В работата си като член на Европейския парламент обещавам:

1. Да отстоявам и защитавам принципа на субсидиарност, като основен принцип в стандартите за борба с дискриминацията, като се застъпвам за правото на страните членки сами да определят политиката си в сферата на брака и семейството, родителските права, образованието и здравеопазването.

2. Да се застъпвам и активно да насърчавам правата на човека в Европа, включително човешкото достойнство, правото на живот, свободата на мисълта, съвестта и религията.

3. Да се застъпвам и работя за утвърждаване на семейството, основано на брачния съюз между един мъж и една жена, като основна градивна единица на всяко общество и най-добрата среда за развитието на децата. 

4. Да признавам различията между мъжа и жената, тяхната уникална роля за пълноценното развитие на децата, като се противопоставям на политики, насочени към заличаване на сексуалните различия в общественото пространство. 

5. Да работя за зачитането и насърчаването на първостепенното право и отговорност на родителите за възпитанието, здравето и образованието на  техните деца, да ги образоват съгласно избора и убежденията си, като това им право да бъде гарантирано във всички образователни програми на ЕС.

6. Да се ангажирам за създаване на икономически условия за семействата, които да им осигурят достоен живот и условия за пълноценно развитие. 

Подкрепили Декларацията до 14 май, 2014г. (подредбата следва датата на получаване на подкрепата): 

1. Гергана Николова, от гражд. квота, 6-та в листата на Реформаторски блок
2. Магдалена Ташева, 2-ра в листата на ПП „АТАКА“
3. Меглена Кунева, от ДБГ, 1-ва в листата на Реформаторски блок
4. Светослав Малинов, от ДСБ, 2-ри в листата на Реформаторски блок 
5. Корман Исмаилов, от НДСП, 4-ти в листата на Реформаторски блок
6. Николай Ненчев, от БЗНС, 5-ти в листата на Реформаторски блок
7. Валентин Симов, 1-ви в листата на ПП „Партия на зелените“
8. Ирина Добруджалиева, 10-та в листата на коалиция „България без цензура“
9. Мария Николова Кунина, ПП „БАСТА“
10. Даниела Колева, 6-та в листата на коалициа „България без цензура“ 
11. Калина Крумова, 14-та в листата на коалициа „България без цензура“
12. Мая Методиева, 11-та в листата на коалиция „България без цензура“ 
13. Христо Лафчиев, 1-ви в листата на ПП „Глас народен“

Предлагаме тази Декларация за подкрепа от страна на кандидатите за Евроизбори 2014г.
Ако сте кандидат и желаете да заявите подкрепата си, изпратете ни на: [email protected] до 13.05.2014г. трите си имена, политическата партия/коалиция, която е издигнала кандидатурата ви, номера, под който фигурирате в листата, ваш телефон и имейл за връзка.
Асоциация Общество и Ценности се ангажира да оповести имената на кандидат евродепутатите, подкрепили Декларацията на 15 май, когато е Международния ден на семейството. 

Подобни статии