Легализиране означава всяка форма на държавна легитимация на системата за проституция, която прави секс индустрията изцяло законна, узаконява всички нейни аспекти или регулира мнимия „бизнес“ на проституцията чрез регистриране на жените и въвеждане на данъчно облагане на публичните домове.

  • Митове 

Легализирането на проституцията контролира индустрията и води до намаляване на организираната престъпност.
Незаконните публични домове и трафикът процъфтяват винаги, когато проституцията бива легализирана. Германия, например, се е превърнала в желано направление за трафикантите в Европа, които всяка година прекарват през страната хиляди незаконно търгувани жени. 

Легализирането на проституцията я прави по безопасна за жените.
Насилието, съпътстващо проституцията няма да бъде премахнато посредством легализиране, публични домове или медицински прегледи. Кодексите за здравословни и безопасни условия на труд, въведени в публичните домове в Южен Уелс, Австралия, отчитат рисковете за проституиращите жени при задължението им да проверяват, без риск да бъдат ударени, дали мъжете са махнали презервативите си. В тях се препоръчва жените, които се занимават с проституция, да стерелизират самомазо инструментите за рязане и жигосване, за да може кръвта, изпражненията и урината, които може да са част от сексуалните забавления, да не разпространяват инфекции. Паник-бутоните в заключените стаи на публичните домове също не предпазват жените от насилие. За жените по света проституцията е жестока травма, независимо дали е легализирана или не.

Грижа за общественото здраве.
При узаконената проституция на медицински прегледи се подлагат жените, а не мъжете. В легалните публични домове проституцията застрашава здравето на жените, което е недопустимо за другите видове труд. Жените са изложени на риск от нежелана бременност и венерически болести, защото много от мъжете не желаят да използват презервативи. Едно изследване от Мелбърн, щата Виктория, установява, че 40 процента от клиентите на проститутките не използват презерватив.

Жените от индустрията на платените сексуални услуги желаят проституцията да се узакони.
Жените желаят по-скоро да напуснат секс-индустрията, а не законът и институционалните практики да легализират положението им. Легализирането на проституцията дава повече власт в ръцете на сводниците.

Подобряване на имиджа и туристическата привлекателност на България. 
Легализирането на проституцията ще превърне България в международна дестинация за секс-туризъм. Страната ни ще привлича предимно мъже, които ще идват с нискобюджетните самолетни компании за евтин секс. 

Плащане на дължими данъци и такси на държавата.
Голяма част от домовете и проституиращите остават в нелегалност (Германия, Австралия, Швейцария, Унгария). В Германия е констатирано, че нито жените, нито голяма част от притежателите на публични домове плащат дължимите по закон данъци и такси. У нас по закон публичните домове и сводниците подлежат на наказателна отговорност. Статистиките показват, че по-скоро са изключение случаите на закриване на такива домове и налагане строги парични санкции на сводници и трафиканти. 

  • Реалности

Легализирането на проституцията узаконява организираната престъпност. 
Легализирането на проституцията не узаконява положението на жените, които проституират. То узаконява сводниците, публичните домове и клиентите. Легализирането на проституцията е узаконяване на цялата индустрия с платени сексуални услуги. Така проституцията се превръща в нормален бизнес. Мръсните пари изведнъж стават чисти. Незаконните действия стават законни. За една нощ сводниците се превръщат в легитимни бизнесмени и предприемачи. В страните легализирали проституцията голяма част от бизнеса продължава да е нелегален. Откритите публични домове в повечето случаи служат за параван на нелегалните. Установено е, че с легализирането на проституцията нелегалната и уличната проституция не намаляват, но в повечето случаи се увеличават.

Легализирането на проституцията води до превръщането на насилието срещу жените в нормално явление. 
Мъжете, които преди това не са си и помисляли да отидат на проститутка, започват да смятат, че след легализирането на проституцията, жената може да бъде третирана като сексуален обект.

Легализирането създава култура на проституцията.
Културата, развиваща се вследствие на легализирането на проституцията, има отрицателно въздействие върху положението и всекидневието на всички жени и засилва неравенството между половете.

Легализацията разраства секс-индустрията. 
В Холандия, например, секс-индустрията се е разрастнала с 25% след легализирането й. Броят на публичните домове в Швейцария се удвоява няколко години след частичното легализиране на проституцията. Повечето от тези публични домове не плащат данъци и много от тях са незаконни.

Легализирането на проституцията води до увеличаване на детската проституция. 
Обратно на схващането, че наличието на закон регламентиращ проституцията ще намали детската проституция, опита на страните легализирали проституцията свидетелства за нейното разрастване. В Холандия от 4,000 проституиращи деца през 1996г. след легализирането на проституцията техния брой нараства на 15,000 през 2001г. Детската проституция драматично се е увеличила във Виктория в сравнение с другите австралийски щати, където проституцията не е узаконена.

по материали на Фондация „Български център за джендър изследвания“ и Международна коалиция срещу трафика на жени (CATW)

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *