Изслушването на инициативата „Един от нас“ в Европейския парламент, състояло се на 10.04.2014г., бе истински трилър. Въпреки това резултатът не можеше да бъде по-добър за привържениците на най-голямата Европейска гражданска инициатива „Един от нас“. Никога досега в своята история Европейският парламент не е виждал толкова откровен и на високо равнище дебат за непоследователността на ЕС по отношение на защитата на всяко човешко същество от момента на зачатието и след това.

Какво се случи зад кулисите?
Два дни преди заседанието гражданският комитет на инициативата получи писмо с промени в проекта за дневен ред, направени без съгласието на гражданския комитет.  С него ЕП направи опит да сведе до минимум времето за изказвания на представителите на „Един от нас,“ с цел да даде думата основно на четирима членове на ЕП, двама еврокомисари и три включвания на политик, заявил наскоро, че целта на участието му е да провали напълно инициативата.

Предвид горепосоченото в ранните часове преди изслушването гражданският комитет изпрати писмо в знак на протест с искане за спешни да промени на дневния ред на заседанието.

Когато залата с капацитет 400 души се изпълни с хора, очакващи с нетърпение
изслушването, Грегор Пупинг, представител на комитета на „Един от нас“ заплаши да отмени изслушването, ако Парламентът не оттегли променения в последната минута дневен ред, целящ да ограничи свободата да се представи целта на инициативата „Един от нас“.

Заседанието започна с 15-минутно закъснение, но с дневен ред, съобразен с исканията на представителите на „Един от нас .“

От този момент нататък се разви един много сложен дебат, но може би най-добрият в Европейския парламент, касаещ забраната за финансиране от страна на ЕС на дейности, които включват или предполагат унищожаването на човешки ембриони.

Грегор Пупинг, откри заседанието с думите: „Нашето желание е просто, точно и в съответствие с правото на ЕС. Ние искаме включването на етична клауза във финансовия регламент на ЕС, която изключва изрично унищожаването на човешки ембриони.“ С това изявление той не остави място за неправилно тълкуване за целите и задачите на европейската гражданска инициатива „Един от нас“.
Той призова за законодателни действия от страна на Европейската комисия. По този начин изслушването не е краят на една гражданска инициатива, но началото на такава законодателна процедура. Още повече решимостта на гражданския комитет да работи до край за успеха й.

Речта бе последвана от две тематични презентации. Първата бе от проф. Филипо Вари, върху ембрионалните изследвания, съдържаща искане за правно съгласуване с решението Brüstle на Европейския съд по правата на човека, с пояснение, че човешкият ембрион има право на правна защита от момента на зачатието. Следващата бе направена от София Куби, директор на European Dignity Watch, относно помощите за развитие и финансирането на абортите в световен мащаб от страна на ЕС.  Тя призова Европейската комисия да повиши етичните стандарти и правната съгласуваност на политиките си за помощ за развитие и обществено здраве.

Редица членове на Европейския парламент категорично подкрепиха с изявленията си призива за започване на законодателна процедура, за да се забрани финансирането на дейности, свързани с разрушаването на човешки ембриони от ЕС.

Представени бяха факти и научни доказателства, съчетани със солидно правно изложение от привържениците на инициативата и от евродепутати.

Повечето членове на Европейския парламент, изказали се срещу инициативата, използваха неоснователен критицизъм и погрешното тълкуване на целите й, като това, че са насочени срещу жените, срещу помощи за развитие и други твърдения. Изявлението на Европейската хуманистична федерация включва използваните аргументи за противопоставяне на инициативата.

В края на срещата Пупинг заяви, че отказът от инициативата „Един от нас,“ която е изпълнила всички критерии и изисквания на Европейската комисия би бил равносилен на злоупотреба с власт. Комисията е направила проверка и е потвърдила, че законодателното предложение на „Един от нас“ е от компетенциите на ЕС, спазва европейското право и основните права. Още повече, политическата легитимност на инициативата е доказана посредством събирането на почти два пъти повече от необходимия брой подписи (1,7 милиона регистрирани, над 2 милиона получени) .

Пупинг настоя, че не е работа на Европейската комисия да реши дали инициативата е политически уместна или не.  За да се спази механизмът за демократично участие, установен с Лисабонския договор, Европейската комисия има задължението да отговори на петицията чрез въвеждане на пълноправен законодателен процес в съответствие с изискванията на „Един от нас.“

Видео запис от изслушването на инициативата може да намерите от ТУК

по информация на: European Dignity Watch
превод и редакция: Асоциация Общество и Ценности

P.S. По време на изслушването вчера, българският евродепутат Ивайло Калфин и настоящ кандидат за евродепутат от „АБВ“, се е обявил срещу искането на „Един от нас“ за спиране финансирането на изследвания, свързани с унищожаване на човешки ембриони.

Надяваме се скоро да можем да ви информираме за позициите на досегашните евродепутати и настоящи кандидати за следващия ЕП по въпросите свързани с живота, достойнството на личността, брака и семейството.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *