ДО: ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
КОПИЕ ДО:
​МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ОТНОСНО: Поканата за становища във връзка с целта на ЕК да разшири  списъка на престъпленията на ЕС с “реч на омраза” и “престъпления от омраза”
 
Уважаеми членове на ЕК,
 
Обръщам се към Вас, в качеството ми на председател на сдружение “Асоциация общество и ценности”, защитаващо достойнството и свободата на личността, брака и семейството от 2007г. в България. Благодарение свободата да дадем гласност на последствията от легализирането на проституцията, фактическото съжителство, сурогатството, пол и полова идентичност различни от биологичните, и др. успяхме да спрем, заедно с други, редица вредни за личността, семейството и обществото политики[1].
 
Становищата ни са основани на научните изследвания, на последствията от подобни политики в други страни, на Конституцията и приетото от страната ни вътрешно и международно законодателство.
 
Силно сме обезпокоени от намерението Ви да включите “словото на омраза” и “престъпленията от омраза”, като „престъпления на ЕС,“ наравно с тероризма, организираната престъпност, трафика на хора и сексуалната експлоатация на жени и деца. 

Терминът „реч на омразата“ няма общоприета дефиниция. Той не е използван в нито един от основните международни договори за правата на човека и не е ясно определен от Европейския съд по правата на човека[2] или друг международен съд.

Много европейски страни[3] са приели крайни закони за наказателна реч,  с правоприлагане, насочено срещу онези, които не споделят вижданията на властимащите по определени въпроси. 

Законите за „речта на омразата“ се основават изключително много на субективни и неясни термини, като: „обида“, „омаловажаване“ и „засягане“, като се тълкуват непоследователно и произволно се налагат. Те създават широки предпоставки за злоупотреба и оказват сериозно влияние върху свободата на словото и религиозната свобода. В редица случаи дори фактът, че казаното е очевидно вярно, не е защита. 

Обезпокоени сме, понеже виждаме, че който днес[4] в политическото, академичното и медийното пространство дискутира научно въпроса за възникването, рисковете и последствията от нехетеросексуалното поведение или се противопоставя на опитите за редефиниране на пола и половата идентичност, брака между мъж и жена, се изправя пред опасността да бъде изключен от публичния дебат, да бъде стигматизиран, тормозен и дискриминиран по разнообразни начини от различни лобита, а в някои случаи да се прости с професионалното си положение. 

Не би следвало защитата на правата и свободата на дадена група хора да бъде за сметка на същите права и свободи на други групи хора, когато става дума за фундаментални права, каквито са свободата на изразяване и свободата на словото, гарантирани ни от Конституцията на България – чл.39, Всеобщата декларация за правата на човека – чл.19, Международния пакт за граждански и политически права – чл.19, Европейската конвенция за правата на човека – чл.10 и Хартата на основните права на ЕС – чл.11. 

Въвеждането на престъпления “от омраза” и “слово на омраза” ще доведе до още по-голямо разделяне на обществото, поради възможността за несправедливо и непропорционално третиране на едно и също престъпление. 

Предвид последствията върху личността и обществото от подобни политики и като народ, преживял репресивния режим на комунизма и тоталитаризма, апелираме към Вас да не въвеждате тези нови състави престъпления. 

Както открито много от вас се борите срещу държавния терор на изминалия век бихте ли се осмелили да се противопоставите по същия начин на растящото ограничаване на свободата на словото?

Няма как да защитим децата и бъдещето на страната ни без свободата да отстояваме заложените в Конституцията ни ценности, и без свободата да говорим за фактите и последствията, вкл. на потърпевши от подобни, ненаучно основани политики. 

Считаме, че субективни и отворени за интерпретация термини, по които няма ясни и общоприети от страните членки определения, каквито са „речта на омразата“ и “престъпленията от омраза” нямат място в списъка с престъпления на ЕС, като тероризъм и трафик на хора. 

Михаела Джоргова
Председател
Сдружение „Асоциация общество и ценности“
[email protected]
www.sva.bg

[1] Какво правим

[2] Според Европейският съд по правата на човека даването на определение на речта на омразата е трудно, тъй като тя може да бъде „прикрита зад изявления, които на пръв поглед може да изглеждат рационални или нормални“ Council of Europe, Hate Speech Factsheet at p.2 (updated November 2008).

[3] В Австрия „обидата или омаловажаването с намерението да се наруши човешкото достойнство на другите“ води до двугодишна присъда в затвора. В Гърция „публичната обида на Бог“ води до присъда от две години затвор, а разпалването на омраза срещу унгарската държава може да бъде наказано с три години затвор. (Виж раздел 283 от Австрийския наказателен кодекс, раздел 198 от Гръцкия наказателен кодекс и член IX (5) от Конституцията на Унгария.) Закони за “речта на омраза”
Престъпленията от омраза, включително речта на омразата, са разгледани в гл. 3 от българския Наказателен кодекс. Законът за защита от дискриминация забранява всички форми на пряка и непряка дискриминация въз основа на 19 основания; включително „сексуална ориентация“ (чл. 4) и такива действия са криминализирани в глава трета от НK.

[4] Включително видни ЛГБТИ хора като световната шампионка по тенис Мартина Навратилова, лесбийка и ЛГБТИ активистка https://edition.cnn.com/2019/02/18/tennis/martina-navratilova-trans-women-comments-spt-scli-intl/index.html ;  на български: Мартина Навратилова се обяви против участието на транс-жените в турнирите за жени

както и Жан-Марк, френски хомосексуален кмет https://www.lifesitenews.com/news/french-homosexuals-demonstrate-against-same-sex-marriage; на български: Френски хомосексуалисти демонстрират срещу еднополовите бракове

Изх. № 003/20.04.2021г. 

Становището по-горе в превод на английски език вижте на: Opinion on why the EC does not have to extend the EU list of crimes to „hate speech“ and „hate crime“

и на сайта на ЕК: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12872-Hate-speech-hate-crime-inclusion-on-list-of-EU-crimes/F2231268

Повече по темата вижте „Закони за речта на омраза“ на: Закони за “речта на омраза”

Подобни статии

Един коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *