Скъпи родители и съмишленици,

Идната седмица предстои Парламентът да разгледа и приеме на второ четене Проектозакона за образованието. С него държавата ще узакони задължителното образование от 4 годишна възраст, изземвайки правата на родителите върху отглеждането и образованието на собствените им деца от най-ранна възраст. Всички алтернативни форми, като родителски кооперативи и др. за деца от 3 г. възраст, различни от държавните и частни детски градини, ще бъдат жестоко санкционирани. 
Изпратете ПИСМО до управляващите! Нека като граждани и родители защитим 3 и 4 годишните деца на България! Нека се чуе гласът ви! Примерното писмо и адресите, до които да го изпратите, може да намерите по-долу в текста.
Пишете и споделете с други. Нека защитим най-ценното – нашите деца!

До:
Г-жа Цецка Цачева, Председател на 41-то Народно събрание
Народните представители от 41-то Народно събрание

Копие до:
Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката
Милена Дамянова, Заместник министър на Министерство на образованието, младежта и науката

Уважаема г-жо Цачева,
Уважаеми Дами и Господа Народни представители, 

Силно съм обезпокоен от предстоящето гласуване на Проектозакона за образованието в Парламента на 2-ро четене. Потресен съм от факта, че с този закон ще се отнеме правото на родителите върху образованието и отглеждането на собствените им деца на 3 и 4 годишна възраст!

С този закон Вие ще лишите хиляди деца от здравата семейна среда, грижата и вниманието, което родителите могат да им дадат в първите най-важни години от живота им  (чл. 8 ал.1, чл. 346 ал. 1, чл. 347 ал.1).  Вековният опит и традиции в България и по света показват, че няма по-добро за развитието на детето от здравата семейна среда. Времето, което родителят ще отдели на детето си, е жизненоважно за неговото физическо, психическо и емоционално здраве, развитие и социализация.

Никъде в Европа предучилищното образование на 4 годишна възраст не е задължително! Твърдо съм против България да стане първата страна, която насила изземва децата и която силово отнема ПРАВОТО НА ИЗБОР на родителите да отглеждат своето дете!

С приемането на задължителното образование от 4 годишна възраст Вие потъпквате изконни човешки права и свободи, гарантирани от Конституцията на РБ (чл. 14, чл. 18, чл. 23 и чл. 47), и редица международни споразумения (ЕКПЧ Протокол 1, чл. 2; Всеобщата декларация за правата на човека на ООН (чл. 14), Конвенцията за правата на детето(чл. 5 и чл. 18), Конвенцията срещу дискриминация в образованието (чл. 5, ал. 1б), Международен пакт за гражданските и политическите права чл. 18, ал.4), по които България е страна. С приемането на чл. 8, ал. 1, и чл. 347, ал. 1, Вие напълно ще пренебрегнете правата на родителите и ще ги лишите от възможността да направят най-доброто за децата си.

Призовавам Ви да проявите здрав разум и да не допуснете приемането на задължителното предучилищно образование (чл. 8, ал. 1). Апелът ми към Вас е да защитите правото на родителя да се погрижи за най-добрия интерес на децата си.

Настоявам най-учтиво да гласувате за отпадане на горепосочените членове в Проектозакона за предучилищно и училищно образование с цел съхраняването на нацията ни и предотвратяване погазването на изконни човешки права и свободи.

Оставам с очакване на Вашия своевременен отговор и действия, за което Ви благодаря.

С уважение,

(вашето име, фамилия, адрес)
Изпратете писмата на следните електронни и пощенски адреси: 

ВИРТУАЛНО ДЕЛОВОДСТВО
http://www.parliament.bg/bg/online

Г-жа Цецка Цачева, Председател на 41-то Народното събрание
[email protected]

Г-н Сергей Игнатов, Министър на МОМН
[email protected]


Г-жа Цецка Цачева и Народните представители от 41-то Народното събрание  
Народно събрание на Република България
Пл. „Народно събрание“ 2
София 1169

Г-н Сергей Игнатов, Министър на МОМН
Г-жа Милена Дамянова, Зам.-министър на МОМН
Министерство на образованието, младежта и науката
ул. „6-ти Септември“ 29
София 1000

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *