ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ; КОПИЕ ДО: МЕДИИТЕ Изх.№ 009/23.04.2024г.

Писмо от името на 40 граждански и родителски организации и над 2700 граждани, подкрепили петицията за отхвърляне на Директивата на Съвета на ЕС относно борбата с насилието над жени и домашното насилие

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Утре, 24 април, предстои да гласувате проекта за „Директива на Съвета на ЕС относно борбата с насилието над жени и домашното насилие[1]“ в Европейския парламент[2]

В проекта за Директива се посочва, че тя е начин за прилагане на Истанбулската конвенция. Чрез нея се налага концепцията за „пол/gender“ и „полова/gender идентичност“, различни от биологичните, включени в Истанбулската конвенция. Термин „джендър“ (преведен като пол и социокултурен пол на български) присъства 62 пъти в нея. В чл. 53 от Обяснителния доклад към Истанбулската конвенция, който е неразделна част от нея, ясно се посочва какво включва половата/gender идентичност:

  “Някои групи от хора също могат да бъдат дискриминирани въз основа на тяхната полова идентичност, което с прости думи означава, че полът, с който се идентифицират, не е в съответствие с пола, определен за тях при раждането. Това включва категории лица като трансджендър и транссексуални лица, лица обличащи дрехи, подходящи за противоположния пол, травестити и други групи лица, които не съответстват на това, което обществото е определило като принадлежащо към „мъжки“ или „женски“ категории.”

Категорично сме против насилието под каквато и да е форма.  В същото време “ако обществото загуби способността да прави разлика между жена и мъж, борбата срещу насилието над жените остава само формален, но неизпълним ангажимент”, се посочва в решението на Конституционния съд по повод Истанбулската конвенция. 

 Невъзможно е да защитим жените от насилие ако не вземем предвид различията между мъжете и жените и насърчаваме равнопоставен достъп и възможности на биологични мъже, излагащи на реална опасност сигурността, здравето и живота на деца и жени[3]. Недопустимо е да жертваме здравето и благополучието на децата[4], подкрепяйки редефинирането на основни понятия, водещи до насърчаване промяната на пола и половата идентичност от ранна възраст[5].

Ако директивата бъде приета от Съвета на ЕС тя ще има предимство над нормите на вътрешното ни право и ще породи задължение за България да промени законодателството си. Тя ще заобиколи и на практика ще обезсмисли приложимите разпоредби на Конституцията на Република България, решение № 13 от 27.07.2018г. и решение №15 от 26.10.2021г. на Конституционния съд[6].

Също така включването на джендър основано насилие в списъка на тежките престъпления, заложено в Директивата, по никакъв начин не е оправдано и не следва да попада в чл. 83 на Договора за функционирането на ЕС. Освен че има строго идеологическа основа то не попада в област на особено тежка престъпност, налагаща необходимост за общо противодействие.

Припомняме Ви, че решенията на съда са задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани, съгласно чл. 14 ал.6 от закона за Конституционния съд.

Във връзка с гореизложеното, и от името на 40 организации и над 2700 граждани, подкрепили петицията[7]  по повода, апелираме към Вас да се противопоставите на приемането на Директивата на Съвета на ЕС относно борбата с насилието над жени и домашното насилие.

С уважение,

МИХАЕЛА ДЖОРГОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ “АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ”

Следват подкрепилите искането ни в петицията организации: 

1. АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ, МИХАЕЛА ДЖОРГОВА

2. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПОХОД ЗА СЕМЕЙСТВОТО, ИВАЙЛО ТИНЧЕВ

3. СВОБОДА ЗА ВСЕКИ, АДВ. ВИКТОР КОСТОВ

4. БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА МЕДИЦИНСКА АСОЦИАЦИЯ, Д-Р КИРИЛ СВИЛЕНОВ

5. ФОНДАЦИЯ ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ, ДИМИТЪР СПИЛКОВ

6. РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, АДВ. ВЛАДИМИР ШЕЙТАНОВ

7. ФОНДАЦИЯ АКТУАЛНИ МЛАДЕЖИ, ИЛИЯН ЕВТИМОВ

8. СДРУЖЕНИЕ ЛОГОС ГЛОБАЛ ВИЖЪН – БЪЛГАРИЯ, МАРИНА ДИМИТРОВА

9. ФОНДАЦИЯ КОРНЪРСТОУН, МАЯ ХРИСТОЗОВА

10. ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО И СЕМЕЙСТВОТО

11. ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ, ИНЖ. НОНКА МАТОВА

12. ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИЯ СИ СТРУВА, ЛИГИЯ МЛАДЕНОВА

13. СДРУЖЕНИЕ НОВ ЖИВОТ, ДИМИТРИНА ИВАНОВА

14. ФОНДАЦИЯ СВЕТЛИНА НА БАЛКАНИТЕ, ИВАН ВЪЛКОВ

15. СДРУЖЕНИЕ ВЯРА И ПРОСВЕТА, ДИМИТРИНКА СИМЕОНОВА

16. ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА РОДИТЕЛИТЕ ПАЗАРДЖИК, ГРОЗДАНА ЯНТРОВА

17. СДРУЖЕНИЕ ПЪТ КЪМ СВОБОДАТА, ДИМА КАРПОВ

18. СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗА ДОМАШНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕТЪР ПОРУМБАЧАНОВ

19. СДРУЖЕНИЕ ВЯРА И БЪДЕЩЕ, ВЕНЕТА МЕРК

20. ФОНДАЦИЯ СЪЖИВЛЕНИЕ, ЛИНА ХОТНИШКА

21. ФОНДАЦИЯ ХИП БЪЛГАРИЯ, ПАВЕЛ ИВАНОВ

22. ФОНДАЦИЯ СЕД, ИВАН СТОИЦЕВ

23. СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ РОДИТЕЛСКИ ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ, ЛЮДМИЛА ДУКОВА

24. ФОНДАЦИЯ САРРА, ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

25. СДРУЖЕНИЕ ИЗБОР ЗА ЖИВОТ, ИВАЙЛО ТИНЧЕВ

26. СДРУЖЕНИЕ БАРСЪ, ЛЮБОМИР ДАНКОВ

27. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ, ТОДОР ГЕОРГИЕВ

28. СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ СПАСЕТЕ ДЕЦАТА, ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ

29. СДРУЖЕНИЕ АЕРНАТИВНА ЕНЕГРИЯ, АНДРЕЙ ЕДРЕВ

30. ФОНДАЦИЯ МИСИЯ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ФИЛИП РАШЕВ

31. БАЛКАНСКО АТОНСКО СДРУЖЕНИЕ, ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ

32. ФОНДАЦИЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВСЕКИ, КАЛОЯН КУРДОМАНОВ

33. АСОЦИАЦИЯ ЗА ДОМАШНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕТЪР ПОРУМБАЧАНОВ

34. СК САМСОН, СТОЯН ПАНАЙОТОВ

35. СК МИШЪН, ГЕОРГИ ИВАНОВ

36. СДРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА АНТИКОРУПЦИЯ И ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВАТА, АТАНАС АТАНАСОВ

37. АГЕНЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ, ИВАНКА ГЬОБЕКЛИЕВА

Петицията по повод директивата може да видите на: https://civilactionbg.com/stop-eu-gender-directive


[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0105

[2] Днес от 13 до 15ч. е обсъджането, а в сряда, 24.04 от 12 до 13ч. е гласуването в ЕП.

[3] https://www.novetika.com/novi-vyrhove-gavra-zhenski-pol-neomarxism/

[3] https://www.novetika.com/zatvornichka-zabremenia-sazhitelstvo-transseksualen-zatvor-california-usa/

[4] https://www.sva.bg/10441077109410721/4868628

[5] https://www.youtube.com/watch?v=f2q0sWwdH7U

[6] http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310

http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/5aca41e4-659e-42dc-80a5-c3f31746898b

В решение №13 от 27.07.2018 г. на КС се посочва:“Конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид. … Биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол. Значението на гражданския пол при правното регулиране на социалните отношения (съпружество, родителство) изисква осигуряване на яснота, безспорност, стабилност и сигурност.”

[7] Петицията по повод директивата може да видите на: https://civilactionbg.com/stop-eu-gender-directive

По-долу са имейлите на народните ни представители, качени в сайта на ЕП, на които може да пишете:

Асим Адемов  <[email protected]>, Александър Йорданов <[email protected]>, Атидже Алиева-Вели <[email protected]>, Ангел Джамбазки <[email protected]>, Иво Христов <[email protected]>, Радан Кънев <[email protected]>, Андрей Ковачев <[email protected]>, Илиян Кючук <[email protected]>, Ева Майдел <[email protected]>, Искра Михайлова <[email protected]>, Андрей Новаков <[email protected]>, Цветелина Пенкова <[email protected]>, Емил Радев <[email protected]>, Андрей Слабаков <[email protected]>, Сергей Станишев <[email protected]>, Петър Витанов <[email protected]>, Елена Йончева <[email protected]>

Подобни статии

Един коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *