Правозащитни организации изпратиха отворено писмо до посланиците подкрепили София Прайд, относно подкрепата им на противоречащи на Българската конституция политики и призива им за недискриминация въз основа на т. нар. “полова идентичност”.

“Вашата подкрепа за София Прайд 2018 и политическите му искания са не само вмешателство в области, които са извън Вашата юрисдикция (което е нарушение на чл. 41 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения), но представлява и непряк натиск за предефиниране на брака и семейната политика в България,” се казва в писмото.

В писмото си те информират дипломатите, че т.нар. “полова идентичност” не е призната за антидискриминационен признак в нито един обвързващ международен правен документ на ООН, Съвета на Европа и Европейския съюз, Хартата на основните права на Европейския съюз и Всеобщата декларация за правата на човека, на които посланиците се позовават в писмото си.  ​

Те припомнят, че концепцията за „полова идентичност“, формулирана в Принципите от Йогиакарта, през 2006 и 2017г., не са били публично обсъждани и демократично приети в страните-членки на ООН, Съвета на Европа и Европейския съюз. 

Организациите отправят апел в писмото си към посланиците да отстояват и защитават принципа на субсидиарност в ЕС и да уважават правото на България сама да определя политиките си в сферата на брака и семейството, родителските права, образованието и здравеопазването.

“Очакваме Вашите бъдещи писма да бъдат съобразени с принципа на субсидиарност и с обвързващите международни правни документи за правата на човека” завършва писмото.

Половата идентичност понастоящем не е призната за общоевропейска ценност. Исторически, първият и единствен обвързващ правен документ, свързан с половата идентичност, като общовалиден антидискриминационен признак, е Истанбулската конвенция.  Понастоящем тя не е ратифицирана от България и още 14 страни-членки на Съвета на Европа.

Същевременно 14 държави-членки на ЕС определят брака като съюз между мъж и жена. Шест от тези държави са приели тази дефиниция и в своите Конституции.

източник: Асоциация общество и ценности

Линк към писмото: https://www.sva.bg/%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%bc%d0%be-%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5/

Линк към изявлението на 21 посланици в подкрепа на София прайд 2018: http://www.finland.bg/public/default.aspx?contentid=376062&nodeid=34796&culture=en-US

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *