Подписалите се по-долу организации изразяваме своята дълбока загриженост относно натиска, на който е подложена Руската федерация поради приемането на Федералния закон от 29-ти юни, 2013 бр 135-FZ „За изменение на член 5 от Федералния закон за защита на децата от вредна за тяхното здраве и развитие информация…“, който защитава невинността и моралното формиране на децата, като забранява пропагандата на „нетрадиционни сексуални взаимоотношения“ между тях.

Ние потвърждаваме, че естественото семейство, основано на брака между един мъж и една жена е основата на всяко човешко общество и има право на закрила от обществото и държавата, както е посочено в международните норми за правата на човека, включително Всеобщата декларация за правата на човека (чл. 16 (3)). Всяка вредна инициатива спрямо естественото семейството е разрушителна за обществото като цяло. Ние също така потвърждаваме, че децата се нуждаят от специална закрила, поради тяхната невинност и незрялост.

Ние признаваме, че законът защитава невинността на децата и основните права на родителите разпознати в международното законодателство и договори.

С новия закон Русия защитава действителни и всеобщо признати човешки права срещу изкуствено създадени фалшиви „ценности“, агресивно наложени в много модерни общества. Ние също така отбелязваме, че  понятията „сексуална ориентация“ и „полова идентичност“ не са очертани в съществуващите обвързващи международни договори и споразумения.

Във връзка с гореизложеното, призоваваме за уважение на суверенитета на руския народ и каним всички организации и хора, които се считат отговорни за защитата на невинността на децата и техните права, естественото семейство и родителските права да се застъпят за Русия, както и за Украйна и Молдова, които са подложени на същия натиск поради подобни закони.

По-долу следват имената на организациите, които са подписали изявлението и страната, в която са регистрирани

„Pro-Family“ Association  Moldova
ACMedia –Association of Portuguese Media Consumers Portugal
AEDOS (Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la  Iglesia) Spain
Akce D.O.S.T Czech Republic 
ALAFA – Alianza Latinoamericana para la Familia Latin America
Alliance for National Dignity  Romania
Alliance of Romania’s Families Romania
APFN, Portuguese Large Families Association Portugal
Asociacion de Medicos por los Derechos Humanos   Guatemala
Asociación Enraizados Spain
Asociacion Española de Abogados Cristianos  Spain
Asociación Nicaragüense de Bioética. Nicaragua
Asociación Nicaragüense por la Mujer (ANIMU) Nicaragua
Asociación Nicaragüense por la Vida (ANPROVIDA) Nicaragua
Association For The Promotion Of Familiy Values – Blesses Alojzije
Stepinac Croatia
Association of Catholic Families „Vladimir Ghika Romania
Association of Cristian Intellectuals Hungary
Association Society and Values  Bulgaria
Associazione per le Difesa dei Valori Cristiani Italy
Ayuda a la Iglesia Necesitada -AIN- España Spain
Bulgaria Association for Homeschool Education Bulgaria
Bulgaria Association of the Christian Teachers Bulgaria
Castellón Educa en Libertad Spain
Catholic Family and Human Rights Institute USA
Centro de Bioética, Persona y Familia  Argentina
CitizenGO Global
Civil Parents Initiative – Pazardjik-  Bulgaria
National Confederation of Families Associations  CNAF Portugal
Córdoba Educa en Libertad Spain
Croatian Marriage and Family Aliance ‘CRO – BIOS’  Croatia
CrossRoads Spain Spain
Cry for Life The Nederlands
Derecho a vivir.org Spain
Educational Initiative for Central and Eastern Europe Europe
ELFAC, European Large Families Association  Europe
Endeavour Forum Inc.  Australia
European Dignity Watch Belgium
Family and Demography Foundation  Russia
FIHC- Unum Omnes Italy -Global
For Family RIghts Russia
Foro Nacional de la Familia Colombia
Foundation „Friends of Bulgaria“,  Bulgaria
Foundation „Mission Restoration Bulgaria
Foundation „Opportunities for Everyone“ Bulgaria
Fundación Nuevas Generaciones  Argentina
Fundación Sí a la Vida El Salvador
Fundacja Pro – prawo do życia (Foundation PRO – the Right to Life) Poland
Fundacja Życie (Foundation Life) Poland
GrassTops USA
Grupo Acción Cristiana República Dominicana
HazteOir.org Spain
Healthy Nation Ukraine
His Servants USA
Hnutí Pro život ČR (prolife movement) Czech Republic 
Homme Culture & Identité France
Human Dignity Institute Italy
ImpulsoJoven.es Spain
Instituto De Política Familiar IPF Spain
Institutt For Familie Politikk  Norway
Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi (Fr. Piotr
Skarga Institute for Social and Religious Education) Poland
Instytut Ks. Piotra Skargi (Fr. Peter Skarga Institute)  Poland
Islamic Medical Association UK
Jóvenes por una Causa Spain
Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy (Catholic Journalists
Association)  Poland
La Familia Importa Guatemala
Madrid Educa en Libertad Spain
Mas Libres Spain
Mission America USA
Moscow City Parents Committee  Russia
Movimiento Embrión Humano  Argentina
Muslim Coordination to the Alliance for the Family UK
Muslim Coordination to the Society for the Protection of Unborn
Children(SPUC) UK
National Federation of Orthodox „PRO-VITA” Organizations Romania
New Women for Europe Europe
Novae Terrae Fondation Italy
NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) The Nederlands
Observatorio Extremeño para la Educacion en libertad  Spain
Observatorio para la Libertad  Religiosa y de Conciencia Spain
Ordo Iuris Institute for Legal Culture  Poland
Padres en Acción Spain
Parents Committee of Ukraine Ukraine
Parents’ voice for children  Croatia
Pokret Dveri – za zivot Srbije  Serbia
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia (Polish Federation of Life
Protection Movements)  Poland
Population Research Institute USA
Profesionales por la Ética Spain
REAL Women of Canada  Canada
Red Familia Colombia Colombia
Red Internacional del Instituto de Política Familiar Global
Red Vida y Familia Ecuador
Romanian Association for the Revigoration of Tradition (ART) Romania
Schreeuw om Leven   The Nederlands
Sí a la Vida Guatemala
St. Petersburg City Parents Committee  Russia
The Caribbean Centre for Family and Human Rights (CARIFAM)  Saint Lucia
Together for Life Association Hungary
Vida y Dignidad Humana (ASOVID),  Guatemala
Voto Católico Colombia Colombia
World Congress of Families USA – Global
Бранитељи Живота (abeaLifeDefenders) Bosnia and Herzegovina
Србско Сабрање Баштионик  Bosnia and Herzegovina
Српско-руско пријатељство „Братство“ Bosnia and Herzegovina

* Ако сте неправителствена организация и желаете да подкрепите международната инициатива, изпратете ни името на организацията и имената и позицията на представляващия организацията на [email protected] 

Подобни статии

Един коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *