Ваши Превъзходителства,

В отговор на Вашето съвместно писмо от 8 юни 2018 (1)в подкрепа на София Прайд 2018, бихме искали да Ви информираме, че

– Т.нар „полова идентичност“ (на англ. gender identity), за разлика от „сексуална ориентация“, не е призната за антидискриминационен признак в нито един обвързващ правен документ на ООН, Съвета на Европа и Европейския съюз(2), включително в Хартата на основните права на Европейския съюз и Всеобщата декларация за правата на човека, на които Вие се позовавате във Вашето писмо. 

– Концепцията за „полова идентичност“, формулирана в Принципите от Йогиакарта (The Yogyakarta Principles, 2006)(3)и Принципите от Йогиакарта плюс 10 (The Yogyakarta Principles plus 10, 2017)(4), никога не са били публично обсъждани и демократично приети в държавите-членки на ООН, Съвета на Европа и Европейския съюз. Не съществува обществен консенсус по този вид политически манифест за нови обществени ценности и общество на бъдещето. 

– Т.нар „полова идентичност“ никога не е била и понастоящем не е общоевропейска ценност. 
 
– Исторически първият и единствен обвързващ правен документ, свързан с т.нар. „полова идентичност“ като общовалиден антидискриминационен признак, е Истанбулската конвенция (5), която понастоящем не е ратифицирана от България и още 14 държави-членки на Съвета на Европа(6). 
 
– Вашата подкрепа за София Прайд 2018 и политическите му искания (7) за предефиниране на брака и осиновяване на деца от еднополови двойки са не само вмешателство в области, които са извън Вашата юрисдикция (което е нарушение на чл. 41 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения (8), но представлява и непряк натиск за промяна на Конституцията на Република България. Четиринадесет държави-членки на ЕС определят брака като „съюз между мъж и жена“. Шест от тези държави, сред които и България, са приели тази дефиниция в своите Конституции. Подкопаването на конституционната дефиниция за брака е неприемливо за принципите, върху които е основан Европейския съюз, а именно зачитането на културното, религиозното и националното многообразие. 
 
Бъдещето на България – нашите деца – е немислимо без техните бащи и майки. Ние желаем българското общество и специално нашите деца да живеят в страна, в която се подкрепят семейните ценности и която насърчава изграждането на здрави и щастливи семейства. 
 
Очакваме с нетърпение Вашите бъдещи съвместни писма да се съобразяват напълно с обвързващитемеждународни правни документи за правата на човека и изцяло да респектират принципа на субсидиарност в ЕС и суверенитета на България по нейните вътрешни въпроси в сферата на брака, семейството, родителските права, образованието и здравеопазването.
 
С уважение,
 
Михаела Джоргова, Асоциация общество и ценности, [email protected]
Ивайло Тинчев, Поход за семейството София,  [email protected]
Димитър Спилков, Поход за семейството Пловдив, [email protected]
Димитрина Иванова, Поход за семейството, Варна, [email protected]
Нели Тончева, Поход за семейството Бургас,  [email protected]
Даниела Илиева, Поход за семейството, Русе, [email protected]
 
20 юни, 2018 

[1]http://www.finland.bg/public/default.aspx?contentid=376062&nodeid=34796&culture=en-US
[2]Except directive 2012/29/EU relative only to victims of crime, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN
[3]http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/08/principles_en.pdf
[4]http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf
[5]Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, 12.11.2011, https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
[6]https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures?p_auth=TxE1MVV9
[7]https://sofiapride.org/celi-na-praida/
[8]http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf

OPEN LETTER TO:
H.E. Mr. Roland Hauser, Ambassador of Austria
H.E. Mrs. Kate Logan, Ambassador of Australia in Athens 
H.E. Mr. François Bontemps, Ambassador of Belgium  
H.E. Mrs. Ana Maria Sampaio Fernandes, Ambassador of Brazil 
H.E. Mr. Kevin Hamilton, Ambassador of Canada 
H.E. Mrs. Ljerka Alajberg, Ambassador of Croatia 
H.E. Mr. Stavros Avgoustides, Ambassador of Cyprus 
H.E. Mr. Søren Jacobsen, Ambassador of Denmark 
H.E. Mrs. Päivi Blinnikka, Ambassador of Finland 
H.E. Mr. Éric Lebédel, Ambassador of France 
H.E. Mr. Herbert Salber, Ambassador of Germany 
H.E. Mr. Michael Forbes, Ambassador of Ireland  
H.E. Mrs. Irit Lillian, Ambassador of Israel  
H.E. Mr. Stefano Baldi, Ambassador of Italy 
H.E. Mr. Ronald Dofing, Ambassador of Luxembourg 
H.E. Mrs. Bea ten Tusscher, Ambassador of the Netherlands 
H.E. Mr. Gregory Michael Andrews, Ambassador of New Zealand 
H.E. Mrs. Louise Bergholm, Ambassador of Sweden  
H.E. Mr. Javier Perez-Griffo, Ambassador of Spain  
H.E. Mrs. Emma Hopkins, Ambassador of the United Kingdom  
H.E. Mr. Eric Rubin Ambassador of the United States of America 
COPY TO:
Mr. Rumen Radev, President of Bulgaria
Mrs. Ekaterina Zaharieva, Minister of Foreign Affairs
Mrs. Maia Manolova, Ombudsman of Bulgaria
Ms. Maria Jesus Conde, Representative of the United Nations Children’s Fund (UNICEF)
Mr. Mathijs Le Rutte, Representative of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Mr. Daniel Kaddik, Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Подобни статии

Един коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *