Уважаеми г-н Плевнелиев,
Уважаеми г-н Борисов,
Уважаема г-жо Цачева,
Уважаеми председатели на парламентарните групи в 43-то НС, дами и господа народни представители,

С настоящето отворено писмо, като представители на различни организации, бихме искали да изразим нашата сериозна загриженост относно подготвящия се в момента проектозакон за легализиране на проституцията в страната ни, по инициатива на народния представител Стефан Кенов.

Склоняването и въвличането към проституция само по себе си е престъпление, а търговията с човешка плът е сред най-сериозните нарушения на човешките права. Приемането на закон за легализиране на тази дейност ще сложи печата на обществено одобрение върху този престъпен бизнес и ще даде зелена светлина за разрастването му.

Узаконяването на проституцията противоречи на ратифицирани от Република България международни актове за защита на правата на човека и за равнопоставеност на половете, в които България се е задължила да гарантира защита на жените от насилие и сексуална експлоатация, както и да вземе мерки по отношение на търсенето на платените сексуални услуги. Такива актове са Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, Конвенцията за премахване на трафика на хора и на експлоатацията на чужда проституция, Протоколът за предотвратяване, премахване и наказване на трафика на хора, особено на жени и деца, към Конвенцията за трансграничната организирана престъпност и др.

Опитът на страните от Европейския съюз, където проституцията е легализирана, показва, че такава стъпка води до yвеличаване търсенето на секс услуги, до многократно разширяване на пазара и експанзия на тази дейност.

Легализирането води до разрастване на скритата и нелегалната проституция. За фасада се откриват няколко „официални публични домове”, докато преобладаващата част от тях остават нелегални, контролирани от трафиканти, сводници и от организираната престъпност. Практиката на Гърция, Унгария и Латвия недвусмислено доказва, че една незначителна част от този бизнес се регистрира официално.

Toва oт своя страна води до увеличаване разпространението на болести, предавани по полов път, съответно и до увеличаване разходите на държавата за лечение на болни от HIV/СПИН.

Проституцията е пряко свързана с трафика на хора с цел сексуална експлоатация. Легализирането води до много по-голямо търсене на млада и свежа плът, следователно до трафик и склоняване на млади момичета към проституция, за да се задоволи търсенето. Един такъв закон ще направи България входна врата за жени и деца от други по-бедни страни към секс-индустрията у нас и в Западна Европа. Вследствие на всичко това ще се увеличат детската проституция и трафика на хора.

Легализирането на проституцията задълбочава отрицателните стереотипи за ролята на жената в нашето общество, за третирането и като стока за сексуалнo развлечение, а платеният секс се превръща в примамливо и безвредно забавление.

Абдикирането на държавата от неспособността и отговорността да се справи със събирането на данъци и такси от клубовете и практикуващите за последното десетилетие професия “компаньон/компаньонка” е още едно доказателство, че държавата няма да спечели от това. Тъкмо обратното, легализирането на проституцията ще доведе до разрастване на секс-индустрията и увеличаване на разпространението на болестите, предавани по полов път, както и до увеличаване разходите на държавата за лечението им.

Цинично е да се правят сметки за постъпленията от проституция, когато става въпрос за живота и бъдещето на българските момичета, жени и деца, подлагани на физическо, сексуално и емоционално насилие от техните клиенти, сутеньори и трафиканти. Неморално и немислимо е приходите от бизнеса с експлоатация на хора да се легализират!

Във връзка с гореизложеното долуподписаните граждани на Република България, в качеството си на представители на едно демократично общество, настояваме преди внасянето на проектозакона за легализиране на проституцията за гласуване в Народното събрание да бъдат удовлетворени следните наши искания:
 
1. Да получим Вашето официално становище във връзка с повдигнатите в настоящото писмо аргументи против легализиране на проституцията в България. Очакваме то да е основано на професионално проучване на обществената необходимост и подготвеност за такава легализация в светлината на действащото национално законодателство и на съобразяването на подобен закон с действащото национално законодателство и с международните актове, към които страната ни се е присъединила.

2. Да се организира и проведе широк обществен дебат по темата с адекватно медийно покритие, и да се запознае българската общественост с различните мнения и становища относно негативите и позитивите от въвеждане на подобен закон. Считаме за нужно да се обърне особено внимание на резултатите и последствията от въвеждането на подобен закон в други държави.

3. Да бъдат предприети необходимите законови мерки според дадените Ви правомощия за противопоставяне на проектозакони, свързани с легализацията на проституцията в Република България.

4. Да бъдат предприети необходимите обществени и законови мерки за борба с трафика на хора и проституцията чрез създаване на различни програми за реинтеграция в обществото на жертвите на проституция, както и за наказване на трафикантите и сводниците чрез ефективна намеса от страна на правителството и съдебните органи.

 Очакваме Вашия отговор, спешна намеса и съдействие, за което предварително Ви благодарим.

 С уважение,
 
Гражданско сдружение “Асоциация Общество и Ценности”, София, Михаела Джоргова
Фондация “Български център за джендър изследвания”, София, Геновева Тишева
Граждански форум за защита на детето и семейството, София, Стоян Георгиев
Регионален съюз на нестопанските организации, Пловдив, проф. Николай Близнаков
Българска Християнска Медицинска Асоциация, София, Кирил Свиленов
Сдружение „Знание, успех, промяна”, Дупница, Силвия Овчарченска
Фондация “Мисия Възможност”, Филип Рашев
Асоциация за социална интеграция, Ямбол, Христина Минчева
Сдружение “Справедливост 21”, София, Елена Дянкова
Сдружение “Венгард България”, Велико Търново, Трейси Моней
Сдружение “Избор за живот”, София, Ивайло Тинчев
Фондация “Х&Д Джендър перспективи”, Хасково, Антония Филева
Родителски комитет, Варна, Петър Пеев
Сдружение “Рома Дестини”, Стара Загора, Стефан Ивов
Фондация “Мост на любов”, Стара Загора, Иво Койчев
Асоциация за домашно образование, Силистра, Петър Порумбачанов
Сдружение “Нови хан – европейско селище”, Нови хан, Огнян Чипев
Фондация “Освободен”, София, Пийта Смол
Фондация “Възможности за всеки”, София, Радослав Илиев
Дискусионен клуб “Свободна България”, София, Гергана Николова
Гражданска инициатива “Справедливост”, София, Иван Груйкин
Сдружение „Знание, успех, промяна – клон Благоевград”, Силвия Овчарченска
Фондация „ЕТНОИНТЕГРАЦИЯ“ – град Дупница, председател Даниела Александрова
Сдружение „Център Отворена врата“, Плевен, Златка Мачева
Сдружение Асоциация “Деметра”, Бургас, Дияна Видева

София, 13.05.2015г.

Към писмото след 13.05.2015г. се присъединиха и:
Фондация П.У.Л.С., гр. Перник, Мирослав Наумов
Фондация „Дъщерите на България“, гр. София, Бет Стентън
Сдружение „Национално сдружение на възрасните хора“, гр. София, Росица Петкова

Подобни статии

4 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *