По-долу следва интервюто на Асоциация Общество и Ценности  с  д-р Грегор Пупинк, директор на неправителствената организация Европейски център за право и справедливост в Страсбург.

–  Какво се случи по време на конференцията в Европейския съвет касаеща сурогатното майчинство?
– Направихме конференцията в рамките на сесията на Парламентарното събрание на Съвета на Европа.  Тя бе посветена на практиката на сурогатното майчинство. Целта на конференцията бе да разясним какъв е проблема със сурогатното майчинство и защо това само по себе си е нарушение на човешките права и човешкото достойнство и защо дългосрочно трабва да се забрани в Европа.  Именно поради това, че нарушава Европейската конвенция за правата на човека и други международни споразумения.

Целта на тази конференция бе да представи естеството на тази практика, аргументите по този въпрос и цялата правна рамка, която казва, че сурогатното майчинство е нарушение на човешките права на майките и на децата.

– Как решихте да организирате това събитие? Каква бе причината?
– Причината за тази конференция е, че в ограничен брой страни и все още в някои страни като България, има опити да се легализира сурогатното майчинство. Ясно е, че ако тези страни искат да го легализират, те ще нарушат своя международен ангажимент. България е страна по Европейската конвенция за правата на човека и на Конвенцията за правата на детето, както и на Конвенцията за правата на жените и т.н. Така, че ако страна като България би искала да узакони сурогатното майчинство, това би нарушило Конвенцията и би поставило под заплаха всички други конвенции. Така, че е отговорност на Съвета на Европа и на международните асоциации за защита на човешките права ясно да се произнесат и да отбележат, че сурогатството е нарушение на човешките права. Това е причината за провеждането на тази конференция.

– Какви са следващите стъпки?
– Тази конференция е първата крачка на Съвета на Европа. Вече много голям брой от членовете на  Съвета на Европа, в рамките на два дни – около 150 члена на парламента от много страни и различни партии – подписаха обща декларация, в която се казва, че тази практика е нарушение на човешките права и човешкото достойнство и би следвало да бъде преустановена.  
Това е една много силна реакция на парламентаристите срещу тази практика. Така че ние правим следващите стъпки: изготвяне на доклад от Съвета на Европа; да се направи проучване какво се случва на практика около този бизнес, статистиките, условията за жените, техните права, както и здравето на жените и децата. В момента ние отваряме кутията. Сега Съвета на Европа ясно ще разгледа въпроса и принципа на човешкото достойнство и тогава ще имаме законодателен процес срещу тази практика.

– Каква е възможността тази практика да се забрани в Европа?
– В действителност тя е забранена. Сурогатството е забранено с международен договор. Това е нарушение на международен договор. Практиката е възникнала, но никой досега не се е занимавал с нея. Въпросът е да се прилага договора. Дефакто няма нужда от нов официален договор за забрана на тази практика. Налице е необходимостта от прилагане на съществуващия договор, договора за детето, Конвенцията за правата на детето, Конвенцията за правата на жените и Конвенцията на ЕС за човешките права. Тук идеята е да сме сигурни, че тези договори се спазват. Страните, които искат да легализират сурогатството, ще отстъпят от своя ангажимент. Съветът на Европа е отговорен за извършването на тази разпоредба на страните по отношение на техния ангажимент.  Следващата стъпка е да увери себе си и участниците, че международните договори се спазват от страните.

Интервюто взе Михаела Джоргова непосредствено след провеждане на конференцията в Съвета на Европа в Страсбург

източник: Асоциация Общество и Ценности

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *