4 юни, 2024г. Подробна справка за начина, по който всеки от българските евродепутати е гласувал по 14 важни за човешкото достойнство и свобода, брака и семейството резолюции и предложения може да се види на платформата “Граждани в действие” – www.civilactionbg.com.

Шест от документите касаят одобряване на спорните термини за пол/джендър и полова/джендър идентичност, различни от биологичните, което е в разрез с Конституцията на страната ни и решенията на Конституционния съд.

Пол, различен от биологичния е включен, освен в Истанбулската конвенция, също в Конвенцията за насилието и тормоза, Директивата за борбата с насилието над жени и домашното насилие, както и в резолюцията за включване на джендър основано насилие, като нова област на престъпления в Договора за функциониране на Европейския съюз, на които Европейският парламент даде зелена светлина, става ясно от справката.

Друга част от приетите от Европейския парламент законодателни предложения целят признаването на еднополовите съюзи и осиновявания от еднополови двойки в ЕС. Освен, че противоречат на Конституцията ни те нарушават правата на децата да имат връзка и с двамата си родители, посочват организациите.

Една от приетите от Европейския парламент резолюции касае включване достъпа до аборт в Хартата на основните права на ЕС и осъжда правото на лекарите да не правят такъв, когато това противоречи на съвестта им. Друга е свързана с легализиране на проституцията, под предлог “грижа за жените”.

Тревожна според организациите е и приетата през януари Резолюция за включване на речта на омраза и престъпления от омраза в списъка с тежки престъпления на ЕС, наравно с тероризма, трафика на хора и прането на пари. Предвид, че терминът “реч на омраза” няма общоприета дефиниция, нито е ясно определен от Европейския съд по правата на човека или друг международен съд, това ще доведе до широки предпоставки за злоупотреба застрашаваща свободата на словото, посочват гражданските организации.

Приетите предложения за изменение на договорите на ЕС, с цел увеличаване на законодателните правомощия на Европейския парламент и на възможността Съюзът да приема задължително за страните-членки законодателство с мнозинство са също сред спорните.

В справката като положителна крачка е посочена подкрепената от всички наши евродепутати през април декларация за осъждане на сурогатството като трафик на хора.

Справката показва, че българските евродепутати от групата на “Европейските консерватори и реформисти” твърдо са отстоявали политиките в подкрепа на човешкото достойнство и свобода, брака и семейството. След тях се нареждат тези, които са в групата на “Европейската народна партия”. Най-слабо тези ценности са застъпвани от евродепутатите ни част от “Партията на европейските социалисти и демократи” и от групата “Обнови Европа”. В групите на “Зелените”, “Идентичност и демокрация” и “Левицата” през изминалия мандат в Европейския парламент не са членували наши представители. 

Повече информация за начина, по който всеки от българските евродепутати, от общо шест политически партии, е гласувал по важни за семейството, достойнството и свободата резолюции в Европейския парламент може да се види на: https://civilactionbg.com/гласувай-за-семейството-2024/   

Въпреки че Европейската комисия предлага законодателството на Европейския съюз, одобрението на Европейския парламент е нужно, за да може предложенията да се гласуват от Съвета на ЕС. В Съвета на ЕС страните членки са представени с националните си правителства и повечето решения в него се взимат с единодушие.

Справката е част от инициативата “Гласувай за семейството 2024” за насърчаващи семейството политики в следващия Национален и Европейски парламент. Тя съдържа анкета с 10 въпроса до всяка от политическите партии, касаещи достойнството и свободата на личността, брака и семейството. До момента седем партии са се включили с отговори на анкетата и подкрепа на декларацията “Гласувай за семейството”. 

Инициативата се осъществява от Асоциация Общество и Ценности, Национална асоциация “Поход за семейството”, съвместно с платформата “Граждани в действие”, чиито кампании са подкрепени от над 85 000 български граждани и над 90 граждански и родителски организации.

За повече информация и контакт: [email protected]

*Последните пет години България е била представена в Европейския парламент, както следва:

ГЕРБ: 5 евродепутати (към Европейска народна партия-ЕНП)  СДС – 1  (ЕНП), ДСБ  -1  (ЕНП), ВМРО – 2 (Европейски консерватори и реформисти), БСП -5 (4- Renew Europe, 1 независим): ДПС -3 (Прогресивен алианс на социалистите и демократите) – общо 17 евродепутати от България в ЕП

Приети от Европейския парламент резолюции и препоръки 2019-2024. Подредени са според тематиката, с посочена дата на гласуване, наименование на документа, начин на гласуване по политически партии и опасностите:

24.04.2024, ЕП гласува проекта за „Директива на Съвета на ЕС относно борбата с насилието над жени и домашното насилие“ 

ГЕРБ- 4 „за“, 1 „въздържал се“,1 СДС „за“, 1 ДСБ „за“, 1 ВМРО“въздържал се“, 1 „против“,  БСП 3 „за“; 2 „отсъствал“ ДПС 2 „за“ , 1 отсъствал. 

Налага концепцията за пол и полова идентичност, различни от биологичните, включени в Истанбулската конвенция; Включва джендър основаното насилие в списъка на тежките престъпления на ЕС. Източник: https://howtheyvote.eu/votes/168573

10.05.2023, Одобряване от ЕП на предложението Истанбулската конвенция да се ратифицира от ЕС 

ГЕРБ: 2 „въздържал се“, 3 отсъствали; СДС: въздържал се; ДСБ: „за“; ВМРО:1″против: 1 отсъствал, БСП:2 „за“, 3 отсъствали; ДПС: 3 „за“ 

Въвежда определения за пол и полова идентичност различни от биологичните (чл. 3в от Истанбулската конвенция и чл. 53 от Обяснителния доклад към нея). Източник: https://howtheyvote.eu/votes/155091

28.11.2019, Резолюция с искане всички страни членки да приемат Истанбулската конвенция

ГЕРБ: 2 „против“, 3 „въздържал се“, СДС: против, ДСБ: въздържал се; ВМРО: 2 „против“, БСП: 3 против, 2 „въздържал се“, ДПС: 2 „За“, 1 отсъствал. Източник: https://howtheyvote.eu/votes/110586

15.02.2023, Предложение за резолюция за присъединяване на ЕС към Истанбулската конвенция

ГЕРБ:3 „против“, 1 въздържал се, 1 отсъствал; СДС: „против“; ДСБ „за“; ВМРО: 1 „против“ 1 отсъствал“, БСП: 2 „за“, 1 „възрържал се“, 2 отсъствали, ДПС, 2 „за“, 1 отсъствал, Източник: https://howtheyvote.eu/votes/152564

16.09.2021, Предложение за Резолюция за признаване от ЕК на джендър основано насилие, като нова област на престъпления, изброени в чл.83, ал.1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС).

ГЕРБ: 1 „против“, 2 „въздържал се“, 2 отсъствали; СДС: „против“, ДСБ: „за“, ВМРО: 2 „против“, БСП: 2 „за“, 3 отсъствали, ДПС: 3 „за“ 

Цели да наложи пола като социална констукция, несвързана с биологичния пол. Източник: https://howtheyvote.eu/votes/135745

12.03.2024, Резолюция-държавите членки да ратифицират Конвенцията за насилието и тормоза, 2019 г. (№ 190) на Международната организация на труда (МОТ)

ГЕРБ: 3-за, 1- въздържал се, 1 отсъствал; СДС:1 въздържал се; ДСБ: „за“; ВМРО: 2 „против“, БСП: 4 „за“, 1 отсъствал, ДПС: 3 „за“;

Включва понятия за пол, различен от биологичния, при липса на консенсус между държавите относно неговото значение. Източник: https://howtheyvote.eu/votes/166228

14.12.2023, ЕП гласува предложение за Регламент за създаване на европейски сертификат родителството в ЕС

ГЕРБ: 2 „въздържал се“, 3 отсъствали, СДС въздържал се, ДСБ: „за“, ВМРО: 2 „против“, БСП: 5 отсъствали; ДПС: 2 „за“, 1 отсъствали;

Включва признаване на еднополовите съюзи, осиновявания и практиката на сурогатството в ЕС. Източник: https://howtheyvote.eu/votes/162511

14.09.2021, Резолюция относно правата на ЛГБТИК в ЕС 

ГЕРБ: 3 „против“, 2 „въздържал се“; СДС: „против“, ДСБ: „за“. ВМРО: 2 „против“, БСП: 5″за“, ДПС: 3 „за“

Включва признаване на еднополовите съюзи и осиновяването на деца от едноп. двойки в ЕС. Източник: https://parltrack.org/dossier/2021/2679(RSP)?history_filter=commission.dg#/votes

18.12.2019, Резолюция относно публичната дискриминация и речта на омразата срещу ЛГБТИ хората, включително свободни ЛГБТИ зони

ГЕРБ: 5 „въздържал се“, СДС: „въздържал се:, ДСБ: За“, ВМРО: 2 „против“, БСП: 1 „въздържал се“ 4 отсъствали, ДПС: 3 „за“. Източник: https://howtheyvote.eu/votes/110879

18.01.2024, Резолюция за включване на речта на омраза и престъпления от омраза в списъка с тежки престъпления на ЕС 

ГЕРБ: 2 „за“, 3 отсъствал, СДС: отсъствал, ДСБ „за“, ВМРО: 2 „против“, БСП: 1 „за, 4 отсъствали, ДПС: 3 „за“

Речта на омразата да се приравнява с тероризма, трафика на хора и прането на пари. Предвид, че няма общоприета дефиниция за термина “реч на омраза”, нито е ясно определен от Европейския съд по правата на човека или друг международен съд, се създават широки предпоставки за злоупотреба застрашаващи свободата на словото.  Източник: https://howtheyvote.eu/votes/162202

23.04.2024, Декларация за борба с трафика на хора – ЕП осъди сурогатството като трафик на хора

ГЕРБ, СДС, ДСБ, ВМРО, БСП, ДПС -всички „ЗА“, с изключение на отсъствалите ( 1 БСП и 1 ДПС).

Положителен документ – Не споменава правата на децата и практиката на „етично сурогатно майчинство“. Източник: https://howtheyvote.eu/votes/168442

14.09.2023, Предложение за резолюция за регулиране на проституцията в ЕС 

ГЕРБ: 1 „За“, 1 „въздържал се“ 3 „отсъствали; СДС: „за“, ДСБ: „против“, ВМРО: 1″против“ 1 отсъствал; БСП: 1 „за“, 4 отсъствали; ДПС: 1 „против“,  2 отсъствали; 

Узаконяване на проституцията чрез изработване на насоки за „грижа за правата на проституиращите“. Източник: https://howtheyvote.eu/votes/157975

22.11.2023, Предложения на Европейския парламент за изменение на договорите

ГЕРБ: 1 „за“, 3 „въздържал се“, 1 отсъствал; СДС: против; ДСБ: отсъствал; ВМРО: 2 „против“, БСП: 2″за“ 1 „против“ 2 отсъствали; ДПС: 3 „за“

Увеличава възможностите за гласуване с мнозинство, а не с единодушие от Съвета на ЕС и увеличаване законд. правомощия на ЕП. Източник: https://howtheyvote.eu/votes/160487

11.04.2024, Предложение за Резолюция за включване на достъпа до аборт в Хартата на основните права на ЕС

ГЕРБ: 3″за“, 2 „въздържал се“; СДС: „въздържал се“, ДСБ: отсъствал; ВМРО: 2 „против“, БСП: 1 „За“ 4 отсъствали; ДПС: 3″за“

Осъждаща също правото на лекарите да не извършват аборт съгласно съвестта и убежденията си. Източник: https://howtheyvote.eu/votes/168054

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *