Много уважавани генерален секретар на Съвета на Европа, г-н  Торбьорн Ягланд,

Ние, долуподписаните 333 неправителствени организации от девет държави-членки на Съвета на Европа, приветстваме своевременно изявлението на г-жа Бриджит О’Лъфин, генерален секретар на Истанбулската конвенция, от 7 март 2018 г., в което тя отбелязва необходимостта от „премахване на погрешните схващания по отношение на Истанбулската конвенция“. Долуподписаните неправителствени организации бихме искали да подкрепим тези усилия с допълнителни разяснения и конкретни препоръки.

По отношение на поясненията, разпоредбите и задълженията съгласно Истанбулската конвенция противоречат на твърдението на г-жа О’Лъфин, че същата, като обвързващ международен договор, не налага „идеология на пола*“ и не включва образователни задължения по отношение на сексуалната ориентация.

В действителност член 3, буква (в) от Истанбулската конвенция изхожда от определението на пола като социална конструкция, която се различава от договореното определение за „равенство на половете“ в Договорите на ЕС, т.е. равенството между жените и мъжете (член 2 от ДЕС и член 8, ДФЕС). Противно на становището на г-жа О’Лъфин, относно  обхвата на Истанбулската конвенция, този начин за определяне на пола обхваща и съдържа задължения относно признаване на полова идентичност, изразяване на пола и сексуална ориентация. Такива задължения са очевидни от член 4 от Истанбулската конвенция и от тълкуването на Европейската комисия относно „насилието основано на пол“ в конвецнията.
 
Комисар Вера Йоурова в отговор на парламентарен въпрос заяви, че: „Насилието, основано на пол, е насилие, насочено срещу личността, срещу пола на личността, нейната полова  идентичност или изразяването на пол.“ (1) Това становище беше потвърдено от мрежата от правни експерти на Европейската комисия в равенството между половете и недискриминацията (2).
 
Това  става особено чувствително в областта на образованието, засегната от Истанбулската конвенция.
 
Учебните материали ще трябва да отразяват това разбиране  за пола като включване на полова идентичност и изразяване на пола, противно на Вашето изявление.
 
Предвид липсата на яснота в обхвата на Истанбулската конвенция и противоречията, причинени от липсата на съгласие относно  определенията, използвани в Истанбулската конвенция, препоръчваме следното:
 
1) да започне преразглеждането на Конвенцията, за да се замени джендър и свързаните с него понятия с „равенство между жените и мъжете“; и

2) да се даде възможност на държавите да предоставят резерви по спорните и идеологически части на Конвенцията. Това изисква изменение на член 78.

Считаме, че премахването на погрешните схващания, чрез изменение на Конвенцията по отношение на тези две точки, би позволило на държавите-членки на Съвета на Европа изцяло да се съсредоточат върху прилагането на механизми, които наистина защитават жените и момичетата от насилие.
 
С уважение,
 
 
Подписалите се по-долу организации (вижте списъка под писмото в оригинал на английски език по-долу)

_____________________________________
1 Отговор на Европейската комисия по въпросите на Парламента, 31 август 2016 г. http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-005912&language=EN
2 Мрежа на правните експерти в областта на равенството между половете и недискриминацията Правни последици от присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул, декември 2015 г., стр. 40 и 58.
* Навсякъде в този превод на писмото, където фигурира думата “пол”  или “полова” думата в оригинала на английски език е “gender”.

Изявлението на Бриджит О’Лъфин може да се види на: https://www.coe.int/en/web/portal/-/istanbul-convention-clearing-away-the-fog-of-misconceptions

Писмото в оригинал на английски и на български език и подкрепилите организации по-долу:

Подобни статии

3 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *