Платформата на Европейския парламент за секуларизъм в политиката (EPPSP), чийто консултативен съвет се състои от 11 различни европейски неправителствени организации, проведе среща на 12 ноември, за да определи своите цели за следващите пет години на новия парламентарен мандат.  Те определиха “правото на секуларизъм” за един от своите приоритети.

В идеалния свят на Европейските секуларисти либералната демокрация е постоянно под заплаха от религията.  Граждани, които са вярващи няма да имат същите права като останалите граждани да участват в обществения дебат. Те ще бъдат заглушени. И европейските секуларисти ще сметнат това за демократичен прогрес, свобода или дори политически неутралитет.

 Те твърдят, че политическата сфера трябва да бъде „защитена” от всички религиозни убеждения, които продължават да влияят върху демокрацията и човешките права. Освен това, според тези, които войнствено се борят за Европа свободна от религия, Ватикана – с „огромната му сила” – е основната заплаха за съвременното светско общество.

Как би изглеждала идеалната светска Европа? Според председателите на срещата на EPPSP, светска Европа е такава, в която изследванията на ембриони, евтаназията, сексуалните и репродуктивни права процъфтяват. Абортът по желание, като централен елемент на „хуманитарна помощ”, ще придаде завършен вид на светския рай.

„Ние вече поискахме от Европейската комисия за хуманитарна помощ финансиране на абортите за изнасилени жени в Сирия“, каза председателката на EPPSP София инт Велд (D66 / Холандия), член на Европейския парламент. „Единственото нещо, което те получават от ЕС е хапчето за сутринта след секс. Толкова е тъжно”, каза тя.

Другите приоритети на секуларистите включват пълен набор на исканията на ЛГБТ общността, феминистките, образование „без предразсъдъци“ и премахване на влиянието на религиозните организации върху политики за правата на човека. Според тяхната стратегия, това са области, в които конкретни битки трябва да бъдат спечелени в 8-ия парламентарен мандат.

Друга основна област на работа за EPPSP ще бъде осигуряването на светския характер на институциите на ЕС. Самото присъствие на някои вярващи в лидерски позиции в Европейския парламент, изглежда, предизвика възражения от страна на секуларистите. По-специално, председателят на EPPSP осъди приемането на Антонио Таяни (ЕНП / Италия) като заместник-председател на Европейския парламент. “Поради неговото екстремистко католическо минало, той не може да представлява хората“, каза София инт Велд. 

Такава предубедена спрямо религията риторика не е насочена само към настоящи членове на Европейския парламент. Що се отнася до предстоящото посещение на папа Франциск в Европейския парламент в Страсбург следващата седмица, EPPSP обяви, че те работят за изпращане на отворено писмо до началника на Европейския парламент, за да отхвърли това, което те наричат „пряко нарушение на правото на невярващите да не вярват“. Те не успяха да покажат в каква конкретно реч на религиозен лидер се отнема правото да не се вярва. Във всеки случай, EPPSP не е модел за подражание за толерантност и отвореност към диалог.

Третият набор от приоритети за EPPSP е да разширят своята светска мрежа в цяла Европа и по този начин колективният светски глас да бъде чут. Изхождайки от погрешното предположение, че консервативните и религиозни европейците имат “огромен” капацитет за мобилизиране на хора, секуларистите търсят начин да го неутрализират. „Те знаят как да мобилизират своите хора“, казва EPPSP председателката София инт Велд. „Те имат вече по-голямо финансиране, и ние наистина трябва да ги извадим от играта”.

Въображаемата сила на религиозните групи в Европа да се организират служи добре на целта на секуларистите вкл. като извинение за собствения им провал на изборите. „Има много про-секуларисти, които са уплашени от тези [религиозни] групи. Ето защо те не гласуват за нас. Това е, което се случи с доклада Estrela“. Решението на EPPSP: “Необходимо е да се учим от тях. Ние трябва да се движим толкова бързо, колкото тях”.

С подкрепата на различни европейски организации, сред които: Association Européenne de la Pensée Libre, Centre d’Action Laïque, European Humanist Federation и National Secular Society, EPPSP се опитва да замени правото на свобода на религията и убежденията, с право на секуларизма. Секуларизмът е представен като единственият начин наистина да се защити личната свобода на европейските граждани (разбрано като право да живеят по начин, който всеки индивид възприема като добър за себе си).

В името на демокрацията – както различни идеологии претърпели провал са направили в миналото – религията се представя като основната заплаха за свободата. Те твърдят, че истинско равенство и справедливост може да бъде постигнато само чрез премахване на всички следи от религия от европейската култура и от публичното пространство.

Както членовете на EPPSP със сигурност са забелязали, милиони граждани в Европа не са съгласни с толкова краен светски мироглед. И много от тях са започнали да говорят – не защото някои „тъмни сили“ ги принуждават да го правят, а защото те искат да изразят себе си и да упражнят правото, което всеки гражданин има в демократична Европа.

Секуларистите на EPPSP и свързаните с нея организации не изглежда да се притесняват от факта, че целите на тяхната работна програма принизяват вярващите до втора класа граждани. Те не изглеждат загрижени и от факта, че се стремят да отричат правото на европейските вярващи да изразяват себе си в публичното пространство. Чрез това, EPPSP не само разкрива собствената си арогантност, но и пълното си презрение спрямо големи сегменти от населението на Европа – и умишлено невежество за това, което радикални светски движения в миналото са се опитвали да правят в Европа.

Време е да отворим учебниците по история и да видим до какво подобни антирелигиозни идеологии са ни водили в миналото. Не се изисква много четене, за да се види, че този вид „наложен секуларизъм” не води до равенството, да не говорим за свобода. Той неизбежно води до най-суровата форма на неравенство, социално насилие и нарушаване на човешките права. В последните режими, когато секуларизма е наложен агресивно, граждани с „неправилна“ вяра (в Бога), са били заглушени от други с „правилна” вяра (че няма Бог). По отношение на това, всички ние – вярващи и невярващи, трябва да бъдем внимателни.

Източник: http://europeandig

Платформата на Европейския парламент за секуларизъм в политиката (EPPSP), чийто консултативен съвет се състои от 11 различни европейски неправителствени организации, проведе среща на 12 ноември, за да определи своите цели за следващите пет години на новия парламентарен мандат.  Те определиха “правото на секуларизъм” за един от своите приоритети.

В идеалния свят на Европейските секуларисти либералната демокрация е постоянно под заплаха от религията.  Граждани, които са вярващи няма да имат същите права като останалите граждани да участват в обществения дебат. Те ще бъдат заглушени. И европейските секуларисти ще сметнат това за демократичен прогрес, свобода или дори политически неутралитет.


 Те твърдят, че политическата сфера трябва да бъде „защитена” от всички религиозни убеждения, които продължават да влияят върху демокрацията и човешките права. Освен това, според тези, които войнствено се борят за Европа свободна от религия, Ватикана – с „огромната му сила” – е основната заплаха за съвременното светско общество.

Как би изглеждала идеалната светска Европа? Според председателите на срещата на EPPSP, светска Европа е такава, в която изследванията на ембриони, евтаназията, сексуалните и репродуктивни права процъфтяват. Абортът по желание, като централен елемент на „хуманитарна помощ”, ще придаде завършен вид на светския рай.

„Ние вече поискахме от Европейската комисия за хуманитарна помощ финансиране на абортите за изнасилени жени в Сирия“, каза председателката на EPPSP София инт Велд (D66 / Холандия), член на Европейския парламент. „Единственото нещо, което те получават от ЕС е хапчето за сутринта след секс. Толкова е тъжно”, каза тя.

Другите приоритети на секуларистите включват пълен набор на исканията на ЛГБТ общността, феминистките, образование „без предразсъдъци“ и премахване на влиянието на религиозните организации върху политики за правата на човека. Според тяхната стратегия, това са области, в които конкретни битки трябва да бъдат спечелени в 8-ия парламентарен мандат.

Друга основна област на работа за EPPSP ще бъде осигуряването на светския характер на институциите на ЕС. Самото присъствие на някои вярващи в лидерски позиции в Европейския парламент, изглежда, предизвика възражения от страна на секуларистите. По-специално, председателят на EPPSP осъди приемането на Антонио Таяни (ЕНП / Италия) като заместник-председател на Европейския парламент. “Поради неговото екстремистко католическо минало, той не може да представлява хората“, каза София инт Велд. 

Такава предубедена спрямо религията риторика не е насочена само към настоящи членове на Европейския парламент. Що се отнася до предстоящото посещение на папа Франциск в Европейския парламент в Страсбург следващата седмица, EPPSP обяви, че те работят за изпращане на отворено писмо до началника на Европейския парламент, за да отхвърли това, което те наричат „пряко нарушение на правото на невярващите да не вярват“. Те не успяха да покажат в каква конкретно реч на религиозен лидер се отнема правото да не се вярва. Във всеки случай, EPPSP не е модел за подражание за толерантност и отвореност към диалог.

Третият набор от приоритети за EPPSP е да разширят своята светска мрежа в цяла Европа и по този начин колективният светски глас да бъде чут. Изхождайки от погрешното предположение, че консервативните и религиозни европейците имат “огромен” капацитет за мобилизиране на хора, секуларистите търсят начин да го неутрализират. „Те знаят как да мобилизират своите хора“, казва EPPSP председателката София инт Велд. „Те имат вече по-голямо финансиране, и ние наистина трябва да ги извадим от играта”.

Въображаемата сила на религиозните групи в Европа да се организират служи добре на целта на секуларистите вкл. като извинение за собствения им провал на изборите. „Има много про-секуларисти, които са уплашени от тези [религиозни] групи. Ето защо те не гласуват за нас. Това е, което се случи с доклада Estrela“. Решението на EPPSP: “Необходимо е да се учим от тях. Ние трябва да се движим толкова бързо, колкото тях”.

С подкрепата на различни европейски организации, сред които: Association Européenne de la Pensée Libre, Centre d’Action Laïque, European Humanist Federation и National Secular Society, EPPSP се опитва да замени правото на свобода на религията и убежденията, с право на секуларизма. Секуларизмът е представен като единственият начин наистина да се защити личната свобода на европейските граждани (разбрано като право да живеят по начин, който всеки индивид възприема като добър за себе си).

В името на демокрацията – както различни идеологии претърпели провал са направили в миналото – религията се представя като основната заплаха за свободата. Те твърдят, че истинско равенство и справедливост може да бъде постигнато само чрез премахване на всички следи от религия от европейската култура и от публичното пространство.

Както членовете на EPPSP със сигурност са забелязали, милиони граждани в Европа не са съгласни с толкова краен светски мироглед. И много от тях са започнали да говорят – не защото някои „тъмни сили“ ги принуждават да го правят, а защото те искат да изразят себе си и да упражнят правото, което всеки гражданин има в демократична Европа.

Секуларистите на EPPSP и свързаните с нея организации не изглежда да се притесняват от факта, че целите на тяхната работна програма принизяват вярващите до втора класа граждани. Те не изглеждат загрижени и от факта, че се стремят да отричат правото на европейските вярващи да изразяват себе си в публичното пространство. Чрез това, EPPSP не само разкрива собствената си арогантност, но и пълното си презрение спрямо големи сегменти от населението на Европа – и умишлено невежество за това, което радикални светски движения в миналото са се опитвали да правят в Европа.

Време е да отворим учебниците по история и да видим до какво подобни антирелигиозни идеологии са ни водили в миналото. Не се изисква много четене, за да се види, че този вид „наложен секуларизъм” не води до равенството, да не говорим за свобода. Той неизбежно води до най-суровата форма на неравенство, социално насилие и нарушаване на човешките права. В последните режими, когато секуларизма е наложен агресивно, граждани с „неправилна“ вяра (в Бога), са били заглушени от други с „правилна” вяра (че няма Бог). По отношение на това, всички ние – вярващи и невярващи, трябва да бъдем внимателни.

Източник: http://europeandignitywatch.org
Перевод от английски: Асоциация Общество и Ценности

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *