НПО алармират за съмнителни европейски практики, водещи до разруха, контрол и отделяне на децата от техните семейства. 

Тази сутрин седем граждански организации изпратиха Становище до управляващите относно предложения от Социалното министерство „Закон за детето“, с настояване да бъде отхвърлен.

В Становището те посочват, че проектозаконът изземва в значителна степен правата на родителите да отглеждат и възпитават децата си, като ги прехвърля на държавата. „Социални служители ще могат да определят кое е вредно за децата на база на твърде общи и недефинирани в Закона термини, което ще отвори врати за редица злоупотреби“, се посочва от гражданските организации.

Според тях стотици хиляди отговорни български родители много лесно и неправомерно могат да попаднат под субективните интерпретации на този Закон, в който държавата си запазва правото да дефинира всяко поведение на родителя като вредно и опасно.

Проектът на „Закон за детето“ ще даде възможност за бързо изземване на децата от страна на държавата, нарушавайки правото им да израснат в семействата си. Родителите ще трябва да се съобразяват изцяло с мнението на децата си, ако не искат да попаднат под ударите на Закона. 

Освен това организациите посочват, че Законът дискриминира родителите и потъпква техни основни права, гарантирани от Конституцията на България (чл. 47), а именно: „отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители“. 

Освен Конституцията гражданските организации алармират за грубо нарушаване на текстове от редица европейски закони, ратифицирани от Народното събрание на Република България като:  „Европейската Конвенция за защита правата на човека и основните свободи“, „Конвенцията за правата на детето“ и „Международния пакт за гражданските и политически права“.

Те посочват, че ако този проектозакон бъде приет, едно дете може да бъде иззето насила от родителите си и предадено за осиновяване само поради проявено към него „небрежно отношение“ или сигнал от съсед. Според тях Законът дава право на социалните служби, с помощта на полицията, да се намесват и да изземват децата, преди да е внимателно проверен конкретния случай. 

„По този начин се създават сериозни предпоставки за финансови злоупотреби и престъпления“, считат организациите. 

Като пример за последствията, които може да има подобен Закон, те посочват Швеция и Германия, където деца биват легално иззети от социалните служби за това, че родител е повишил тон, пропуснал е имунизация, или е дисциплинирал детето си. Те са категорични, че се отваря път за упражняване на диктат от страна на държавата върху семейството.

Според гражданските организации, с приемането на този Закон ще бъдат узаконени съмнителни европейски практики, водещи до разруха, контрол и отделяне на децата от техните семейства. Поради тази причина те призовават обществото и управляващите да отхвърлят настоящия проект на „Закон за детето“. 

За повече информация и контакт:

Стоян Георгиев

председател „Асоциация общество и ценности“

тел. 0899902846

email: [email protected]

website: www.sva.bg

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *