ПЕТИЦИЯ ОТ «АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ» В ПОДКРЕПА НА БРАЧНАТА ИНСТИТУЦИЯ

До: Президента на Република България
До: Министър-председателя на РБ
До: г-н Огнян Герджиков, Председател на Парламентарната комисия по правата на човека
До: г-жа Камелия Касабова, зам. председател на Народното събрание
До: Председателя на Народното събрание на Република България
До: Парламентарно представените партии в Република България 
До: Българските медиии

Уважаеми Г-н Президент, Уважаеми Дами и Господа,

На 11 март 2008 г., по време на пресконференция, г-н Огнян Герджиков обяви предстоящите промени в новия Семеен кодекс, който предстои да бъде обсъден на 27 март в Министерски съвет, а през април да бъде внесен в Народното събрание. Като гражданско сдружение, създадено с мисията да защитава личността и семейната институция, ние сме сериозно загрижени и обезпокоени от предложението за ново, предвиждано в Семейния кодекс понятие, наречено от г-н Герджиков „фактически брак” или «фактическо съжителство». Смятаме, че подобна идея няма да спомогне да се разреши проблема с децата, родени извън брака, а ще редефинира брачната институция.


 Извършването на подобни промени в Семейното право разкрива узаконяването на обществена безотговорност. Една от основните функции на държавата е да защитава институцията на брака, защото от благоуспяването на двойките се определя и здравето на децата, семействата и обществото като цяло. Българската Конституция е една от най-уникалните в цяла Европа, тъй като тя съдържа в себе си твърдението, че «бракът е легален съюз между един мъж и една жена». Това се дължи на факта, че благодарение на семейната институция в своя класически вид, е останала съхранена българската народност през вековете на Османско потисничество.

Стабилните бракове осигуряват икономически, физически, емоционални и психологични ползи за мъже, жени и деца, които фактическите съжителства не могат да донесат. Отслабеното състояние на брачната институция в нацията не е призив към създаването на алтернативи, но по-скоро зов за нейното подсилване и съхранение. Проучванията на социалната наука (Ян Стетс, Линда Уейт, Ермиш, Франкенсони, Галъхър, Майкълс и мн. др.) и историята ясно доказват, че бъдещето на децата зависи до голяма степен от успешните бракове. Когато държавата узакони съжителствата без брак, то започва да изпраща послание към обикновените хора, че бракът е ненужен.

Важно е да се отбележи, че децата, родени във фактическо съжителство, вече имат права, които се защитават от Международната конвенция за закрила правата на детето. Фактическите родители всъщност притежават права над децата си още в момента на раждането, а бащите могат да ги припознаят и по този начин да бъдат определени като техни напълно законни родители. Практиката показва, че няма извънбрачни двойки, която настояват да бъдат регистрирани и с легализиран статут.

Според Конституцията на РБ (глава втора, член 46) законен е само гражданският брак, а понятието «семейство” е регламентирано много ясно в Семейния кодекс, според който брачният съюз е залегнал в основата на семейството (глава 1, чл. 3). Узаконяването на съжителството по особено груб начин подрива не само авторитета на институцията на брака, но и на самата Конституция.

Извършването на подобни промени в Семейния кодекс НЕ предвижда мерки за отстраняване на причините за възникването на кризата и за възстановяване на семейството, семейните ценности, а от там – създаване на предпоставки за решаване на демографския проблем. Напротив – предложенията, публично оповестени от г-жа Касабова и г-н Герджиков, са свързани с легализация на конкубината и намесата на държавата в семейната институция, подривайки нейната същност. Семейната институция съществува преди държавната и поради това тя следва да се защитава от нея. Най-потърпевши от признаването на фактическите съжителства ще бъдат жените и децата.

Налице са десетки авторитетни изследвания, доказващи, че фактическите съжителства са кратковременни, домашното насилие между неженените се проявява в много по-висока степен от насилието между брачните двойки и в действителност тези двойки не наподобяват почти по нищо на семейство. Какво ще се случи след цикличните раздели между партньорите, как това ще се отрази върху психиката на жените и най-вече – на децата? По какъв начин ще се отрази това върху държавата, която ще трябва да се погрижи за хиляди изоставени деца?!

Не по-малка е нашата загриженост и по отношение на опитите за либерализиране на развода чрез неговото разрешение, ако само единият от партньорите го желае. Смятаме, че това е грубо потъпкване на правата на децата да растат в семейство с двама биологични родители и придаване на «емоционален характер» на брачната институция. Въвеждането на «бързия развод» ще задълбочи още повече кризата в семейството, а брачната институция ще бъде принизена по почти животински начин до форма на съществуване, което носи взаимни ползи. Тя ще придобие измеренията на една напълно различна юридическа структура, ориентирана към удоволствията, а не към отговорностите.

Във връзка с гореизложеното, ние, долуподписаните граждани на Република България, в качеството си на представители на едно демократично общество, което зачита човешките права и свободи, настояваме преди предложението за нов Семеен кодекс и гласуване в Народното събрание, да бъдат удовлетворени следните наши искания:

1. Да получим Вашето официално становище във връзка с повдигнатите в настоящото писмо аргументи по отношение въвеждането на фактическия брак (съжителство, конкубина) в Семейния кодекс на РБ. Очакваме то да е основано на професионално извършено предварително проучване, което да съдържа детайлно изследване на обществената необходимост и подготвеност за извършването на подобни промени.

2. Да се организира и проведе широк обществен дебат по темата с адекватно медийно покритие и да се запознае българската общественост с различните мнения и становища относно негативите и позитивите от въвеждане на подобно законодателство.

3. Да бъдат предприети необходимите законови мерки според дадените Ви правомощия за противопоставяне на предложените промени в Семейното право.

4. Апелираме също въпросът да се подложи на дискусия от страна и на други политически сили, и да не бъде подминат, поради изключителната важност на извършването на подобни промени в Семейния кодекс, които дефакто ще редефинират институцията на брака.

Очакваме Вашия отговор на гореизложените искания, както и Вашата спешна намеса и съдействие, за което предварително Ви благодарим.

Можете да подпишете петицията и онлайн оттук: http://bgpetition.com/marriage/index.html

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *