Като представители на гражданското общество в страната изразяваме своята загриженост във връзка с подготвяния по инициатива на някои представители на Министерство на вътрешните работи и на Националния борд по туризма проектозакон, целящ да легализира проституцията в България.

Тази идея не държи сметка и дори е в разрез със социално-икономическия статус на гражданите, особено на жените и младите момичета в България – ширеща се бедност, най-вече сред уязвими групи и в определени региони, липса на достъп до качествено образование и до заетост, повсеместно насилие, вкл. домашно насилие, сексуално насилие и трафик на хора, основно жени и деца. Всичко това генерира условия за сексуална експлоатация и насочване на младите жени към проституция.

Освен това, най-често жените и младите момичета са въвлечени в проституция и продължават да проституират вследствие престъпления, страх и зависимост от престъпни мрежи. Въвличането и склоняването към проституция само по себе си е престъпление, а търговията с човешка плът е сред най-сериозните нарушения на човешките права. Приемането на закон за легализиране на тази дейност би сложило печата на обществено одобрение върху този престъпен бизнес и би дало зелена светлина за разрастването му.

Опитът на страните от Европейския съюз, където проституцията е легализирана, показва, че такава стъпка води до yвеличаване търсенето на секс услуги, до многократно разширяване на пазара и експанзия на тази дейност.

Легализирането води основно до разрастване на скритата и нелегалната проституция. За „фасада” се откриват няколко „официални публични домове”, докато преобладаващата част от тях остават нелегални, контролирани от трафиканти, сводници и от организираната престъпност. Практиката на Гърция, Унгария и Латвия недвусмислено доказва, че една незначителна част от този бизнес се регистрира официално. Toва oт своя страна води до увеличаване разпространението на болести, предавани по полов път, съответно и до увеличаване разходите на държавата за лечение на болни от HIV/СПИН. 

Проституцията е пряко свързана с трафика на хора с цел сексуална експлоатация. Легализирането води до по-голямо търсене на млада и свежа плът, следователно до трафик и склоняване на млади момичета към проституция, за да се задоволи търсенето. Един такъв закон ще направи България входна врата за жени и деца от други по-бедни страни към секс-индустрията у нас и в Западна Европа. Вследствие на всичко това ще се увеличат детската проституция и трафика на хора. 

Легализирането на проституцията задълбочава отрицателните стереотипи за принизената роля на жената в нашето общество, за третирането и като стока за сексуалнo развлечение, а платеният секс се превръща в примамливо и безвредно забавление. Приемането на мерки по посока само на предлагането, а не и на търсенето на платените сексуални услуги, задълбочава тези стереотипи и неравнопоставеността на двата пола. 

Узаконяването на проституцията противоречи на ратифицирани от Република България международни актове за защита на правата на човека и за равнопоставеност на половете, в които България се е задължила да гарантира защита на жените от насилие и сексуална експлоатация, както и да вземе мерки по отношение на търсенето на платените сексуални услуги. Такива актове са Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, Конвенцията за премахване на трафика на хора и на експлоатацията на чужда проституция, Протоколът за предотвратяване, премахване и наказване на трафика на хора, особено на жени и деца към Конвенцията за трансграничната организирана престъпност и др. 

Легализиране на проституцията в България ще доведе до повишен риск за живота, здравето и бъдещето на българските жени, млади момичета и деца, подлагани на физическо, сексуално и емоционално насилие от клиенти, сутеньори и трафиканти. 
В тази връзка, на фона на аргументите за защита на правата на човека, считаме за безпочвени и откровено цинични широко използваните в публичното пространство финансови съображения за необходимост от постъпления от проституция в държавната хазна.

Във връзка с всичко, изложено дотук, ние открито се противопоставяме на изготвянето, прокарването и приемането на законодателство, което има за цел легализиране на проституцията в България. Вместо това считаме, че следва да се объре внимание на защитата на жените, младите момичета и децата срещу всички форми на насилие и сексуална експлоатация; да се засили законодателството в защита от трафик на хора и сексуална експлоатация, както и приложението на това законодателство; да се създадат по- благоприятни условия за осъществяване на социалните права на гражданите и повече перспективи за житейски избор и развитие за жените и младите хора като цяло. 

Изразяваме готовност да работим с всички заинтересовани организации и институции по тези жизненоважни и приоритетни за страната ни въпроси.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *