ДО:МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
​МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОПИЕ ДО: ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
МЕДИИТЕ

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ, 
УВАЖАЕМИ Г-ЖО ЗАХАРИЕВА, Г-ЖО ЦАЧЕВА И Г-Н ВЪЛЧЕВ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
 
Следвайки решението на Конституционния съд на Република България по к.д. № 3/2018 г. от 27.07.2018г., с което съдът обяви за противоконституционна Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие (т. нар. Истанбулска конвенция), ние, подписаните по-долу организации, учтиво настояваме България да оттегли подписа си от Конвенцията.
 
България подписа Истанбулската конвенция на 21 април 2016 г. Подобно подписване, съгласно международното публично право и по-конкретно Виенската конвенция за правото на договорите, се прави в израз на намерение за ратифициране на задълженията на подписания договор.

ПОДКРЕПИ ПИСМОТО ОНЛАЙН

България следва да оттегли подписа си,  поради това че той изразява нейното намерение да се  обвърже с  договор, който Конституционният съд е обявил за противоконституционен и несъответстващ на най-висшия нейн закон – Конституцията. 

Страната ни не може да продължава да поддържа с подписа си изразеното от нея намерение да ратифицира договор, който противоречи на Конституцията ни.

Въз основа на горепосоченотоапелираме към Вас да предприемете необходимите действия България да оттегли подписа си от Конвенциятана Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие без по-нататъшно забавяне.

Призоваваме ви да не подкрепяте присъединяването на Европейския съюз към Истанбулската конвенция в Съвета на Европа, което задължение произтича от решението на Конституционния съд.

Настояваме да поемете политическа отговорност, че ще съблюдавате решението на Конституционния съд и няма да предлагате законодателни промени, които пряко или косвено въвеждат джендър-идеологията.

С уважение,

​Гражданска инициатива “За България”
Гражданска инициатива за семейството
Гражданска инициатива на родителите Пазарджик 
Гражданска инициатива на родителите Пловдив
Гражданска инициатива на родителите Чипровци
Гражданско сдружение “Адвокати Европа”
Гражданско сдружение “Активни българи в гражданска държава”
Гражданско сдружение “Асоциация за домашно образование”
Гражданско сдружение “Асоциация общество и ценности”
Граждаснко сдружение “Балканско Атонско Сдружение”
Гражданско сдружение “Барсъ”
Гражданско сдружение „Вяра и просвета“
Гражданско сдружение „Етика в медицината“
Гражданско сдружение “За България”
Гражданско сдружение „За децата ни“
Гражданско сдружение “Избор за живот”
Гражданско сдружение “Национална Асоциация Българско Черноморие“ 
Гражданско сдружение “Рестарт 12”
Гражданско сдружение “Рома дестини”
Гражданско сдружение “Гражданска инициатива ‘Справедливост’”
Гражданско сдружение “Слово”
Гражданско сдружение “Център за образователни програми и социални инициативи”
Граждански форум за защита на детето и семейството
Поход за семейството – Бургас
Поход за семейството – Варна
Поход за семейството – Пловдив
Поход за семейството – Русе
Поход за семейството – София
Разширен комитет за защита на индивида и семейството (CEDIF)
СНЦ “Свободен човек”
СНЦ „Конфедерация за защита правата на децата“ 
Спортен клуб “Мишън”
Тракийско дружество Пловдив
Фондация “Бъдеще 21 век”
Фондация “Българска организация на родителите и децата”
Фондация “Възможности за всеки”
Фондация “Възстанови живот”
Фондация “Корнърстоун”
Фондация “Мисия Възстановяване”
Фондация “Мост на любов – България”
​Фондация „Потребители за справедливост“
Фондация “Освободи”
ФЧП “Проекта Сион България”
Фондация “Пълноценен живот”
​Фондация „Път към човека“
Фондация „Сарра“
Фондация за социални услуги “Жулевия дом”
Фондация “Светлина на Балканите”
Фондация “Съживление”
Фондация “ХИП – България”
​Форум за съвременно образование
Писмото е подкрепено онлайн от над 1580 граждани до момента наhttps://civilactionbg.com/поискай-българия-да-оттегли-подписа-с/​

София, 19.09.2018г.

PS В допълнение на писмото по-горе считаме за важно да добавим следните точки, които подчертават неотложността България да оттегли подписа си от Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие:

1. Ако България оттегли подписа си, тогава е много вероятно Европейския съюз да не ратифицира Истанбулската конвенция.

2. Ако ЕС не бъде блокиран при ратифицирането на Конвенцията от Истанбул, тогава България ще трябва да въведе и да работи с определението за пол и полова идентичност, съдържащо се в Истанбулската конвенция (полът като социална конструкция и половата идентичност, различна от биологичната, съгласно чл. 3 и чл. 4) в три области: даване на убежище, задържане и съдебно сътрудничество.

По този начин България ще направи крачка за въвеждането и включването на идеологията на пола, съдържаща се в Истанбулската конвенция и ще бъде подложена на надзор от страна на Съвета на Европа при нейното прилагане. Това противоречи на решение № 3/2018г. от 27.07.2018г.* на Конституционния съд на България , според което въвеждането на пола като социална конструкция и полова идентичност, различна от биологичната са в разрез с Конституцията на страната ни.

* http://www.constcourt.bg/bg/Blog/Display?id=726&type=1

(имената на подкрепилите организации са подредени в азбучен ред)

Подобни статии