Предлагаме тази Декларация за подкрепа от страна на кандидатите за народни представители на предстоящите парламентарни избори на 11 юли, 2021г.

Ако сте кандидат и желаете да заявите подкрепата си на Декларацията по-долу, изпратете ни на: [email protected] до 30.06.2021г. трите си имена, политическата партия/коалиция, която е издигнала кандидатурата Ви, района, в който се кандидатирате, номера, под който фигурирате в листата, Ваш телефон и имейл за връзка.

ДЕКЛАРАЦИЯ – ГЛАСУВАМ ЗА СЕМЕЙСТВОТО!

В работата си като народен представител, ако бъда избран в 46-то Народно събрание, публично поемам ангажимент и обещавам:

1.    Да се застъпвам за утвърждаване на семейството, основано на доброволния брачен съюз между един мъж и една жена, съгласно Конституцията ни, и като най-добрата среда за отглеждането и развитието на децата;
2.    Да признавам различията между мъжа и жената, тяхната уникална роля за пълноценното развитие на децата, като се противопоставям на политики, насочени към заличаване на половите различия в общественото пространство чрез въвеждане на пол и полова идентичност различни от биологичните, зачитайки същевременно с това равнопоставеността на половете.
3.    Да се застъпвам за зачитането на първостепенното право и отговорност на родителите за отглеждането, възпитанието, здравето и образованието на техните деца, съгласно избора и убежденията им, като се противопоставя на системното сексуално образование в детските градини и училища.
4.  Да се застъпвам и активно да насърчавам правата на човека, включително човешкият живот и достойнство, свободата на словото, съвестта и религията.
5. Да съдействам за приемане на политики и създаване на такива икономически условия, които  осигуряват достоен живот на семействата,  насърчават раждаемостта и допринасят за справяне с демографската криза.
6.  Да отстоявам и защитавам принципа на субсидиарност в Европейския съюз, като основен принцип в стандартите за борба с дискриминацията, като се застъпвам за правото на страната ни, съгласно договора на ЕС, сама да определя политиката си в сферата на брака и семейството, родителските права, образованието и здравеопазването.
​​
Горепосочените текстове се основават на:
Конституцията на Република България; Конвенцията за защита правата на детето; Международния пакт за гражданските и политическите права (чл. 18, т. 5); Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи (чл. 2 от Протокол № 1); Конвенцията на ООН за правата на детето (чл. 5 и чл. 11, т. 2); Всеобщата декларация за правата на човека; Закона за училищното и предучилищното образование (чл. 3, ал. 2 и чл. 11, т. 2); Хартата за основните права на Европейския съюз чл. 5, чл. 6, Договора за ЕС; Резолюция за защита на семейството на ООН (A/HRC/29/L.25), юли 2015 г.; Решение № 13 от 27.07.2018г. на Конституционния съд по повод Истанбулската конвенция, както и на над 100 мащабни проучвания за ефекта от системното сексуално образование. (Последното е заложено в Национална здравна стратегия 2021-2030 да бъде въведено в българските детски градини и училища под името: системно здравно и сексуално образование.)

Ние се ангажираме да добавя своевременно имената на подкрепилите кандидати, името на партията/коалицията, която ги е издигнала, района и номера в листата, под Декларацията на https://civilactionbg.com/гласувай-за-семейството/, както и да оповестим публично чрез медиите имената на кандидатите за народни представители, подкрепили Декларацията в началото на юли, 2021г. 

Кампанията се осъществява от Асоциация Общество и Ценности, администратор на платформата, в партньорство с Национална Асоциация Поход за Семейството. Инициативата е сходна с кампанията „Гласувай за семейството“, която АОЦ проведе по повод Евроизбори 2014г.

Ако познавате кандидати за народни представители поканете ги да подкрепят Декларацията. За улеснение може да ползвате примерния текст по-долу:

Уважаема/и  г-жо/г-н ……………..,

В качеството си на избирател ще се радвам ако във Ваше лице мога да разчитам на подкрепата Ви за насърчаване и отстояване на човешкото достойнство и свобода, брака и семейството, правата на децата и родителите. В тази връзка Ви каня да се запознаете с Декларацията в подкрепа на семейството на: https://civilactionbg.com/гласувай-за-семейството/

Тя е основана на Конституцията, вътрешното и международно законодателство, което страната ни е приела и ако сте съгласни с нея да изпратите Вашите три имена, политическата партия/коалиция, която е издигнала кандидатурата Ви, номера, под който фигурирате в листата, Ваш телефон и имейл за връзка на [email protected].

Имената на подкрепилите кандидати ще бъдат своевременно добавяни под декларацията и публично оповестени чрез медиите в началото на юли. 

Ще се радвам да се включите с подкрепата си!

С уважение,

(име и фамилия)

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *