По-долу публикуваме писмото изпратено, заедно със събралата близо 2500 подписа петиция за две седмици в интернет до управляващите вчера, от името на гражданите, изразили подкрепата си и 5000 души подкрепили фейсбук страницата на кампанията.

ДО 
МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
ЗАМ.МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Г-ЖА МИЛЕНА ДАМЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА Г-Н СЛАВЧО АТАНАСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ Г-Н АНТОН КУТЕВ

 
              Уважаеми Дами и Господа,

     Според Закона за предучилищно и училищно образование, училището трябва „да осигурява интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено развитие на всяко дете; да  съхранява и утвърждава българската национална идентичност”. Затова, когато поверяваме децата си на учителите в детската градина и училището, очакваме не само учебните занятия, но и формите на забавление да са подчинени на тези водещи принципи.  

       През последните години наблюдаваме как Хелоуин все по-агресивно се натрапва на децата ни в българските детски градини и училища. Това се случва с активното участие на учители и възпитатели, които  организират различни хелоуински събития за децата ни – в учебно и в извънучебно време, често в открито сътрудничество с търговците на хелоуински стоки.

           Нашата родителска общност е убедена, че празнуването на Хелоуин в детските градини и училища НЕ ОСИГУРЯВА интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено развитие на всяко дете, И НЕ УТВЪРЖДАВА българската национална идентичност. Хелоуин е не само НЕобразователна, НЕвъзпитателна и НЕестетична, но дори и ЗЛОвредна форма на забавление на подрастващите! Затова мястото му НЕ Е там! Още по-малко в навечерието на действително национален празник като Деня на народните будители.

          Като активни членове на демократично цивилизовано общество, продължаваме да очакваме адекватна реакция от институциите, ангажирани с правилното развитие на нашите деца. С основна цел – да се изолират възможните рискове от негативни последствия върху детската психика. Според експертите, ритуалите, свързани с отбелязването на Хелоуин, могат да окажат такива /Приложение 1 – детски психолози/.

         От друга страна, масовите чествания на този древен ритуал, останал от примитивни келтски племена, продължава да се толерира в училище, тъй като не е официално забранен. Липсва аргументиран отговор на въпроса – с какво Хелоуин е полезен за подрастващите /Приложение 2 – писма до институциите, останали без отговор/.  Именно липсата на реакция и защита на този етап, провокира намесата на четвъртата власт и сериозна дискусия в медиите /Приложение 3/.

            Ето защо, очакваме вие като най-авторитетните органи в образователната сфера на Република България ДА ЗАЩИТИТЕ децата ни от явлението Хелоуин като се разпоредите българските учители и възпитатели:

Да НЕ включват темата Хелоуин в учебни часове и занимания;
Да НЕ разпространяват в учебните заведения рекламните матриали на търговците на хелоуински атрибути;
Да НЕ сътрудничат в организирането на хелоуински мероприятия в извънучебно време и извън училищните сгради.

         ОЧАКВАМЕ да бъдат преразгледани и променени онези текстове от Закона за предучилищно и училищно образование, които отварят врата за Хелоуин в българското училище.

          Очакваме вашия писмен отговор от името на над 2 350 души, подписали петицията „Защити децата от натрапването на Хелоуин в училище”, от името на 1 500 члена на „Група против натрапването на Хелоуин в училище” и от името на 5 000 души, регистрирани във Фейсбук страницата „Против натрапването на Хелоуин в училище”.

Прилагаме активен линк към петицията, както и към страниците в Социалната мрежа:
http://civilactionbg.com/?p=270
www.facebook.com/groups/427853580757757/
www.facebook.com/helloweenbulgaria

За контакт: Нели Тончева
[email protected]

Приложение 1:
Български и чуждестранни експерти по психология, педагогическа психология, детска психология и психиатрия, в потвърждение на тезата, че празнуването на Хелоуин може да въздейства негативно и дори опасно върху деца и подрастващи:

Д-р С.Д.Кларк, психолог, интервюира родители и деца след три поредни Хелоуина и наблюдава реакциите на децата. По-малките деца приклякват от страх пред обитаваните от духове гробищни сцени, които се срещат в много американски квартали на Хелоуин. Те са неохотни участници в този карнавал. Кларк установява, че дори и 6-7 годишни деца не разграничават истинската смърт от купените от магазина скелети, висящи по дърветата, и от фалшивите надгробни плочи на тревата. „Децата поставят нещата на истинска плоскост, за разлика от възрастните, които се опитват да заобиколят реални теми като смъртта, като ги третират като забавление“. Също така децата интерпретират страховете на Хелоуин по различен начин в зависимост от личното им положение, като скорошна смърт на роднина или домашен любимец. Според д-р Кларк повечето родители подценяват колко ужасяващ може да бъде празникът Хелоуин за малките деца. (Из статията „Хелоуин може да бъде опасен за децата” от Science on NBC News, 27.10.2005 г.)

Д-р Николай Михайлов, психиатър, публицист, социален коментатор: „Става дума за пустота. В религиозната сфера няма вакуум, така както няма и в природата. Не е вярно, че това може да остане в регистъра на една еднодневна развеселеност и да стимулира детското въображение чрез изненадата на някакви особени почини, особени инсценировки, особени образи, които сервират ужас и ти да го изживееш по катартичен  начин да се освободиш от него и да влезеш в баналността на деня и в дисциплината на либералния пазарен свят. Става дума за това че през тази празнична система, през тези неща, които коментираме, нахлува дух, освобождават се демонични енергии. Това знаят хората, които не са наивни в духовната област. През тези празници навлиза дидактиката на един вкус към демоничното, към окултното. Това е рискът.  Неутралитет в тази сфера не съществува. Има еволюция на този тип наивна празничност, която приключва с друг тип ексцесии, с друг тип деградация. Това се вижда малко по-късно, не се вижда сега, но ще се преживее, ако не се осъзнае днес.”

Румен Стаматов, професор по възрастова и педагогическа психология, доктор на педагогическите науки, автор на университетския учебник „Детска психология”: „Толкова много реликви на смъртта биха могли да породят освен радостно преживяване, и страхово преживяване, а дори самият риск за страхово преживяване трябва да бъде ограничен.”

Ганка Бакалова, детски психолог: „За подрастващите е трудно да определят какво всъщност крие в себе си празникът Хелоуин и костюмът, зад който наднича нечия идея. За децата е силно емоционално преживяване да се маскират с костюми, зад които да се скрият и спокойно да влязат в роля. Но точно този вид костюми, олицетворяващи призраци, вещици и смърт, оставят следи в детската психика, които не знаем кога и как биха могли да отключат страхове и последствията от тях: затваряне в себе си или силна агресия, с която ежедневно се срещаме в работата си с децата и постоянно работим за превенцията й.”

Д-р Любомир Калудов, хирург: „Друга криеща се зад този празник опасност е, че вместо да се покаже истинското лице на злото, то се предава в забавна светлина. Предава се посланието, че може да се шегуваме със злото и дяволът да ни забавлява. Агресивността и насилието са развлекателни форми на празнуване. Такава норма на поведение може да има трайни последици върху психиката. Деца от детската градина, облечени като призраци, върколаци, мъртъвци и скелети с брадви и ножове, от които капе кръв. Хелоуин внушава, че злото е около нас, с него може весело да се съжителства, което е насърчаване идеите на окултното, на сатанинските организации.”

Надя Стойкова, д-р по социална педагогика и социална работа, експерт по превенция на насилието над деца, директор на програма „Деца и правосъдие“ към Института по социални дейности и практики: „Проблемът Хелоуин всъщност поставя един друг голям въпрос, на който може би нашите деца нямат отговор. Децата се сблъскват със смъртта през загубите на свои близки и още на 8-9 годишна възраст си задават основни въпроси за произхода на човека, за живота и смъртта. Би следвало възрастните да могат да застанат до тях в този момент и да отговорят на въпросите им, както и на това защо не Хелоуин, какво е смъртта, има ли духовен свят и какъв е той. Духовното търсене на човека е част от нас, която не можем да изтрием, но със сигурност Хелоуин не е добрият отговор за това. По-скоро този празник възпитава мистика и безнадеждност, която е неподходяща за деца.“

Виктор Слободчиков, педагог, главен научен сътрудник на Института за изучаване на детството, семейството и възпитанието на Руската академия за образование: „Децата са много възприемчиви и, превръщайки злото в игра, може да размиват в представите си това понятие. После ние ще се сблъскаме с това, че подрастващите, а през следващите години и възрастните, няма да могат да различават лошото и доброто и може дори да станат неимоверно жестоки – обяснява педагогът. Какво ще правим, когато хората започнат да различават лошото от доброто само въз основа на Наказателния кодекс?“ Слободчиков работи върху психо-педагогическо изследване на подрастващите и стига до извода, че празник, в който те се преобличат като вещици и като други отрицателни герои, носи опасност в себе си. (Из „Российская газета”, 2015)

РЕАКЦИЯ НА ВОДЕЩИ НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ МЕДИИ, ОТНОСНО   ХЕЛОУИН, вкл. медийно проучване за нагласите на българите към празнуването на Хелоуин

/Прилагаме име на медията, заглавия на материалите, активен линк към тях/
БНТ.бг
Против натрапването на Хелоуин в училищата и детските градини
https://www.bnt.bg/bg/a/protiv-natrapvaneto-na-kheluoin-v-uchilishchata-i-detskite-gradini
FLAGMAN.BG
Върколаци и демони ли трябва да създаваме в бургаските училища, или будители?https://www.flagman.bg/article/141328
burgasinfo.comРодители: Хелоуин в училищата? Зловещо е!  https://www.burgasinfo.com/news/view/5/62104
VESTI.BGХиляди българи против Хелоуинhttps://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/hiliadi-bylgari-protiv-helouin-6044642
БНТ.БГ
Вяра и общество с Горан Благоев : Натрапеният празник
https://www.bnt.bg/bg/a/natrapeniyat-praznik-28102017
PLOVDIV24.BG
Майки въстанаха срещу Хелоуин! Празникът увреждал психиката на деца им и ги прави агресивни!
https://www.plovdiv24.bg/novini/Bylgaria/Maiki-vustanaha-sreshtu-Helouin-Praznikut-uvrezhdal-psihikata-na-deca-im-i-gi-pravi-agresivni-753503
МОНИТОР.БГ
Денят на будителите VS ХелоуинЕкип на „Мо­ни­тор” – събота, 28-10-2017 – 08:00
http://www.monitor.bg/a/view/55761-%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-vs-%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%B8%D0%BD
ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ NEWS FRONT
БЪЛГАРИЯ НЕ ПРАЗНУВА ХЕЛОУИН, БЪЛГАРИЯ ПОЧИТА ДЕНЯТ НА БУДИТЕЛИТЕ. » ДВОРЪТ НА КИРИЛИЦАТА» ОТКРИВА ПРАЗНИКА С ПАМЕТНИК НА ЯВОРОВ
https://bgr.news-front.info/2017/10/24/blgariya-ne-praznuva-helouin-blgariya-pochita-denyat-na-buditelite-dvort-na-kirilitsata-otkriva-praznika-s-pametnik-na-yavorov/
ФЛАГМАН.БГ
Елитни бургаски училища загърбват Деня на будителите и празнуват Хелоуин
https://www.flagman.bg/article/141340
ACADEMOS.COM
Денят на будителите и модното мрачно увлечение
http://www.academosbg.com/?page=talk&item=36
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
Хелоуин у нас – Хиляди българи против празнуването на празника изключително популярен в Америкаhttp://www.videoclip.bg/watch/533329_helouin-u-nas-hilyadi-blgari-protiv-praznuvaneto-na-praznika-izkфакти.бг:
Варненският митрополит е против честването на Хелоуин у нас
https://fakti.bg/bulgaria/118837-varnenskiat-mitropolit-e-protiv-chestvaneto-na-helouin-u-nas
HASKOVO.MARICA.BG
Петиция срещу Хелоуин
http://haskovo.marica.bg/peticiq-sreshtu-helouin-travmiral-decata-Article-84946.html
LENTATA.COM
УРОК ПО РОДОЛЮБИЕhttps://www.lentata.com/page_8125.htmlБНТ.БГ
Вяра и общество с Горан Благоев •
Народните будители под маската на Хелоуин
https://www.bnt.bg/bg/a/narodnite-buditeli-pod-maskata-na-helouin
БЛИЦ.БГ
Родители на бунт срещу Хелоуин Според тях празникът се натрапва в детските градини и училищата Бургас, България 22:177308

https://www.blitz.bg/obshtestvo/roditeli-na-bunt-sreshchu-khelouin_news371756.html

SLIVENPRESS.BG

БЪЛГАРИТЕ СРЕЩУ ХЕЛОУИН
http://www.slivenpress.bg/novini-bulgaria-bylgariq/15-bulgaria-bylgariq/16593-%D0%91%D0%AA%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%A9%D0%A3-%D0%A5%D0%95%D0%9B%D0%9E%D0%A3%D0%98%D0%9D

БЪЛГАРИЯ ДНЕС .БГ
http://www.bgdnes.bg/Article/6508445
Деца вампирясват с домашна кръв

Защо няма да празнувам Хелоуин?
http://www.webcafe.bg/webcafe/onya-deto-ne-go-triyat/id_893057222_Zashto_nyama_da_praznuvam_Helouin

  • МЕЖДУНАРОДНИ МЕДИИ СРЕЩУ ХЕЛОУИН

Ню Йорк Таймс
Свалете хелоуинската маска! Тя може да изплаши някого!
http://www.nytimes.com/2009/10/30/us/30costume.html?WT.mc_id=fb_nyt724&WT.mc_ev=click

NBC News
ХЕЛОУИН МОЖЕ ДА БЪДЕ ОПАСЕН ЗА ДЕЦАТА
http://www.nbcnews.com/id/9841443/ns/technology_and_science-science/t/halloween-may-be-hazardous-kids/#.Wen6dWi0NPY

РИА НОВОСТИ
Милонов попросил запретить школам и детским садам отмечать Хэллоуин
https://ria.ru/religion/20171019/1507124537.html

BBC NEWS
Психиатрите с остра критика към хелоуинските костюми
http://www.bbc.com/news/uk-41606854

  • МЕДИЙНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА НАГЛАСИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ХЕЛОУИН:

http://faragency.bg/bg/shte-praznuvate-li-helouin/
Ще празнувате ли Хелоуин
Да, това е хубав празник. 4 %   
Не, в България няма такава традиция. 75 %   
Не, той е само за децата. 5 %   
Не се интересувам от такива празници. 9 %   
Всеки празник е повод за веселба. 6 %   
……………………………………………

DIR.BG
http://www.dnes.dir.bg/ereferendum/anketar.php?voted=1&id=970
Хелоуин в България – за или против?6111 гласа
Резултати15.18% – За
84.82% – Против
––––––––––––––––––––
BTV – NOVINITE
Празнувате ли Хелоуин?Начало на формуляра

  • Да, това е още един повод за празнуване – 12%
  • Да, защото децата го харесват – 6%
  • Подготвям си лакомства за децата, които звънят на вратата – 2%
  • Не, това не е български празник – 74%
  • Друго (напишете коментар) – 4%
  • Нямам мнение – 1%

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *