Имайки предвид, че практиката на сурогатното майчинство включва договор относно неродено дете и експлоатация на женската утроба, както и че тя доброволно подронва същността на майчинството и манипулира родствените връзки:

Във връзка с:

▪    Хартата на Организацията на обединените нации

    ▪    Преамбюла и член 1 на Всеобщата декларация за  правата на човека (ВДПЧ);

    ▪    Преамбюла на Международния пакт за граждански и политически права(МПГПП), както и на Международен пакт за икономически, социални и културни права (МПИСКП);

    ▪     Конвенцията срещу изтезанието (чл. 16)

    ▪     Статута на Международния наказателен съд (чл.7) 

    ▪    Конвенцията на Обединените нации за премахване всички форми на дискриминация срещу жените (чл. 6);

    ▪    Протоколът към Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност (чл.3) и Конвенцията на Съвета на Европа за действие срещу трафика на хора (чл.4)

    ▪    Конвенция за защита на човешките права и достойнството на човешкото същество във връзка с прилагане на биологията и медицината: Конвеция за правата на човека и биомедицината  (Конвенция Овиедо) (чл. 21);

    ▪    Конвенцията за правата на детето (чл. 3);

    ▪    Протоколът към Конвенцията за правата на детето за продажбата на деца (чл. 2а);

    ▪    Конвенция за забрана и незабавни действия за премахване на най-тежките форми на детския труд, Конвенция 182 на Международната организация по труда (чл. 3);

    ▪    Конвенцията за международно осиновяване (чл.4 и чл. 32)

    ▪    Европейската Конвенция за осиновяването на деца (ревизирана) (чл. 5 и чл. 17);

    ▪    Препоръка 1443 (2000) на Парламентарнота Асамблея на Съвета на Европа за Международното осиновяване: зачитане  правата на децата;

Подписите на настоящата Декларация потвърждават, че сурогатното майчинство е несъвместимо с достойнството на жените и децата и е нарушаване на техните фундаментални права.

 Декларацията в оригинал на английски език може да видите ТУК

Декларацията в оригинал на френски език можете да видите ТУК

превод: Асоциация Общество и Ценности

Подобни статии

2 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *