София, 14.05.2024г. Организации започнаха днес инициативата “Гласувай за семейството 2024” за насърчаващи семейството политики в следващото Народно събрание и Европейски парламент. Тя отправя покана към председателите на политическите партии да заявят позицията си по 10 важни въпроса.

Инициативата цели да разбере какво е виждането на политическите формации за бъдещето на управлението в България и Европейския съюз по въпроси, засягащи човешките достойнство и свобода, правата на децата и родителите, брака и семейството. Част от анкетата е и познатата от предишни избори декларация „Гласувай за семейството“, основана на Конституцията и на действащото в страната ни вътрешно и международно законодателство.

Автори на инициативата и кампанията свързана с нея са сдруженията „Асоциация Общество и Ценности“ и Национална асоциация „Поход за семейството”. В популяризирането на анкетата и резултатите от нея ще се включи активно и онлайн платформата „Граждани в действие“, чиито кампании са подкрепени от над 85 000 български граждани и над 90 граждански и родителски организации.

Въпросите в анкетата и декларацията “Гласувай за семейството 2024” са поместени в платформата „Граждани в действие” на: www.civilactionbg.com.  Адресът за попълване на анкетата ще бъде предоставен на политическите партии и независими кандидати, участващи в изборите за ново Народно събрание и нов Европейски парламент.  Официалните им представители следва да попълнят анкетата най-късно до 27 май 2024 г.

Получените от анкетата резултати ще бъдат оповестени публично, седмицата преди изборите, в сайтовете на организациите инициатори кампанията – www.family.bg и www.sva.bg, в платформата „Граждани в действие” – www.civilactionbg.com, в страниците им в социалните мрежи, като имейл-бюлетин до техните абонати и до медиите.


По-долу са 10-те въпроса и декларацията съдържащи се в анкетата, на всеки от които следва да изберете задължително един от петте отговора – твърдо „за“, по-скоро „за“, нямаме мнение, по-скоро „не“, твърдо „не“:

1. Ще отстоявате ли правото на всяка страна-членка на ЕС сама да определя политиките си в сферите на семейните отношения, здравеопазването и образованието?

2. Подкрепяте ли правото на родителите да решават по отношение отглеждането, възпитанието, образованието и здравеопазването на своите деца?

3. Ще съдействате ли за предприемане на мерки за защита на децата от въвеждане на системното здравно/сексуално образование в детските градини и училища, съгласно стандартите на СЗО за Европа (стр. 38-50), включващо промотирането на различни полови идентичности, еднополовите връзки и др.?

4. Ще подкрепите ли въвеждането на мерки в законодателството за защита на децата в онлайн пространството?

5. Ще защитите ли правата на детето да има връзка със своите баща и майка като не допуснете узаконяването на еднополовите съюзи и на осиновяването на децa от еднополови двойки, включително когато са направени в други страни членки на ЕС?

6. Подкрепяте ли въвеждането на определения за „пол“ и „полова идентичност“ различни от биологичните в българското законодателство?

7. Подкрепяте ли защитата на човешкия живот от зачатието му до естествения му край?

8. Подкрепяте ли преустановяване експлоатацията на жени чрез недопускане узаконяване на сурогатното майчинство, уронващо достойнството на жените и правата на децата?

9. Подкрепяте ли подобряване на демографската ситуация в страната чрез икономически политики за намаляване на данъчната тежест с нарастване на броя на децата в семействата и насърчаване на раждаемостта?

10. Ще съдействате ли за защита свободата на съвестта и словото чрез премахване на крайни наказания (като затвор) за субективни и многозначни термини, без ясна дефиниция, даващи възможност за злоупотреба, като „слово на омраза“, „подбуждане към омраза“ и други?

ДЕКЛАРАЦИЯ – ГЛАСУВАЙ ЗА СЕМЕЙСТВОТО 2024

В работата си, като председател на партията, която представлявам, публично поемам ангажимент и обещавам:

1.    Да се застъпвам за утвърждаване на семейството, основано на доброволния брачен съюз между един мъж и една жена, съгласно Конституцията ни, и като най-добрата среда за отглеждането и развитието на децата.

2.    Да признавам различията между мъжа и жената, тяхната уникална роля за пълноценното развитие на децата, като се противопоставям на политики, насочени към заличаване на половите различия в общественото пространство чрез въвеждане на пол и полова идентичност различни от биологичните, зачитайки същевременно с това равнопоставеността на половете.

3.    Да се застъпвам за зачитането на първостепенното право и отговорност на родителите за отглеждането, възпитанието, здравето и образованието на техните деца, съгласно избора и убежденията им, като се противопоставя на системното сексуално образование в детските градини и училища.

4.  Да се застъпвам и активно да насърчавам правата на човека, включително човешкият живот и достойнство, свободата на словото, съвестта и религията.

5. Да съдействам за приемане на политики и създаване на такива икономически условия, които осигуряват достоен живот на семействата,  насърчават раждаемостта и допринасят за справяне с демографската криза.

6.  Да отстоявам и защитавам принципа на субсидиарност в Европейския съюз, като основен принцип в стандартите за борба с дискриминацията, като се застъпвам за правото на страната ни, съгласно договора на ЕС, сама да определя политиката си в сферата на брака и семейството, родителските права, образованието и здравеопазването.

* Текстовете на декларацията по-горе се основават на:
Конституцията на Република България; Конвенцията за защита правата на детето; Международния пакт за гражданските и политическите права (чл. 18, т. 5); Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи (чл. 2 от Протокол № 1); Конвенцията на ООН за правата на детето (чл. 5 и чл. 11, т. 2); Всеобщата декларация за правата на човека; Закона за училищното и предучилищното образование (чл. 3, ал. 2 и чл. 11, т. 2); Хартата за основните права на Европейския съюз чл. 5, чл. 6, Договора за ЕС; Резолюция за защита на семейството на ООН (A/HRC/29/L.25), юли 2015 г.; Решение № 13 от 27.07.2018г. на Конституционния съд по повод Истанбулската конвенция, както и на над 100 мащабни проучвания за ефекта от системното сексуално образование.


За повече информация:

Асоциация Общество и Ценности, [email protected]

Национална асоциация „Поход за Семейството“, [email protected]

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *