Щателно проучване на Европейския център по право и справедливост (ЕЦПС)/European Center for Law and Justice извади на светло, в доклад този месец, финансовата обвързаност на редица експерти от Съвета на ООН по правата на човека с фондации и частни организации. 

Основният извод от доклада е, че частни фондации директно финансират експерти на ООН за изготвяне на доклади в съответствие с програмите на тези частни фондации. След това тези доклади се популяризират като независими препоръки от ООН и се използват от правителствата и международните съдилища, за да подкрепят или обосноват своите решения. Това е грубо нарушение на кодекса за поведение на експертите и резолюциите на Съвета по правата на човека. Експертите трябва да бъдат независими не само от държавите, но и от частни фондации, които се стремят да накарат експертите да приемат техните програми.

Отворено общество и свързаните с него фондации са сред най-щедрите финансиращи експерти на Съвета по правата на човека, наред с Фондация Форд.

Разследването на ЕЦПС показва, че положението на експертите варира значително. Едни не се финансират, други се противопоставят на това или подават оставка, трети все още приемат частно финансиране, без да разбират защо би било проблематично, а четвърти с удоволствие приемат стотици хиляди долари, за да популяризират каузи, поддържани от фондациите, въпреки че тези идеологически битки може да излязат извън обхвата на техните мандати.

В своя доклад ЕЦПС се опитва да обясни причините за този недостатък в защитата на независимостта на експертите. Докладът дава отговори защо частните фондации инвестират масово в специалните процедури на ООН, защо същите фондации често действат пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) и какво може да се направи, за да се реши проблема.

Докладът е направен на база подробно проучване на декларациите за публично финансиране на експертите на ООН и провеждане на над двадесет и пет интервюта с тези експерти.

Данните и заключенията на доклада се основават на официални публикации, достъпни на уебсайта на Съвета на ООН по правата на човека, на уебсайтовете на фондациите, финансиращи експертите и на преки изявления на някои от тези експерти по специални процедури.

В един от случаите Фондации Отворено общество открито признават, че искат да „повлияят“ на експерт, заявявайки, че са платили 100 000 долара през 2017 г., в рамките на своята програма „Правата на жените“, към Центъра за глобално лидерство на жените (CWGL), център на феминистки активистки към Университета Рътгърс (Ню Джърси), с цел „да повлияе на Специалния докладчик на ООН за съвременните форми на робство, неговите причини и последствия“. Целта е била да накара специалния докладчик да разпознае домашната работа като форма на робство. Тази цел е постигната, когато през следващата година специалният докладчик Урмила Була посвещава годишния си тематичен доклад, публикуван под името на ООН, за изследване на „въздействието на робството и робството на маргинализираните жени мигрантки в световната вътрешна икономика“. Междувременно CWGL представи на докладчика „брифинг документ за джендър измерението на съвременните форми на робство, неговите причини и последствия: предизвикателства, възможности и стратегии за изкореняване на това явление и неговия особен ефект върху жените и момичетата“ и участва в експертна кръгла маса, проведена на 11-12 април 2018 г. под егидата на докладчика, със същата тема. ​

Докладът на докладчика от 27 юли 2018 г. конкретно засяга желаната от Отворено общество и CWGL тема и цитира заглавието ѝ два пъти. Нейният последващ доклад, който е представен по-късно на 73-ата сесия на Общото събрание на ООН (A/73/139), цитира CWGL седем пъти.

За популяризирането на тези доклади е организирана публична среща в централата на ООН в Ню Йорк, на 26 октомври 2018 г., по въпроса за „джендър измеренията на съвременните форми на робство и трафик на хора“, с участие на директора на Центъра за глобално лидерство на жените и докладчика по съвременните форми на робство. И накрая, на 8 февруари 2019 г. CWGL публикува интервю със специалния докладчик, в което подробно описва своя доклад.

Председател на борда на Програмата за жени на фондациите на Отворено общество между 2011 и 2018 г. беше Фионуала Ни Аолаин (Fionnuala Ní Aoláin). Като такава, тя е давала около 7 милиона щатски долара годишно на радикални феминистки групи и групи за аборти, както и на жени от ООН. През 2017 г. тя стана специален докладчик за насърчаването и защитата на правата на човека и основните свободи при борба с тероризма.

Центърът за глобално лидерство на жените, с Отворено общество, също финансира популяризирането на доклад на Хуан Пабло Бохославски, независим експерт по външния дълг.

Центърът за глобално лидерство на жените (CWGL) се описва като център, който „е допринесъл за насърчаването на лидерството на жените в областта на правата на човека чрез институти за лидерство, международни мобилизационни кампании, мониторинг и застъпничество на ООН“. CWGL активно участва в насърчаването на „феминистки“ каузи в ООН. Това е пример за частна институция, която има тенденция да слива своите интереси с публичните институции, на които има за цел да повлияе. 

Мелиса Упрети, председател на Работната група на ООН за прекратяване на дискриминацията срещу жените, беше назначена за старши директор, отговарящ за програмите и глобалното застъпничество. Това означава, че нейната позиция в CWGL има за цел да повлияе на нейната позиция в работната група на ООН. Това е пример за проблемна комбинация от функции, която поставя под въпрос изискването за независими специални процедури. Преди това Мелиса Упрети е работила за Центъра за репродуктивни права, водеща в световен мащаб правна организация за борба с абортите, където е водила стратегически съдебни спорове за либерализиране на достъпа до аборти в Азия. Г-жа Упрети също е активна в радикалната група OpenDemocracy в борбата срещу консервативните движения за живот.

Връзката между CWGL и Специалните процедури е тясна, тъй като освен г -жа Упрети, в CWGL е назначен и г -н Якин Ертурк (Yakin Erturk), бивш специален докладчик за насилието над жени. По същия начин, на 8 март 2019 г., Работната група на ООН за прекратяване на дискриминацията срещу жените беше поканена в CWGL да проведе „консултация“ (т.е. съществена дискусия) като част от изготвянето на тематичния доклад на работната група до Съвета по правата на човека през 2020 г. (A/HRC/44/51). Малко след това, на 29 юли 2020 г., Дубравка Симонович, специален докладчик по въпроса за насилието над жени, неговите причини и последствия, също беше поканена в CWGL да представи и обсъди своя доклад (A/HRC/44/52). По същия начин Дороти Естрада-Танк, член на работната група, беше поканена в CWGL на 18 февруари 2021 г., за да говори за абортите в Хондурас. CWGL се финансира от фондация Ford, Oak Foundation, програмата за жени на Института Отворено общество и Фонда за справедливо общество и др.

Последният доклад на Работната група на ООН за прекратяване на дискриминацията срещу жените, представен пред Съвета по правата на човека през юли 2021 г., е пропит с радикален активизъм. Докладът започва с критикуване на „векове на патриархални, колониални и расизирани правни и политически рамки и институции“. „Патриархалното потисничество, всеобхватните полови стереотипи, стигмата и табутата“ не са просто наследство от миналото, а проблем, изострен от „нарастващия фундаментализъм“. Докладът приравнява „непланираната бременност“ с действително насилие над жени и препоръчва държавите и „недържавните участници, като въоръжени групи“, да гарантират, че жените действително „упражняват“ своите „сексуални и репродуктивни права“, като се позовават главно на аборта. Докладът също така призовава държавите да „предприемат мерки за борба с токсичната мъжественост“, без да дадат определение или да въведат това понятие от джендър проучванията. В доклада се стига дотам, че възражения по съвест на лекари за аборт се приравнява с акт на „изтезание“, нанесен върху жените, като се посочва, че „отказът или отлагането на аборт“ представлява „форма на насилие, основано на пола, което може да се приравни с изтезания или жестоко, нечовешко или унизително отношение “. От доклада майчинството дори не изглежда като опция за жени, чието „сексуално и репродуктивно здраве“ изглежда ще се състои само от достъп до контрацепция и аборт. Предишните доклади са на същото ниво.

Друг пример посочен в доклада е този на Хуан Мендес, специален докладчик по изтезанията между 2010 и 2016 г., който в същото време е бил член на Съвета на директорите на Инициативата за правосъдие „Отворено общество“. Фондациите на Отворено общество му предоставят двугодишна субсидия от 200 000 щатски долара за финансиране на неговия изследователски център – Инициативата за борба с изтезанията, която му помага да напише своите доклади. През 2015 г. г-н Мендес получава безвъзмездна помощ от 90 000 щатски долара от Фондация Форд, за да организира експертна консултация по темата за пола и изтезанията и да наеме асистент-изследовател, който да напише тематичен доклад за пола и изтезанията и да го популяризира . Експертният доклад за пола и изтезанията бе официално публикуван от ООН на 5 януари 2016 г. и насърчава аборта по същия начин като фондациите, които го финансират. В този заключителен доклад в нито един момент докладчикът не се позовава на щедростта на фондациите Форд или Отворено общество.

Повече информация и линк към доклада, от 91 страници на английски език, може да видите на:
https://static.eclj.org/pdf/ECLJ%20Report%20-%20THE%20FINANCING%20OF%20UN%20EXPERTS.pdf?

Миналата година доклад на ЕЦПС показващ конфликта на интереси между съдии на Европейския съд по правата на човека и неправителствени организации предизвика бурна реакция. Реакция имаше и у нас, поради конфликта на интереси от страна на български съдии в ЕСПЧ. Точността на изнесените тогава данни бе потвърдена и от посланиците на Съвета на Европа.

Превод и редакция: Асоциация Общество и Ценности, по информация на: https://eclj.org/geopolitics/un/-corruption-silencieuse–a-lonu–le-nouveau-rapport-de-leclj и електронния бюлетин на ECLJ от 30.08.2021 

PS Френското седмично списание Valeurs Actuelles отдели корицата и дванадесет страници на това разследване този месец.

Подобни статии

Един коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *