До:

– г-н Георги Първанов, президент на РБ;
– г-н Сергей Станишев, премиер на РБ;
– г-н Георги Пирински, председател на 40-то Народно събрание;
– Народните представители от 40-то Народно събрание

Уважаеми дами и господа,

През месец април 2008 г. Министерски съвет одобри проекта за Нов Семеен кодекс, който предстои да бъде гласуван в Народното събрание. В края на месец март Асоциация общество и ценности остро се противопостави с внасяне на петиция в Министерския съвет, Народното събрание и Президенството, подписана от повече от 2000 български граждани. Излязохме и на улицата. През месец април над 20 граждански организации и 2 политически партии се изправихме заедно, за да заявим, че не сме съгласни с предложените промени.

Десетки религиозни вероизповедания застанаха срещу промените. Българската Православна църква също излезе с официална позиция. Същото направи и Главното мюфтийство. Като загрижени граждани за бъдещето на нациията ни се чувстваме отговорни да Ви предупредим за сериозните последствия, ако се приемат направените предложения. Намираме предложенията за извършване на поправка в този документ за грубо нарушение на законовата уредба и дори Конституцията на Република България. Смятаме, че приемането на Семейният кодекс в този си вид би имал сериозни последствия за българските семейства и следващите поколения. Ето най-обезпокоителните моменти:

1. Изваждането на чл. 3 от Семейния кодекс, който предлага да отпадне принципа на закрила на брака и семейството, както и принципа за трайност на брачния съюз, като основа на семейството. 
Това означава официалното оттегляне на държавата и нейния ангажимент по Конституция в защита на брака като съюз между един мъж и една жена! Ще бъдат подкопани устоите на брачната институция и нейното значение за съхраняването на българската народност.

Една от основните функции на държавата е да защитава институцията на брака, понеже от благоуспяването на двойките се определя и здравето на децата, семействата и обществото като цяло. Стабилните бракове осигуряват икономически, физически, емоционални и психологични ползи за мъже, жени и деца. Отслабеното състояние на брачната институция в нацията не е призив към създаването на алтернативи, но по-скоро зов за нейното подсилване и съхранение. Проучванията на социалната наука и историята ясно доказват, че бъдещето на децата и нацията зависи до голяма степен от успешните бракове. Въпреки очевидните факти, предложенията за промени в Семейното право на страната ни са насочени точно в противоположната посока – към дестабилизиране на брачната институция.

2. Въвеждането на фактическото съпружеско съжителство с новия чл.13. 
Чрез поставяне на публичния печат на одобрение върху съжителствата без брак, правителството ще отправи категорично послание към обикновените хора, че бракът е ненужен и излишен. Налице са около 10 000 авторитетни изследвания, доказващи, че фактическите съжителства са кратковременни, домашното насилие между неженените се проявява в по-висока степен от насилието между брачните двойки и в действителност тези двойки се различават от женените по много показатели. Доказването на произхода от бащата чрез регистрирано фактическо съжителство е напълно несъстоятелно поради възможността мъжа да обори презумпцията за бащинство.

Предвид препоръката, направена от Комисията за защита от дискриминация стана ясно, че узаконяването на фактическото съжителство в Новия семеен кодекс ще наложи легализирането на хомосексуалните фактически съжителства. Призиви и апели от организации в защита на хомосексуалните бракове се присъединяват към неоснователните схващания от страна на редица организации, че хора с различна сексуална ориентация се нуждаят от специални права, основани на тяхното сексуално поведение. Те твърдят, че подобни индивиди се “раждат гейове”, а хомосексуалното поведение не подлежи на промяна. В научния свят не съществува нито едно ВАЛИДНО проучване, което да подкепя подобна теза. Напротив, видният учен д-р Франсис Колинс, световен авторитет в областта на генетиката, потвърди, че хомосексуалността е “генетично повлияна, но не се предава по генетичен път.” Това е само едно от десетките твърдения на учени в тази сфера.

Асоциация Общество и ценности работи с експерти на международно ниво, които твърдят, че българската Конституция е една от най-уникалните в света, тъй като тя защитава брака като съюз между един мъж и една жена – основата за създаване на семейство. Ние смятаме, че за нас е от изключителна важност да запазим основните принципи за закрила на брака, на които тази нация е изградила своето съществуване и развитие.

3. Узаконяването на полигамията и кръвосмешението. Проектът за нов Семеен кодекс позволява на лица с неразтрогнат граждански брак да сключат фактическо съжителство, с което се узаконява полигамията. При фактическите съжителства липсва изискване за отсъствие на родствена връзка, като по този начин се легализира кръвосмешението (инцест). Това ще осигури реални възможности за израждане на нацията и следващото поколение.

4. Предизвикване “Бум” на разводите. Съществуват между 46 авторитетни проучвания, които доказват, че след приемането на бързия развод в западните страни, броят на разводите нараства значително. Едно от проучавнията посочва ръст от 80% в броя на разводите. Смятаме, че приемането на бърз развод, предвидено в Семейния кодекс, представлява грубо потъпкване на правата на децата да растат в семейство с двама биологични родители и придаване на «емоционален характер» на брачната институция. Въвеждането на «бързия развод» ще задълбочи още повече кризата в семейството.

Умолявам ви за бъдещето на България да се вслушате в съвестта си и да гласувате “против” промените в Новия семеен кодекс и ако желаете, да подкрепите предложения от нас 5-годишен мораториум върху всяка поправка, засягаща брака и семейството.

Искрено Ваш:

Стоян Георгиев,
Председател на Асоциация Общество и Ценности

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *