мерки са неправомерна намеса в семейното имуществено право и правния статут на лица, които съгласно договорите на ЕС попадат изцяло в компетентността на страните-членки. Първоначалната оценка на въздействието на Европейската комисия потвърждава това.

Правото на свободно придвижване не може да бъде използвано за задължаване на страните-членки да приемат законодателство, което противоречи на Конституциите ни и на принципа на субсидиарност.

Защити децата с тази петиция

В България, както и в редица други страни-членки на ЕС, бракът е дефиниран като съюз между мъж и жена. Конституцията на страната ни свързва родителството с баща и майка, с бинарното разбиране за пола, като мъжки и женски, свързани с биологичния пол. 

Родителството не е “право”, но е дар и отговорност, която се гради върху приемането на детето и зачитането на неговия/нейния най-добър интерес. Не всяка двойка има дете, но всяко дете има баща и майка. Всяко дете е същество, със собствени права, вкл. правото да има и познава своите майка и баща. ЕС следва да зачита това. Игнорирането на тези факти нарушава най-добрия интерес на детето и ще доведе до сериозни последици за правната хармония в ЕС.

На международно ниво определението за родителство се основава на чл. 7 от Международната конвенция за правата на детето – двамата родители на детето. Цялото законодателство на ЕС трябва да бъде под това обвързващо определение. Терминът „родители“ може да се тълкува само като отнасящ се до бащата и майката на детето, „според обичайното значение, което трябва да се даде на термините“.

Една от често използваните причини за ново законодателство относно трансграничните семейства е, че децата, родени от родители от две различни държави-членки, ще останат без гражданство, ако родителството не бъде установено по един и същи начин в двете страни. Това не е вярно, тъй като детето винаги има гражданска регистрация, държава на раждане и държава на пребиваване.

Още повече предложението за „признаване на родителството в целия ЕС“ ще доведе до  признаване на сурогатното майчинство, което в много страни в ЕС е забранено. 

Практиката на сурогатството не зачита правата на детето и човешкото достойнство и го превръща в стока.  То подкопава правото на детето да знае своя произход и да развие семейна идентичност. Дете, родено след споразумение за сурогатно майчинство, умишлено се поставя в ситуация на планирано изоставяне от биологичната му майка, както и потенциално от двамата му генетични родители, което има негативни последствия в бъдеще.  Сурогатството уронва човешкото достойнство на жените, превръщайки телата им в стока и обект на експлоатация.

ЕС не може и не трябва да бъде използван като инструмент в полза желанието за родителство, за сметка правата на децата и жените. 

Подобни мерки са чужди на вътрешните правни системи и са в разрез с договора на ЕС и принципа на субсидиарност. Те нарушават демократичните процеси, създават напрежение и ще доведат до регулаторен хаос и вмешателство в компетентността на държавите-членки по тези въпроси.

Ако държавите-членки са принудени да признаят родителството, установено в чужбина те няма да могат да запазят законовите си разпоредби и определения по въпросите за брака, семейството и родителството. 

Във връзка с това призоваваме ЕК да зачита националната компетентност на държавите-членки по отношение на брака, семейството и родителството и да оттегли горепосочения спорен проект на регламент.

Асоциация Общество и Ценности

Становището е подадено на английски език ​на 12 май, 2021г. в сайта на ЕК на: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12878-Cross-border-family-situations-recognition-of-parenthood/F2324635_en

Защити децата с тази петиция

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *