Какво е проституцията?

Проституцията е форма на насилие упражнявано от мъжете върху жените и децата. Официално е признато, че проституцията е вид експлоатация на жените и децата и сериозен обществен проблем, който нанася вреда както на потърпевшите индивиди, така и на цялото общество.

Въвличането и склоняването към проституция е престъпление, а търговията с хора е сред най-сериозните нарушения на човешките права.

Защо съществува?

Мъжете търсещи тази услуга създават предпоставка за съществуването й
Възползването от подчинената роля на жените в икономически, социален, политически и юридически смисъл 
Неблагоприятна семейна среда 
Дискриминация
Различни видове злоупотреба (65-90% от проституиращите жени са били жертва на сексуално насилие в детството си)
Принуждение
Липса на образование, на средства и/или на друга алтернатива

Кои са клиентите?

Мъже от различни възрасти и социални групи
Повечето от тях са женени или живеят на съпружески начала и имат деца
Преобладава образът на добре облечения, добре платен баща от средната класа в командировка*
10% от младежите между 16-25г. са плащали за сексуална услуга (проучване през 2000г. в Стокхолм*)
17% процента от мъжете у нас признават, че са плащали за секс, други 9% не са отговорили на въпроса. Счита се, че реалният процент варира между 20 до 30 на сто (юни, 2006г.)

Какви са последствията?

Проституиращите жени и деца са подложени на:
1. Заплахи, малтретиране, обиди и унижения, безплодие, увреждане на скелета и половите органи
2. Висок риск от заразяване със сексуално преносими болести ППИ, ХИВ/СПИН, хепатит B и C от клиентите и сутеньорите
Емоционални вреди и психически разтройства, страх, депресии, безсъние и опити за самоубийство
Рискът да бъдат убити е с 40% по-висок риск от нормалния.

Последици от легализирането на проституцията

1. Поставяне на печата на обществено одобрение върху този вид бизнес.

2. Изпраща послание към мъжете, че жените са сексуална стока и проституцията е безвредно забавление.

3. Разрастване на секс индустрията и търсенето:
В Холандия тя нараства с 25% след легализирането сводниците и декриминализирането на публичните домове; В щата Виктория, Австралия от 40 публични домове през 1989г., се увеличават на 94 през 1999г. с други 84 предлагащи услуги с компаньонки.

4. Жените се превръщат в сексуален предмет на експлоатация, което ги поставя в неравностойно положение спрямо мъжете. 

5. Нарастване на детската проституция. В Холандия: от 
4 000 деца през 1996г. на 15 000 през 2001г. 

6. Увеличаване на тайната, нелегалната и уличната проституция
Нелегалния брой на проституиращите не намалява. В Латвия, Унгария и Гърция броят на регистрираните е едва 5%. 

7. Увеличаване на трафика на жени и деца

Легализирането на проституцията:

1. Не осигурява защита на проституиращите жени 

2. Не предпазва тяхното здраве – поставя ги в неравностойно положение; Задължителните медицински прегледи не дават добри резултати -те отпадат в Германия, Белгия и Холандия скоро след въвеждането им. В Гърция и Латвия са формални

3. Не предоставя по-голям избор на жените – повечето жени не са избрали съзнателно да се занимават с проституция (92% биха напуснали незабавно ако имат друга алтернатива)

4. Проституиращите жени като цяло не желаят легализирането на секс индустрията

Последици в дългосрочен план

 • Деструкция на обществото – падане на задръжките, социалните и етичните бариери
 • Принизяване на жената до сексуален предмет
 • Задълбочаване на кризата в семейството
 • Увеличаване на зависимостта на икономиката от този вид индустрия (5% дял в Холандия, към 2003г.)
 • Разрастване на секс туризма
 • Увеличаване трафика на жени и деца и на нелегалната имиграция
 • Увеличаване държавните разходи за лечение на тежки инфекциозни заболявания, психически увреждания и др. 
 • Деградивен ефект върху следващите поколения
 • Нарастване насилствената експоатация 
 • Увеличаване на вноса на жени от други страни (85% в Германия и 80% в Холандия са чужденки)
 • Появата на организации в защита на клиентите и на предлагащите този вид услуги 
 • Много трудно е да се направят бъдещи промени: 43 общини в Холандия са се опитали безуспешно да я забранят на тяхната територия 

Мерки за намаляване на проституцията

Вместо държавата да узакони проституцията, държавата може да санкционира търсенето като подвежда под отговорност клиентите на сексуални услуги.

Вместо правителството да се възползва финансово от икономическите ползи на секс индустрията като я облага с данъци, то може да инвестира в бъдещето на проституиращите жени като използва средствата от конфискацията на иззетите активи от секс индустрията, за да осигури професионални алтернативи за проституиращите жени. 

Примерът на Швеция

От 1 януари 1999г. купуването или опитът за купуване на сексуални услуги се счита за криминално деяние
Проституиращите жени не рискуват да бъдат заведени под съдебна отговорност
Намалява драстично уличната проституция, броя на мъжете, които купуват секс, броя на привлечените жени; Забраната действа като бариера срещу установяването на търговци на хора в Швеция.
80% от населението в Швеция подкрепят закона 

Източници:
Government Fact Sheet on Prostitution and Trafficking in Human Beings: http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/28/97/4ba5b1b7.pdf (english pdf)
Melissa Farley, Isin Baral, Merab Kiremire, Ufuk Sezgin, „Prostitution in Five Countries: Violence and Posttraumatic Stress Disorder“ (1998) Feminism & Psychology 8 (4): 405-426
http://www.prostitutionresearch.com/faq/000008.html
Български център за джендър изследвания, юни 2006г.
Център по травматични и кризисни ситуации, Швеция, юни, 2005г.
Janice Raymond Ph.D. University of Massachusetts, Amherst http://www.rapereliefshelter.bc.ca/issues/prostitution_legalizing.html
Altink, Sietske. (1995). Stolen Lives: Trading Women into Sex and Slavery (London: Scarlet Press).Budapest Group. (1999, June). 
The Relationship Between Organized Crime and Trafficking in Aliens. Austria: International Centre for Migration Policy Development.Bureau NRM. (2002, November). 
Trafficking in Human Beings: First Report of the Dutch National Rapporteur. The Hague. 155 pp.Daley, Suzanne. (2001, August 12). 
„New Rights for Dutch Prostitutes, but No Gain.“ New York Times, pp. A1 and 4. Dutting, Giseling. (2000, November). 
„Legalized Prostitution in the Netherlands – Recent Debates. Women’s Global Network for Reproductive Rights, 3: 15-16.IOM (International Organization for Migration). (1995, May).
„Trafficking and Prostitution: the Growing Exploitation of Migrant Women from Central and Eastern Europe. Budapest: IOM Migration Information Program.Lim, Lin Lean (1998). The Sex Sector. International Labour Office, Geneva, Switzerland etc.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *