Турбьорн Ягланд, снимка Съвет на Европа

Уважаеми господин Ягланд,

Във вашето изказване по повод Международния ден на жената 2019 споменавате, че:

“В някои случаи като България, ратификацията беше блокирана заради безпокойства и неразбиране на термина „джендър“. Обаче аз смятам, че такива недоразумения могат да се изяснят, ако бъде осигурена навреме правилната информация и я има политическата воля за това, като например в Хърватска, която ратифицира Истанбулската конвенция през юни миналата година”.[1]

За Ваше сведение, ратифицирането на Истанбулската конвенция в България беше блокирано поради несъответствие на текстове на Конвенцията с българската Конституция. Тези несъответствия са свързани не само с понятието „пол“ (gender), но и с понятието „идентичност, основана на пола“ (gender identity). Напомняме, че понятието „идентичност, основана на пола ” е включено в текста на Конвенцията по настояване на европейската секция на Международната организация на лесбийките, гейовете, би-, транс- и интерсексуалните хора (ILGA-Europe).[2]  С него Конвенцията обхваща не само биологичните жени, но и всички биологични мъже, които се идентифицират като жени (т. нар. “транс-жени”). Tова води до увеличаване на насилието и репресиите спрямо биологичните жени (в спортни състезания, дамски съблекални и тоалетни, защитени жилища за жени и др.).

Българският конституционен съд в своето решение от 27 юли 2018 заключава недвусмислено:
Конвенцията проправя път към внедряване на понятията „пол“, и „идентичност, основана на пола“, при така дадената дефиниция в чл. 3, буква „в“, в българската правна система. Изискванията на чл. 4, § 3 от Конвенцията биха наложили в Република България да се създадат процедури, осигуряващи правно признаване на пол, различен от биологичния, в разрез с Конституцията.[3]

Към настоящия момент няма индикации за наличие на политическа воля за промяна на Конституцията на България по повод на  посочените от Конституционния съд термини.

В приложение ще намерите неофициален превод на английски език на текста на решението на българския Конституционен съд.

С уважение,


Михаела Джоргова
Председател на гражданско сдружение
„Асоциация общество и ценности“
[email protected]
www.sva.bg

[1]International Women’s Day – Statement by Secretary General,  https://go.coe.int/dzWBP

[2]The need to ensure that the Convention on violence against women addresses effectively the obligation of member states to prevent and combat violence against lesbian, bisexual and transgender women https://rm.coe.int/1680594272

[3]Решение 3 / 27.07.2018 на КС на Р. България http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310

[4] Последствията от редефинирането на пола: ‘Бивши’ мъже побеждават жените в спорта
Какво се случва в женските съблекални с редефинирането на пола?
„Транссексуален” мъж напада жени в защитени жилища

Копие от писмото е изпратено до: Говорители на Съвета на Европа, Министерски съвет на РБ, Министерство на правосъдието, Министерство на външните работи на България и медиите.

По-долу може да видите писмото на английски език.

Подобни статии

Един коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *