Не желаем повече по улиците да виждаме реклами със скрито или дори открито сексуално съдържание. Тъй като те са на явен показ, ги виждат и възрастни хора, и деца. Също така градовете ни придобиват лош имидж. Не желаем България да бъде известна като секс дестинация и сексът да се рекламира по такъв агресивен начин.
Ето какво може да направите, ако забележите подобни реклами:

1. Вземете първоначални данни!

– точния адрес. Ако въпросната реклама е на търговски обект – името и дейността на обекта. Ако е на билборд или някакво други рекламно съоръжение – срещу кой номер на ул./бул. се намира, на кое кръстовище и т.н.

– името на рекламиращата компания и на рекламирания продукт, услуга. Ако рекламата е на билборд или друго, вземете името и телефона на агенцията, която държи билборда. По закон, всяка фирма занимаваща се с външна реклама, е длъжна да постави свои координати на рекламните си съоръжения.

– снимайте въпросната реклама. Както в по-близък план, така и в по-далечен, така че да се вижда оживеността на мястото и минаващите коли и пешеходци. Това не е особено приятно, но в много от случаите именно снимките, изпратени в писмо, провокират към действие съответните власти.

2. Реагирайте!

Дали ще напишете писмо или ще се обадите по телефона, важното е да реагирате възможно най-бързо. В повечето случаи продължителността на една билборд-кампания е две седмици. Ако не се задействате веднага, може да се окаже, че адресирате реклама, която вече не е актуална. Разбира се, нерядко рекламите са от друг вид и са много по-дългосрочни. Какъвто и да е случаят, всеки ден забавяне означава стотици, не рядко и хиляди хора да бъдат облъчени само за няколко часа. Времето е ценно, не го пропилявайте! Много е важно да се действа с достойнство и уважение. Не се извинявайте – говорете авторитетно. В крайна сметка сте гражданин на тази страна!

Много пъти, общинските власти, а и шефовете на рекламните агенции наистина не са запознати с въпросната реклама. Действайте така, сякаш сте един отбор с тях. Нека презумпцията ви бъде, че въпросния човек е на ваша страна. Дайте му шанс. Не приемайте предарително, че дадения човек е 100% „ЗА“ подобни реклами. Ще останете изненадани, като разберете, че има и други хора като вас 

Винаги се представяйте по телефона и оставяйте координати за обратна връзка, когато пишете писма. Това показва вашата сериозност и готовност за съдействие. Анонимността в повечето случаи остава без отговор и без ефект. Предложения с това какво точно да пишете (говорите), както и към кого да се обърнете, вижте най-отдолу.

3. Проследете!

Когато стигнете до някакво решение и действие, непременно проверете дали промяната наистина е факт. Много е възможно да бъдете подведени, само и само да се разкарате. За да не се случи това, дръжте позицията си до край и потърсете отговорност ако дадените обещания и уговорки не са спазени. Ако ви се каже „Утре ще премахнем рекламата“, изчакайте да мине следващия ден, но в други ден проверете какво се е случило. Ако няма промяна, пак се обадете. Ако пак няма промяна, отново го направете. Възможно е да сте говорили с неправилния човек. Поискайте координати и потърсте този, от който зависят нещата. Обикновено това работи.

4. Благодарете и разпространете!

Когато установите ефекта от вашите действия, не спирайте до тук. Ако сте видяли адекватно усилие от нечия страна, изпратете едно благодарствено писмо, в което можете да си „постелите“ за следващия път. Напиример изречение от типа „Радвам се, че във Ваше лице мога да намеря съдействие и подкрепа. Ще го имам предвид при други подобни обстоятелства…“ Накрая се опитайте да споделите преживяното с близките си. Не пазете радостта само за себе си. Говорете, разпространявайте, насърчавайте. Покажете на хората, че техния глас има значение.

–––––––––

Лица и институции, от които можете да поискате отговорност и/или да потърсите съдействие:

• Управителя на рекламирания продукт/услуга;

• Отговарящия за рекламния отдел на рекламиращата компания;

• Управителя на рекламната агенция създала рекламата;

• Управителя на агенцията за външна реклама;

• Кмета на града;

• Кмета на общинския район;

• Общинския инспекторат;

• Общински звена и отдели отговарящи за закрила на детето, образование и грижа за младежта, организация и безопастност на движението и други;

• МВР и КАТ;

• Национален съвет за саморегулация (НСС) – www.nss-bg.org;

• Всякакви организации, фондации, браншови обединения и други, които имат пряка или косвена връзка с рекламнирания продукт/услуга;

• Всеки други, който прецените. Решението е изцяло ваше!

––––––––-

Легална информация:

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС НА Р България

Чл.159. (изм.,ДВ,бр.92 от 2002 г.)

(1) (изм.,ДВ,бр.38 от 2007 г.) Който създава, излага, представя, излъчва, предлага, продава, дава под наем или по друг начин разпространява порнографски материал, се наказва с лишаване от свобода до една година и глоба от хиляда до три хиляди лева.

(3) (пред.ал.2,изм., ДВ, бр.38 от 2007 г.) Който излага, представя, предлага, продава, дава под наем или по друг начин разпространява порнографски материал на лице, ненавършило 16 години, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева.

НАЦИОНАЛЕН ЕТИЧЕН КОДЕКС

Член 1 

Общи условия

1.1. Всяка търговска комуникация трябва да бъде изготвена с чувство на отговорност към потребителя и обществото.

1.2. Всяка търговска комуникация трябва да бъде съобразена със закона, 

благоприлична, почтена, честна и правдива.

Член 2 

Благоприличие

Търговската комуникация не трябва да съдържа твърдения или аудио или визуални продукти, които да нарушават добрите нрави или да могат да се определят като вулгарни или отблъскващи, според общоприетите морални норми в съответната държава и култура. 

Член 4 

Социална отговорност

4.9. Търговската комуникация не трябва да показва прекалена еротика и да промотира прекалена податливост на сексуалността чрез изобразяване на насърчаване и готовност за секс, разголване на човешкото тяло по неподходящ начин и не трябва да представя продукта като средство за отстраняване на сексуални бариери. Човешкото тяло може да се показва само при зачитане на правата на личността и човешкото достойнство.

Член 22 

Отговорност

22.2. Спазването на правилата на поведение, изложени в Кодекса, се разпределя между рекламодателя, чиито продукти са обект на търговска комуникация, агенцията и издателя, собственика на медията или изпълнителя.

22.3. Рекламните специалисти носят цялостната отговорност за маркетинговата комуникация на своите продукти.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *