До: 
Министъра на образованието и науката 
Комисията по образованието, науката и въпросите  на децата, младежта и спорта 
Комисията по правни въпроси
Комисията по правата на човека, жалбите и петициите на гражданите
Председателите на парламентарно представените партии в 44-то Народно събрание
Народните представители от 44-то Народно събрание

Копие до:
Министър председателя на Република България
Омбудсмана
​Светият Синод на БПЦ
Медиите

                                                                           ОТВОРЕНО ПИСМО

от над 50 граждански и родителски организации и движения и над 5,500 родители подкрепили петицията* срещу въвеждането на задължителната предучилищна подготовка за деца от 4 годишна възраст 

Уважаеми г-н Вълчев, 
Уважаеми Дами и Господа, Народни представители,

Ние, долуподписаните граждански и родителски организации, изразяваме дълбоката си загриженост от игнориране гласа на гражданското общество, и най-вече на родителите, с подновените опити за приемане на задължителната предучилищна подготовка от 4-годишна възраст.

Опитите за вкарване на децата от най-ранна възраст в държавната образователна система:

1. Нарушават Конституцията на България, според която училищното, а не – предучилищното, обучение е задължително (чл. 53).  

2. Нарушават редица водещи международни спогодби, според които семейството е водещо за начина на образоване на своите деца, като: ЕКПЧ Протокол 1, чл. 2; Всеобщата декларация за правата на човека на ООН (чл. 14 и чл. 26 ал.3), Международният пакт за гражданските и политически права чл. 18 и Международният пакт за икономически, социални и културни права чл. 13.

Кажи ‘НЕ’ на задължителната подготовка за 4 г.

3. Нарушават правата на родителите. Държавата следва да закриля майчинството (чл.14), а не да го измества, чрез свои услуги със задължителен характер. Отглеждането и възпитанието на детето е право на родителите (чл.47). Това прави напълно противоконституционно задължаването на родителите, които са намерили начин да осигурят подходяща семейна среда и искат да се погрижат за развитието на на детето си в предучилищна възраст, да се откажат от това свое право в полза на държавата. 

Въвеждането на задължителна предучилищна подготовка задълбочава държавния монопол в образователната система, засилва зависимостта от държавата на частната инициатива в образованието, лишава от избор и не допуска родителите до участие в образователния процес и най-недопустимото е, че въвежда принудителна институционализация на децата.

4. Нарушават правата и най-добрия интерес на децата. Редица изследвания в цял свят показват, че в тази ранна възраст децата имат нужда по-скоро от индивидуална работа, много обич, подкрепа и лично внимание, отколкото от институционализация. 

Още повече темпото, с което се развиват децата в тази възраст е строго индивидуално и не може да се поставят рамки и налагат стандарти. Не е редно да се задължават родителите, които са намерили начин и искат да осигурят на детето си по-добра среда за развитието му. 

Резултатите от предучилищната подготовка зависят не от нейната продължителност или начална възраст, а от подкрепящата семейна среда. 

5. Задължителното образование в европейските държави е изключително преобладаващо от 6 години. Не съществува европейски документ, който да изисква въвеждане на задължително предучилищно образование за децата на 4 годишна възраст. В малкото страни, в които държавното образование започва от по-ранна възраст – 5 год., то не е задължително. В тези страни съществуват и концептуално алтернативни свободни училища и неучилищни форми на образование, между които родителите могат да избират съобразно индивидуалното развитие и потребности на детето си. Резултатите на българските ученици,  прекарали осем или повече години в системата на българското държавно образование, на международния тест PISA показват, че близо 40% от тях са функционално неграмотни и неспособни да мислят и анализират.

Проблемите с неефективността, невключването на ученици и/или ранното им отпадане от образователната система няма как да бъдат разрешени, чрез принудителното разширяване на нейният обхват. Подобни действия биха отклонили нужните ресурси, за постигане на качествени реформи в началния и среден курс на образованието. 

Уважаеми Дами и Господа, 

Във връзка с гореизложеното най-учтиво настояваме:

1. Да не допускате въвеждането на задължителната предучилищна подготовка за децата на 4-годишна възраст.

2. За вашето официално становище във връзка с повдигнатите в настоящото писмо аргументи, съобразено с действащото у нас законодателство и с международните актове, към които страната ни се е присъединила.

3. Да се организира и проведе широк обществен дебат по темата с адекватно медийно покритие и да се запознае българската общественост с различните мнения относно негативите и позитивите от въвеждане на подобно законодателство.

Като родители и граждани, представляващи различни организации и родителски движения,  застъпвайки се за правата на десетки хиляди родители, избрали да останат и отгледат децата си в родината, се обявяваме срещу приемането на задължителното предучилищно обучение за 4-годишните деца и настояваме да се съобразите с нашите искания.

В случай, че отнемете свободата на избор и правата ни на родители, свързани с начина на образоване на нашите деца, ще призовем всеки загрижен за развитието, образованието и бъдещето на родината гражданин да оттегли подкрепата си към Вас като управляващи на следващите избори и да предприеме активни граждански действия.

С уважение, 

1. Гражданско сдружение “Асоциация общество и ценности”
2. Гражданско сдружение “Асоциация за свобода в образованието”
3. Гражданско сдружение “Национална мрежа на родителите”
4. Гражданско сдружение “Общност за свободно образование”, гр. Пловдив
5. Гражданска инициатива на родителите гр. Варна
6. Гражданска инициатива на родителите, гр. Пазарджик
7. Гражданска инициатива на родителите, гр. София
8. Гражданска инициатива на родителите, гр. Чипровци
9. Граждански форум за защита на децата и семейството
10. Гражданско сдружение “Национална Асоциация Поход за Семейството”
11. Гражданско сдружение “Свободен човек”
12. Гражданско сдружение “Справедливост”
13. Гражданско сдружение “Нов живот”
14. Гражданско сдружение “Избор за живот”
15. Българска Християнска Медицинска Асоциация
16. Гражданско сдружение “Етика в медицината”
17. Правозащитна издателска група “Свобода за всеки”
18. Първи Дамски Клуб за развитие на община Смолян
19. Фондация “Възстанови живот”, гр. Русе
20. Фондация “Светлина на Балканите”
21. Разширен комитет за защита на индивида и семейството (СЕДИФ)
22. Фондация “Съживление”
23. Фондация “Корнърстоун”
24. Фондация “Компас”
25. Фондация СЕД
26. Фондация “Път към човека”
27. Кауза “Събуди се”
28. Фондация “Освободи”
29. Форум за съвременно образование
30. Фондация “Мисия възстановяване”
31. Гражданско сдружение “Вяра и бъдеще”
32. Гражданско сдружение “Сърце за България”
33. Гражданско сдружение “Пълноценен живот”
34. Гражданско сдружение “Родители обединени за децата”
35. Гражданско сдружение “Вяра и просвета”
36. Гражданско сдружение “Институт за принципи на правото”
37. Християнреформистска партия
38. Фондация “Актуални младежи” 
39. Фондация “България си струва”
40. Фондация “Адвокати за живот”
41. Фондация „ХИП България“ 
42. Училище ФРЕНЕ
43. Фондация “Възможности за всеки”
44. Гражданско сдружение “Единение” 
45. Фондация “Жулиевия дом”
46. Национална Асоциация Българско Черноморие
47. Гражданско сдружение “Деца на природата”
48. Гражданско сдружение “Единение за семейството и децата”
49. Родителски кооператив “Цветна надежда”
50. Фондация “Ум, характер и личност”
51. Фондация „Бащинство“

* Петицията „Кажи ‘НЕ’ на задължителната предучилищна подготовка за 4-годишните“ е подкрепена от над 5 500 граждани до момента на: https://civilactionbg.com/кажи-не-на-задължителната-предучилищ/

Подобни статии