ДО: ДУБРОВКА СИМОНОВИЧ,
ДОКЛАДЧИК НА ООН ПО ВЪПРОСИТЕ НА НАСИЛИЕТО НА ЖЕНИ
КОПИЕ ДО: МЕДИИТЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СИМОНОВИЧ,

Оценяваме изказаното мнение и препоръки в сферата на защитата от домашно насилие и насилие над жени у нас, в качеството Ви на официален представител на ООН по въпросите на насилието над жени. 

Във връзка с Вашето изказване и отправени препоръки* към страната ни бихме искали да Ви запознаем със следното:

1. Причината за отхвърляне на Истанбулската конвенция от страна на България не е грешния превод и неразбирането на термина “джендър”. Причина за отхвърлянето на Конвенцията е фактът, че тя не съответства на Конституцията на Република България.

Ето какво гласи част от решение №13 от 27.07.2018г. на Конституционния съд** в тази връзка: 

„Koнвенцията проправя път към внедряване на понятията „пол“, и „идентичност, основана на пола“, което ще наложи създаване на процедури, осигуряващи правно признаване на пол, различен от биологичния, в разрез с Конституцията”.

“Понятието „gender“/„genre“ („пол“) присъства в Конвенцията като самостоятелна категория, различна от пола като биологична същност.…Конвенцията не дава определение за „идентичност, основана на пола“ („gender identity“/„l’identité de genre“). Обяснителният доклад към Конвенцията (§ 53) определя „половата идентичност“, както следва: „Определени групи физически лица могат също да се сблъскат с дискриминация въз основа на тяхната полова идентичност, което с прости думи означава, че полът, с който те се идентифицират, не е в съответствие с пола, който им е отреден по рождение. Това включва някои категории лица, като например транссексуалните лица, трансвестити, травестити и други групи от хора, които не отговарят на това, което обществото е определило като принадлежащо към категорията на „мъжете“ или „жените“.”2. Предвид обстойния анализ на Конституционният съд на Република България на значението на термина „джендър“, в т.ч. определението дадено за термина „джендър идентичност“ в Обяснителния доклад и практиката на тълкуването му от европейските институции, считаме за неоснователна препоръката Ви за преосмисляне на значението му.3. В своето становище от 14.10.2019г. Венецианската комисия към Съвета на Европа посочва, че не може да предвиди конституционните последици за държавите членки от Истанбулската конвенция. В него се казва,  че конституционният съд е върховният тълкувател на конституционно-съобразността на ратифицирането на международни договори, и че държавите членки имат свободата да ратифицират или да не ратифицират Истанбулската конвенция (пар. 8 и пар. 96).4. Във връзка с препоръката ви за прилагане на европейска директива

2012/29/ЕС, съдържаща термините “джендър” и “полова идентичност”, е важно да посочим, че тя касае единствено жертвите на престъпления, което е тясна юридическа категория. Освен това, тази директива не обвързва страните-членки с конкретна правна дефиниция на термина “полова идентичност”, за разлика от Истанбулската конвенция.5. Призоваваме Ви да уважавате решението на българския Конституционнен съд, според което Истанбулската конвенция не съответства на Конституцията на България. Всеки опит за натиск за нейната ратификация може да се счита за форма на вмешателство във вътрешните работи на страната ни.САЩ по-рано тази година се обяви против използването на думата „джендър“, в Резолюция на ООН за борба с използването на изнасилването като оръжие по време на война. Допускате ли, че страна като САЩ не е наясно със значението и тълкуването на термина “джендър”, посочвайки, че се използва за насърчаване правата на трансполовите?

Предвид твърдението Ви че “цялостната ни законодателна рамка не отговаря на международните норми”, бихте искали да ни запознаете по-детайлно с Вашите конкретни препоръки за подобряване законодателството на България в тази сфера.Ще се радваме при Вашето следващо посещение да можем да се срещнем и да разговаряме по темата. Препоръчваме Ви също така да се срещнете с различни представители на гражданското общество в България, както и с представители на Българската православна църква и традиционните за страната ни вероизповедания, за да може да се запознаете с различни гледни точки по проблема.

С уважение,

Михаела Джоргова
Председател
Гражданско сдружение „Асоциация общество и ценности“
[email protected]
www.sva.bg

Поискай оттегляне подписа от ИК

* https://news.lex.bg/pregled-na-pechata/оон-иска-да-преосмислим-позицията-си-з/

 http://www.bta.bg/bg/video/show/id/0_i3wkdzvq?fbclid=IwAR0s2S2G-z-JfLMPJLT1UId7M4eRg6V65xLkPRiHlZWrgbpWEROn446aJqc

** Решение №13 от 27.07.2018г. на Конституционния съд може да се видите на: http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310

Превод на английски: https://docs.google.com/document/d/1m-McSPZ8QwjBHh_CmSLEayIoz_lAtyGHIrQJQO5x9xc/edit

Подобни статии

Един коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *