Граждански действия / Европа

ДО: КРУМ ЗАРКОВ, МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
 
КОПИЕ: РУМЕН РАДЕВ, ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
 
 
УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАРКОВ, 
 
 
Обръщаме се към Вас във връзка с предстоящото утре, 1 юни, гласуване на ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, или т.нар. Истанбулска конвенция, в Съвета на ЕС, от името на над 11 450 граждани, които подкрепиха петицията срещу нейната ратификация и на над 50 организации, които подкрепиха Отвореното писмо за оттегляне подписа на България от същата(1).
 
Апелът ни към Вас е твърдо да се противопоставите на нейната ратификация от страна на ЕС, с оглед решение № 13 на Конституционния съд от 27.07.2018г., според което Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие противоречи на Конституцията на Република България. 
 
Още повече, че решенията на Конституционния съд са задължителни за всички държавни органи, съгласно чл. 14 ал.6 от закона за Конституционния съд.
 
Ратификацията на Истанбулската конвенция от ЕС ще означава за страната ни да въведе и да работи с определението за пол, като социална конструкция, и полова идентичност, различна от биологичната в три области: даване на убежище, задържане и съдебно сътрудничество по наказателни дела и ще бъде подложена на строг контрол от страна на Съвета на Европа при нейното прилагане.
 
В решение  № 13 от 27.07.2018г. на Конституционния съд се казва:
 
“Конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид. 
 
Значението на гражданския пол при правното регулиране на социалните отношения (съпружество, родителство) изисква осигуряване на яснота, безспорност, стабилност и сигурност.
 
Ако обаче обществото загуби способността да прави разлика между жена и мъж, борбата срещу насилието над жените остава само формален, но неизпълним ангажимент”.
 
Невъзможно е да защитим жените от насилие ако не вземем предвид различията между мъжете и жените и насърчаваме равнопоставен достъп и възможности на биологични мъже, излагащи на реална опасност сигурността, здравето и живота на деца и жени. 
 
С оглед защитата на здравето, сигурността и бъдещето на децата, жените и семейството, както и за справянето ни с демографската криза, е важно страната ни да отхвърли редефинирането на основни понятия, водещи до насърчаване промяната на пола и половата идентичност от ранна възраст.
 
 
Във връзка с гореизложеното Ви призоваваме твърдо да се противопоставите на ратификацията на Истанбулската конвенция от Съвета на ЕС!
 
 
С уважение,
 
 
 
МИХАЕЛА ДЖОРГОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ
 
 
Гражданска инициатива “За България”
Гражданска инициатива за семейството
Гражданска инициатива на родителите Пазарджик 
Гражданска инициатива на родителите Пловдив
Гражданска инициатива на родителите Чипровци
Гражданско сдружение “Адвокати Европа”
Гражданско сдружение “Активни българи в гражданска държава”
Гражданско сдружение “Асоциация за домашно образование”
Гражданско сдружение “Асоциация общество и ценности”
Гражданско сдружение “Балканско Атонско Сдружение”
Гражданско сдружение “Барсъ”
Гражданско сдружение „Вяра и просвета“
Гражданско сдружение „Етика в медицината“
Гражданско сдружение “За България”
Гражданско сдружение „За децата ни“
Гражданско сдружение “Избор за живот”
Гражданско сдружение “Национална Асоциация Българско Черноморие“ 
Гражданско сдружение “Рестарт 12”
Гражданско сдружение “Рома дестини”
Гражданско сдружение “Гражданска инициатива ‘Справедливост’”
Гражданско сдружение “Слово”
Гражданско сдружение “Център за образователни програми и социални инициативи”
Граждански форум за защита на детето и семейството
Поход за семейството – Бургас
Поход за семейството – Варна
Поход за семейството – Пловдив
Поход за семейството – Русе
Поход за семейството – София
Разширен комитет за защита на индивида и семейството (CEDIF)
СНЦ “Свободен човек”
СНЦ „Конфедерация за защита правата на децата“ 
Спортен клуб “Мишън”
Тракийско дружество Пловдив
Фондация “Бъдеще 21 век”
Фондация “Българска организация на родителите и децата”
Фондация “Възможности за всеки”
Фондация “Възстанови живот”
Фондация “Корнърстоун”
Фондация “Мисия Възстановяване”
Фондация “Мост на любов – България”
​Фондация „Потребители за справедливост“
Фондация “Освободи”
ФЧП “Проекта Сион България”
Фондация “Пълноценен живот”
​Фондация „Път към човека“
Фондация „Сарра“
Фондация за социални услуги “Жулевия дом”
Фондация “Светлина на Балканите”
Фондация “Съживление”
Фондация “ХИП – България”
​Форум за съвременно образование
 
(2) Решение  № 13 от 27.07.2018г. на Конституционния съд може да видите на: http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310
 
 
София, 31.05.2023г.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *