Утре, 4 април, предстои Европейският парламент да гласува искането на становище от Съда на Европейските общности относно присъединяването на Европейския съюз към Истанбулската конвенция.

С това Европейският парламент ще поиска Съдът да заяви, че ограниченото присъединяване на Европейският съюз към Истанбулската конвенция не е законосъобразно и следователно трябва да настоява за по-широко присъединяване, отколкото е било решено в Съвета. Това би могло да застраши националната компетентност на България по отношение на образованието, половата идентичност, брака и семейството.

Ако гласуването този четвъртък на членовете на Европейският парламент е положително, тогава въпросът ще стигне до Съда на ЕС, което да доведе до натиск за национално ратифициране и приемане на дефиницията за пол и полова идентичност, записани в Конвенцията.

Конституционният съд у нас излезе с решение, че Истанбулската конвенция не съответства на Конституцията на България. В него си съдът посочи, че „Koнвенцията проправя път към внедряване на понятията „пол“, и „идентичност, основана на пола“, което ще наложи създаване на процедури, осигуряващи правно признаване на пол, различен от биологичния, в разрез с Конституцията”. 

Дефиницията за полова идентичност, посочена в Конвенцията не е в полза на жените, които са жертви на насилие, част от които от ЛГБТИ общността. Примерите за силово надмощие на трансджендър жени (биологични мъже) в спорта и други области над жени доказват това. Мнозинството от българите се обявиха против нейната ратификация, наред с десетки граждански организации през изминалата година.

ЕС преговаря за присъединяването си към Истанбулската конвенция повече от три години. На 11 май 2017 г. Съветът прие две решения относно подписването на Истанбулската конвенция в рамките на изключителната компетентност на ЕС, със специален акцент върху убежището, задържането и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (член 78, параграф 2, 82 и 83 от ДФЕС). Европейският съюз подписа Конвенцията от Истанбул на 13 юни 2017 г. 

Европейският парламент не е поискал становище от Съда на Европейския съюз през последните две години. Решението сега да го направи излага на риск споразумението, установено в Съвета, и преговорите на държавите-членки по въпроса. Това не е законосъобразен процес според запознати експерти в областта. 

Асоциация общество и ценности изпрати писмо до представителите на България в Европейския парламент с апел да отстояват Конституцията и интересите на страната ни като отхвърлят искането на становище. В писмото се посочва, че това би могло да доведе до натиск за национално ратифициране и приемане на дефиницията на пол и полова идентичност, записани в Конвенцията, които грубо нарушават правата на жените и  децата, брака и семейството.

Източник: Асоциация общество и ценности
​За повече информация: [email protected]

* http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+AGENDA+20190404+SIT+DOC+XML+V0//EN&language=EN
виж т. 82
** Примери за последствията върху жените от приемането на дефиниции за пол и полова идентичност, различни от биологичната в спорта и други сфери:

Подобни статии

Един коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *