2023-та година бе изключително динамична по отношение гражданските ни действия свързани със защита правата на децата и родителите, брака и семейството, свободата на словото и убежденията.  Чрез участието ни в различни събития и срещи достигнахме до много повече млади хора, родители, преподаватели, съмишленици, представители на други организации, на институциите и медиите. Подготвихме и изпратихме ключови за децата, семейството, свободата и бъдещето на страната ни писма и становища до властимащите у нас и в Европа. Помогнахме с координиране на инициативите и събитията за честването на международната Седмица на брака у нас. 

Като най-значими за благополучието и бъдещето на децата ни победи са решенията по тълкувателното дело за промяната на пола и решението по делото за бебето Сара. 

Въпреки силния натиск гражданската колегия на Върховния касационен съд реши да отстоява най-висшия ни закон – Конституцията и да защити децата и бъдещето на страната ни, като не допусне промяната на пола по документи. Решението отне над две години, по време на които въпросът бе отнесен и до Конституционния съд. Като сдружение участвахме с петиция, становища, с превод и популяризиране на филма “Проблеми при смяната на пола,” с участието на лекари и специалисти, както и на подрастващи, подложили се на хирургическа операция. В началото на тази година изпратихме писмо до ВКС с повече яснота по проблема и неговото решаване.

Друга голяма победа е решението на Върховния административен съд по делото за бебето Сара. С него съдът не допусна вписването на две жени, сключили брак в чужбина, като родители в документите на детето. Дадохме гласност в медиите по случая за това защо общината следва да обжалва решението на Административния съд, следствие решението на Съда на ЕС. 

В началото на януари изпратихме становище във връзка с предложените промени в Закона за защита от домашно насилие. В него посочихме порoчните практики, конфликта на интереси и възможностите за злоупотреби, заложени в него. Парламентът се вслуша в искането ни да отпадне възможността малолетни деца да водят дела срещу родителите си! Същият месец изпратихме становище във връзка с предложените промени в Закона за образованието. В него настояхме предоставянето на здравни и социални услуги на деца да се осъществява само и единствено със съгласието на родителите.

Февруари месец поискахме от българските евродепутати да отхвърлят ратификацията от страна на ЕС на Истанбулската конвенция. Същият месец поискахме от Европейската комисия да зачита националната компетентност на държавите-членки в сферата на семейството, във връзка с предложения от нея Регламент за признаване на родителството в ЕС. В писмото, от името на сдружението ни и на над 40 граждански и родителски организации и на гражданите, подкрепили петицията онлайн, се застъпихме за правото и интереса на децата да имат и да познават своите баща и майка.

Март месец, в партньорство с австрийската организация Safersurfing, проведохме събитието “Как да защитим детето си в онлайн средата?”. Подготвихме материал по темата за родители достъпен ОТТУК.

През април бяха премахнати най-опасните препратки от заключенията на 67-та Комисия на ООН за положението на жените, които имаха за цел да насърчат сексуализацията на децата, промяната на пола и половата идентичност. С тях ще бъдат спестени огромни суми от парите на данъкоплатците. Последните години активно се противопоставяхме на въвеждането на системното сексуално образование и на промяната на пола и половата идентичност в документи, препоръки и резолюции на ООН. 

През май бяхме поканени на вечеря, в тесен кръг, със световноизвестния консервативен канадски професор, университетски преподавател, писател и клиничен психолог – Джордън Питърсън и съпругата му, по време на гостуването им в София. По време на срещата ги запознахме накратко с постигнатото през годините и предизвикателствата пред нас за отстояване и запазване на брака, семейните ценности, човешкото достойнство и свобода.

От името на над 11 450 граждани и над 50 организации, подкрепили петицията ни, поискахме от управляващите страната ни да се противопостави на ратифицирането от ЕС на Истанбулската конвенция, което тя направи. Въпреки това конвенцията бе ратифицирана с мнозинство на 2/3 от страните в Съвета на ЕС. Тя ще се прилага в следните три области от компетенцията на ЕС – даване на убежище, задържане и съдебно сътрудничество.

В края на май участвахме със становище във връзка с внесения, с някои промени, Законопроект за защита от домашно насилие. С писмото настояхме управляващите ясно и недвусмислено да дефинират видовете насилие, да отстранят неясни и противоречащи на правото категории и да не допускат конфликт на интереси и узаконяване на порочни практики. Подкрепихме провеждането на референдума за защита на децата в училище от идеологията за промяна на техния пол и идентичност.

През юни подкрепихме с участието си Шествието за семейството в София, събрало над 5000 души.

През юли се срещнахме с началника на кабинета на министъра на правосъдието,  във връзка с проекта за Регламент за родителството на Европейската комисия. По време на срещата споделихме какви ще са последствията от еднополовото родителство за децата и защо е важно да не допуснем този регламент. Внесохме и събраната до тогава подкрепа от над 14 000 граждани и 50 организации на петицията по повода. В началото на 2024г. предстои Съветът на ЕС, състоящ се от правосъдните министри на страните-членки, да го гласуват.  Включете се да защитим децата, като подкрепите петицията оттук

В края на месеца се застъпихме за правата на родителите и за интереса, здравето и сигурността на детето, по повод предложенията за промени в Семейния кодекс. В писмото поискахме управляващите да отхвърлят възможността за отнемане на дете от семейството само въз основа на пропуснат срок, без задължение родителят да бъде информиран и без да има възможност да участва в съдебното производство.

През август поискахме от президента да наложи вето на смразяващите свободата на словото, вярата и медиите промени в Наказателния кодекс, внесени между четенията и приети в един ден от управляващите. В писмото посочихме, че с тях се въвежда нова форма на дискриминация, несправедливост и разделение на обществото, с въвеждане на наказания с лишаване от свобода, огромни глоби и обществено порицание за субективни термини като “подбуждане” към омраза и др. 

През септември отново се застъпихме за свободата на словото, съвестта и религията със становище във връзка с внесения Проект за декларация против езика на омразата. В него посочихме, че проектът, както и предложената в него платформа за докладване и разследване на престъпления “от омраза”, са силно обезпокоителни и застрашаващи не само свободата на словото, съвестта и религията, но и българската демокрация.

Същият месец призовахме в писмо правителството да обжалва решението на Европейския съд по правата на човека, според което България трябва да признае и защити съюза на лица от един и същи пол. В него посочихме последствията от това решение  върху децата, семейството, обществото и бъдещето на страната ни. Информирахме за това и Светият Синод, който ни информира за своето становище по повода. През октомври подчертахме ползите от това България да обжалва решението на ЕСПЧ пред Голямата камара, във връзка с получения отговор от Министерство на правосъдието. В края на месеца участвахме в международния форум на Алианса за отговорно гражданство в Лондон, организиран от д-р Джордън Питърсън, баронеса Филипа Строуд и др. На него бяха събрани 1500 лидери от различни сфери на обществото от 72 страни, желаещи да допринесат за едно по-добро бъдеще. 

Ноември месец призовахме външния министър да защити правото на всеки човек свободно да изразява убежденията и да практикува вярата си, като твърдо се противопостави на представения от Виктор Мадригал-Борлоз доклад по време на 53-та сесия на Съвета по правата на човека на ООН. Според доклада ако религиозните общности правилно тълкуват своите доктрини те не биха били в конфликт с ЛГБТ идеологията. 

В края на месеца изпратихме писмо с предложения във връзка с подготвяната нова Национална стратегия за детето 2024-2030. В него поискахме Стратегията за защитава правото на детето да има и да познава своите баща и майка, първостепенното право и отговорност на родителя по отношение отглеждането и образованието на децата и др.

Декември поискахме от българските евродепутати да отстояват брака, родителството, правата и най-добрия интерес на децата, като твърдо се противопоставят на предложения от Европейската комисия Регламент за признаване на родителството.

През годината участвахме в множество срещи, събития и семинари, в радио и телевизионни предавания във връзка с брака, семейството, правата на децата и родителите, свободата на словото и др. 

За 12-та поредна година съдействахме с координацията по отбелязването на Международната Седмица на брака у нас, от 7 до 14 февруари. Над 30 разнообразни образователни, културни и развлекателни събития, за семейни и несемейни, както и за децата, съпътстваха Седмицата на брака тази година. Кметовете на над 15 общини подкрепиха семействата по повод на Седмицата на брака с разнообразни събития. Участвахме в множество радио и телевизионни предавания, в които споделихме за важността на пълноценните семейни отношения за благополучието на децата. Гостувахме с беседа за взаимоотношенията в един от столичните университети. 

За да може да участвате активно в кампаниите и петициите ни в защита на децата и семейството ви насърчаваме да отделите минута да се абонирате за безплатния ни електронен бюлетин от бутона по-долу.

Асоциация Общество и Ценности извършва дейността си благодарение на доброволните дарения и помощ на своите съмишленици.  Всяка помощ и подкрепа е много ценна за осъществяване на мисията ни! Включи се и ти!

Благодарим ти от сърце за активността и подкрепата!

Екипът на Асоциация Общество и Ценности

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *