По време на кампанията „Гражданско действие срещу легализацията на проституцията“ при нас съвет потърсиха хора, в чиито жилищни входове денонощно кипи „неуморен“ труд. Или с други думи необезпокоявани от никого сводници развиват дейността си в жилищни кооперации.

По неофициални данни от медиите в столицата има над 100 такива домове. Те са известни и на таксиметровите шофьори, на които често им се налага да извозят клиентите си до тях. Много хора от страх да не пострадат не смеят да предприемат някакви действия. Други не вярват, че могат да променят статуквото, а трети искат, но не знаят как.

За повече информация посетете openeyesbulgaria.blogspot.com

В София вече има случаи на закрити нелегални публични домове, помещаващи се в апартаменти. Това често пъти е благодарение на про-активността на живущите във входа. Истината е, че чрез адекватна гражданска инициатива можем да променим начина си на живот. Още повече, че дейността на публичните домове попада извън закона. 

По-долу за ваше улеснение сме поместили примерна жалба и имената на съответните институции, до които е препоръчително да я адресирате. 

Преди това е нужно свикването и провеждането на общо събрание на живущите във входа. То се свиква по установения от закона ред. След това се изготвя протокол за дневния ред, където се записва, че е постъпило оплкване от живущите във входа за наличието на публичен дом и че е взето решение за проверка на апартамент N __, с цел преустановяване на незаконни дейности.

Протоколът се прилага към жалбата, на която се поставя лице и адрес за контакт. Те могат лично да се заведат или да се изпратят с обратна разписка по пощата до упоменатите по-долу институции.

Желателно е живущите да поискат да се направи проверка/акция от страна на органите на реда. Често пъти в тези „домове“ жертва на сексуална експлоатация са малолетни деца. Ако вашият случай е такъв е много важно да сигнализирате за това. 

ДО

ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО:

СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА

СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ПОЛИЦИЯТА

…-ТО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР

КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

КМЕТА НА СО- РАЙОН “……………”

ЦЕНТРАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

………………………………………………………………….

ЖАЛБА – МОЛБА

ОТ ЖИВУЩИТЕ В БЛОК …….., ВХ.”……” В Ж.К.”…………”

АДРЕС ЗА КОРЕНСПОНДЕНЦИЯ: …………………

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Ние, живущите в блок …….., с настоящата жалба – молба, в изпълнение на протоколни решения на входа, Ви сезираме, като изразяваме своето недоволство и несъгласие за съществуването на публичния дом на …….. етаж на входа ни – ап………., т.к. ежедневните и многобройни посещения в него създават пречки за нормалното обитаване и живеене във входа и молим да предприемете незабавни действия за неговото затваряне.

Ежедневно всеки един от нас е свидетел на това, че много и различни млади момичета и мъже се отправят към него. Същото е достояние и всеизвестно и на живущите в блока и квартала. Има сайт с дейността в интернет. 

Публикуваха се статии в жълтата преса. Някои от нас намират картички с адреса на публичния дом и предлаганите услуги. На други от нас системно се оказва тормоз чрез нощни позвънявания. Често се чупят входните брави и врати, за да се осъществява по – лесен достъп до входа. Осветлението е включено по цяла нощ. Страхуваме се да се прибираме в по – късните часове поради постоянен поток от непознати лица. Често има обири на апартаменти. 

Децата ни ежедневно виждат случващото се и не може да бъдат предпазени от пагубното морално въздействие, което този дом им оказва. Нарушават се правото ни на нормално и спокойно ползване на собствеността ни. Живеем под непрекъснато напрежение и страх какво би могло да се случи.

Молим, да се вземат незабавни мерки от всяка една инстанция, съобразно нейните правомощия, което в крайна сметка да реши проблема окончателно и ап………… да бъде затворен за дейността, която в момента се упражнява.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Протокол от ОС и Списък на живущите.

Лице за контакт: 

Адрес:

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *