ДО:
МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА МЗ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ДИРЕКТОРА НА ДАЗД
КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА КЪМ 44-ТО НС

КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОМИСИЯТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НПО И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ
КОМИСИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОПИЕ ДО:
СВЕТИЯ СИНОД НА БПЦ
МЕДИИТЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Обръщаме се към Вас във връзка с отговора*, който получихме от Министерство на здравеопазването (№03/08/173 от 06.03.2019г.) на Становището от името на 35 неправителствени организации и подкрепено от над 15 700 граждани до момента.

С оглед на посоченото в отговора твърдение, че “изследванията за ефективността на сексуалното образование показват, че то води до изграждане на умения за вземане на осъзнати решения по отношение на сексуалността, отлагане на първия полов акт, намаляване риска от нежелана бременност, СПИН и други сексуално предавани инфекции” бихме искали да Ви информираме следното:

Три десетилетия на проучвания показват, че сексуалното образование в училищата не е ефективна стратегия за обществено здраве. Това се подкрепя от над 100 от най-задълбочените съвременни проучвания за сексуално образование в световен мащаб, на които разчитат ЮНЕСКО и различни правителства, за оценка на ефективността от сексуалното образование. Те доказват, че тази стратегия е неуспешна и е основен фактор за голям брой негативни последствия. Това сочат данните на доклада[1] на американския Институт за изследване и оценка, известен с работата си за оценка на резултатите от програмите за сексуално образование през последните 25 години. ​

Отхвърлете Стратегията за детето!

Близо 90 процента от програмите за системно сексуално образование в училище са неуспешни. Те се провалят в това да постигнат трайни резултати, в продължение на година, по ключов фактор за съответната възрастова група.

При едва 6 от 103 международни проучвания в училищата има подобрение на показателите, без други отрицателни ефекти. Само едно от тези шест е направено от независим оценител, но не е повторено за потвърждение на резултатите.

Вредни последствия бележат 21 процента от програмитеза цялостно сексуално образование извън САЩ, изразяващи се в: намалена употреба на презервативи или повишена сексуална активност, увеличен брой на партньорите, орален секс, принудителен секс, болести, предавани по полов път или забременяване. 

Въпреки че от едно от 103-те проучвания установява намаляване на случаите на забременяване сред подрастващите, а друго проучване установява намаляване на болестите, предавани по полов път 12 месеца след програмата тези проучвания не са повторили своите замервания за потвърждение на резултатите. Повечето проучвания не измерват тези резултати, въпреки че те се считат за основни цели на системното сексуално образование.

Не се наблюдава ефективност по отношение увеличение на редовната употреба на презерватив – поведението, необходимо за защита от болести предавани по полов път. 

Няма доказателства за успех по отношение на увеличаване на въздържанието, както и на използването на презервативи в рамките на таргетираната група, каквито цели си поставя сексуалното образование.

“Крайно либералното и нецензурно съдържание на много учебни програми за системното сексуално образование (ССО) поставя под въпрос неговата приемливост, а хлабавите дефиниции за „ефективност“, използвани в много от проучванията на ССО, пораждат сериозно безпокойство относно действителното му въздействие. Ако системното сексуалното образование ще се провежда в глобален мащаб, въпросът за неговата ефективност в училище е от решаващо значение за постигане на действителна защита на младежта и разумно управление на публичните средства,” посочват експертите от Института за изследване и оценка в САЩ.

Като се има предвид заплахата, която болестите предавани по полов път, ХИВ и нежеланата бременност представляват за здравето и благосъстоянието на младите хора по света, липсата на доказателства за ефективност на сексуалното образование в училище, след почти 30 години и 103 достоверни проучвания, които го доказват експертите от американския Институт за изследване и оценка  препоръчват на правителствата да се откажат от въвеждането му. 

Въз основа на гореизложените данни за резултатите от сексуалното образование в световен мащаб апелираме към Вас да се откажете от въвеждането му, в и извън училище от 1 до 12 клас, заложено в Национална стратегия за детето 2019-2030.

Препоръчваме Ви да се насочите към проучване на алтернативни стратегии за превенция и намаляване на негативните последици от сексуалната активност сред подрастващите. включващи образователни програми преподаващи сексуално въздържане, които не насърчават употребата на презервативи и противозачатъчни, показали три пъти по-висока успеваемост и два пъти по-ниски негативни ефекти.

С уважение,

Михаела Джоргова, председател наАсоциация общество и ценности, [email protected]
адв. Диньо Бозаджиев от Гражданска инициатива Справедливост, [email protected]
Орлин Райков от Гражданска инициатива на родителите в София, [email protected]
Джошуа Илиев oт Фондация „Възстанови живот“, Русе, [email protected];  
Петър Порумбачанов от Асоциация за домашно образование, [email protected],
Силвия Дениз Сарафова от Гражданска инициатива на родителите, гр. Пазарджик,  [email protected]
Лидия Младенова “България си струва”, Пловдив,[email protected]и др.    

София, 24.04.2019г.

[1]Stan E. Weed, Ph.D. & Irene H. Ericksen, M.S., April, 2019, Re-Examining the Evidence for Comprehensive Sex Education in Schools: A Global Research Review, The Institute for Research & Evaluation 
https://www.institute-research.com/CSEReport/Global%20CSE%20Report–US%26non-US_Combined__4-1-19.pdf

Превод на резюмето от доклада на български език: Преоценка на резултатите от системното сексуално образование в училищата – резюме на изследванията в глобален мащаб

Институтът за изследване и оценка анализира данните от три авторитетни проучвания за ефективността на сексуалното образование: едно проведено за Организацията на обединените нации (ООН) за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и две, спонсорирани от федералното правителство на САЩ – Преглед на данните за превенцията на забременяванията сред тийнейджъри и един мета-анализ, подкрепен от Центровете за контрол и превенция на заболяванията. 

Тези агенции анализират няколкостотин изследвания на сексуалното образование, извършени в период от три десетилетия, като взимат предвид използваните от тях изследователски методи и включват в своя преглед само онези изследвания, които имат адекватна научна стойност. На този стандарт отговарят 120 проучвания за сексуално образование в училище.

Отговора от Министерство на здравеопазването може да видите от файла по-долу:

Подобни статии

Един коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *