Прилагаме по-долу отговорите, които получихме на Отвореното писмо от над 50 граждански организации, подкрепено онлайн от над 1580 граждани на 19.09.2018г.
Последното писмо, което изпратихме на 24.10.2018г. в отговор на получените по-долу писма можете да видите на: Писмо с настояване за ясна позиция против ратификацията на Истанбулската конвенция в ЕС и оттегляне подписа на България

​Гражданската петиция за оттегляне на подписа и с искане управляващите да гласуват против ратификацията на Истанбулската конвенция в Съвета на ЕС продължава да събира подкрепа в интернет.

ПОДКРЕПИ ПЕТИЦИЯТА

On Sep 21, 2018, at 5:17 PM, Б.Б. wrote:

Изх. № 04-00-34/17 от 21.09.2018 г.             

До Сдружение АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ

НА ВАШЕ ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ИЗПРАТЕНО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ  НА 19 СЕПТЕМВРИ 2018 г.

Уважаеми госпожи и господа,

В отговор  на изпратеното от вас отворено писмо ви информираме както следва:
1.    В резултат на проведени в началото на 2018 г. обществено-политически дебати относно целите на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция), с Решение № 139 от 7 март 2018 г. Министерският съвет оттегли проекта на Закон за предложение до НС за ратифициране на Конвенцията.
Отменено бе и Решение № 17 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на законопроекта.
Министерството на правосъдието е запознато със съдържанието на постановеното на 27 юли 2018 г. Решение № 13 на Конституционния съд и не подготвя нормативни изменения, които да са в разрез с това решение и които по какъвто и начин да въвеждат джендър идеологията в българското законодателство.

2.   По време на последните заседания на Работна група „Основни права, граждански права и свободно движение на хора“ (FREMP)  на Съвета на ЕС, в рамките на която се обсъжда сключването от Европейския съюз на Истанбулската конвенция, България е информирала за решението на Конституционния съд, съгласно което тази конвенция и нейното евентуално ратифициране не са в съответствие с Конституцията й.

Б. Б.
Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“
Министерство на правосъдието на Република България
ул. „Славянска“ №1
гр. София, България

–––––-
From: Асоциация Общество и Ценности
Sent: Tuesday, October 02, 2018 11:59 AM
To: B.B, Cc: Sp. Z.P., M.T. 
Subject: Re: Отворено писмо от над 50 граждански организации и от над 1580 граждани

Уважаема г-жо Б…..,

Благодарим Ви, че ни информирахте своевременно за предприетите действия, в отговор на писмото ни. 

Бихте ли ни информирали също така и по отношение на поставеното искане в писмото ни дали България ще предприеме нужните стъпки за оттегляне подписа й от конвецнията от Истанбул, който изразява намерението на страната ни за нейната ратификация, според Виенската конвенция? 
Дълбоко сме загрижени за това, тъй като ако не бъде оттеглен подписът ни това би довело до ратифицирането на Конвецнията, от страна на ЕС, по отношение прилагането идеологията на пола в три области от законодателството ни: даване на убежище, задържане и съдебно сътрудничество.

Благодарим Ви предварително!

С уважение,

Михаела Джоргова
Сдружение “Асоциация общество и ценности”
бул. “Владимир Вазов”, бл. 169, ап. 3
гр. София 1715
email: [email protected]
www.sva.bg

–––––––––––––

From: M. Ts. 
Subject: RE: Отворено писмо от над 50 граждански организации и от над 1580 граждани
Date: October 8, 2018 at 6:02:28 PM GMT+3
To: Асоциация Общество и Ценности 
Cc: Б.Б. 

Уважаема госпожо Джоргова,

По отношение на поставеното в писмото Ви от 2.10.2018 г. искане за информация относно предприемането на действия по оттегляне на подписа на Република България от Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция), бих желала да Ви уведомя следното:

На 21 април 2016 г. България е подписала Истанбулската конвенция при условие на последваща ратификация. В този смисъл и предвид разпоредбите на Виенската конвенция за правото на договорите, както и на чл. 75 от самата Истанбулска конвенция, българската държава ще се счита обвързана с разпоредбите на този международен акт едва след приключване на националните процедури по неговата ратификация и влизането му в сила по отношение на страната ни.

Постановеното на 27 юли 2018 г. от Конституционния съд Решение № 13 (обн., ДВ, бр. 65 от 7 август 2018 г.) ясно и категорично постановява, че „Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, съставена на 11.05.2011 г. в град Истанбул, подписана от Република България на 21.04.2016 г. не съответства на Конституцията на Република България“. Предвид това, България не може в бъдеще да ратифицира този международен акт и да се обвърже с разпоредбите му.

Също така следва да се посочи и че Виенската конвенция за правото на договорите не предвижда процедура за оттегляне на подпис под международен договор, който предстои да бъде ратифициран. Прекратяване и спиране на действието на договорите е възможно единствено по отношение на влезли в сила договори за държавите, които искат тяхното денонсиране или спиране на действието им.
Надявам се настоящият отговор да изчерпва повдигнатия въпрос.

С уважение,

М.Ц.
Дирекция „Международно правно
сътрудничество и европейски въпроси“
Министерство на правосъдието

Подобни статии

Един коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *