ОТВОРЕНО ПИСМО

на неправителствени организации, родителски и граждански движения във връзка с предстоящето разглеждане на второ четене на Проектозакона за предучилищното и училищното образование в Народното събрание

Уважаеми Дами и Господа, Народни представители,
Ние, долуподписаните граждански и родителски организации, изразяваме дълбоката си загриженост и безпокойство от игнориране гласа на гражданското общество и най-вече родителите във връзка с Проектозакона за предучилищно и училищно образование, който засяга най-ценното за България – децата!

С това писмо искаме за заявим ясно, че:

1) Ние сме категорично против да бъде прието задължителното предучилищно образование за деца на 4 годишна възраст (чл. 8 ал.1), оставяйки родителите без право на избор.

2) Категорично сме против забраната и санкциите срещу избора на алтернативни на държавните училища и  детски градини форми на обучение за  децата на 3, 4 и 5 годишна възраст (в т.ч.  кооперативи, частни и домашни форми на обучение и др.), доказали своята  огромна полза и предимства за обществото. – чл. 346 (1) и 347(1).

Считаме приемането на гореспоненатите членове за грубо потъпкване на родителските права, на Конституцията на България, както и на редица водещи международни спогодби, по които България е страна (ЕКПЧ първи Протокол, чл. 2; Всеобщата декларация за правата на човека на ООН (чл. 14), според които семейството е водещо за начина на образоване на своите деца). С приемането на чл. 8 ал. 1 и чл. 347, ал. 1 правата на родителите напълно се игнорират и те биват жестоко наказани в опита си да дадат най-доброто на децата си.

Напомняме Ви, че според Конституцията на България:

1. Отглеждането и възпитанието на детето е право на родителите (чл.47). Това прави напълно противоконституционно санкционирането им от страна на властите, ако упражняват това право, с цел принуждаването им да се откажат от него в полза на държавата.

2. Държавата закриля майчинството (чл.14). Тя не може да го измества чрез свои услуги със задължителен характер.

3. Образованието в България е свободно (чл.23); напълно противоконституционно е то да е обект на държавен монопол. В чл. 18(4), в който изрично са упоменати областите, в които е позволено държавата да има монопол, образованието не фигурира.

Уважаеми Дами и Господа, Народни представители,

Най-учтиво настояваме, в интерес на децата и бъдещето на България, много внимателно да преразгледате позицията си и да вземете под внимание следните наши искания:

1) Настояваме термина „задължително“ да отпадне от чл.8, ал. 1, който гласи:

„Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 4-годишна възраст на детето.“

2) Настояваме родителят сам да може да избере формата на обучение.

3) Настояваме да отпадне чл. 347, ал.1, който гласи :

“Чл. 347. (1) Наказват се с глоба, съответно с имуществена санкция, от 5000 до 10 000 лв. физически или юридически лица, които:

1. организират и провеждат без регистрация при условията и по реда на този закон дейности по отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в 1 клас с цел осигуряване на

подготовката им за училище в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование и/или с цел издаване на документ за завършена предучилищна подготовка;

2. организират и провеждат без регистрация при условията и по реда на този закон дейности по обучение или валидиране на компетентности на лица с цел издаване на документ за завършен клас, етап или степен на образование.

(2) При повторно извършване на нарушения по ал. 1 се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.”

Като родители и граждани, представляващи различни организации и родителски движения,  застъпвайки се за правата на десетки хиляди родители, избрали да останат и отгледат децата си в родината, се обявяваме срещу приемането на Проектозакона за предучилищното и училищното образование в настоящия му вид и настояваме да се съобразите с нашите искания.

В случай, че отнемете свободата на избор и правата ни на родители, свързани с начина на образоване на нашите деца, ще призовем всеки загрижен за развитието, образованието и бъдещето на родината гражданин да оттегли подкрепата си към Вас като управляващи на предстоящите парламентарни избори и да предприеме активни граждански действия, чрез масови протести, писма и петиции.

С уважение, 

1.Петър Пеев, председател на Родителски комитет 
2.Стоян Георгиев, председател на Гражд. сдружение „Асоциация общество и ценности”, София   
3.Радослав Илиев, изп. директор, Фондация „Възможности за всеки“, София
4.Ваня Ангелова, съосновател, Форум за съвременно образование, София  
5. Гаяне Минасян, председател, Гражданско сдружение „Национална мрежа на родителите“, София
6. Иво Койчев, председател, Фондация „Мост на любов“, Стара Загора    
7. Петър Вълков и Росен Йеротеев, съоснователи, Граждански форум за защита на детето и семейството
8. Ивона Стоилова, управител, Сдружение „Асоциация на учителите християни“
9. Филип Рашев, управител на Фондация „Мисия Възстановяване“
10. Гергана Николова, предстедател, ДК „Свободна България“
11. Петър Порумбачанов, председател, „Асоциация за домашно образование“
12. Бистра Алексова, кординатор, „Гражданска инициатива на родителите – Пазарджик“
13. Елена Дянкова, председател, ГИ „Справедливост 21″, София
14. Огнян Чипев, Сдружение „Нови хан – Европейско селище“
15. Иван Вълков, председател, Фондация „Светлина на Балканите“
16. Д-р Кирил Свиленов, Председател на Българска Християнска Медицинска Асоциация 
17. Атанас Петров, управител, СК „Мишън“
18. Петър Порумбачанов, координатор, Гражданска инициатива за семейството
19. Георги Георгиев, координатор, Гражданска инициатива на родителите – Варна
20. адв. Иван Груйкин, председател, Гражданско сдружение „Справедливост“, София
21. д-р инж. Христомир Йорданов, председател на ГС „Новото образование“
22. Калоян Дамянов, председател на Национална Асоциация на Ресурсните Учители (НАРУ)
23. Емилия Славова сдружение „Плейцентър Приятели“
24. Родителски кооператив „РиРиРа Лозенец“
25. Родителски кооператив „къща Мусала“
26. Родителски кооператив „Детски стъпки“
27. Родителски кооператив „Приказен дом“
28. Родителски кооператив „Копчето“
29. Родителски кооператив „Тумба Лумба“
30. Родителски кооператив „Гърнета и череши“
31. Родителски кооператив „Слънчева пътека“
32. Родителски кооператив „Горска детска градина“
@font-face { font-family: „Times New Roman“; }@font-face { font-family: „Arial“; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: „Times New Roman“; }table.MsoNormalTable { font-size: 10pt; font-family: „Times New Roman“; }div.Section1 { page: Section1;

ДО: 

Г-ЖА ЦЕЦКА  ЦАЧЕВА, Председател на Народно събрание
Г-Н ОГНЯН СТОИЧКОВ ЯНАКИЕВ, Председател на Комисия по образованието, науката и въпросите  на децата, младежта и спорта 
Г-ЖА ИСКРА ФИДОСОВА, Председател на Комисията по правни въпроси
Г-Н ЙОРДАН БАКАЛОВ, Председател на Комисията по правата на човека, жалбите и петициите на гражданите
Г-ЖА ДАНИЕЛА ПЕТРОВА, Председател на Комисията по културата, гражданското общество и медиите
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ на парламентарно представените партии в 41-то НС
НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ в 41-то Народно събрание

КОПИЕ ДО:

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ, Министър председател на Република България
Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ, Министър на образованието, младежта и спорта
БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ


За обратна връзка и контакт:

Петър Пеев
Родителски комитет
ул. „Черешово топче“ 3, ет. 3, ап. 3
гр. Перник 2300
email: [email protected]

Стоян Георгиев
ГС „Асоциация Общество и Ценности“
бул. Вл. Вазов, бл. 169, ет. 1, ап. 3
София 1517
email: [email protected]
www.sva.bg

София, 21.11.2012г.

Подобни статии

6 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *