ДО: МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
КОПИЕ ДО: ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И МЕДИИТЕ

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ЗАХАРИЕВА
 
Обръщаме се към Вас, по повод писмото ни*, от името на над 50 граждански организации и на над 1580 граждани нa 19.09.2018г,. и последвалата кореспонденция с Министерство на правосъдието** (по ел. поща на 21.09, 02.10 и 08.10.2018г.). Във писмото си с Изх. № 04-00-34/17 от 21.09.2018 г. казвате, че България е информирала работната група „Основни права, граждански права и свободно движение на хора“ (FREMP)  на Съвета на ЕС за решението на Конституционния съд, съгласно което тази конвенция и нейното евентуално ратифициране не са в съответствие с Конституцията й.” Въпреки това, не е посочено какви действия възнамерявате да предприемете вследствие на решението на Конституционния съд на България.
 
Бихте ли ни информирали каква позиция възнамерявате да вземете, относно ратификацията на Конвенцията от Истанбул от ЕС, при предстоящите обсъждания на работна група КОРЕПЕР II и в Съвета на ЕС?

Въз основа исканията в изпратеното писмо и петиция апелираме към Вас да изразите и депозирате позиция в работната група и в Съвета, че България не е съгласна с присъединяването на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, и че страната ни няма да я ратифицира, поради решението на Конституционния съд и произтичащата невъзможност това да стане.

В случай, че това не стане и запазите мълчание при обсъжданията на работна група КОРЕПЕР II и в Съвета, Вие безусловно и мълчаливо ще се съгласите Истанбулската конвенция да бъде ратифицирана, като по този начин пренебрегнете решението на Конституционния съд.

В писмото си от 08.10.2018г.  вие пишете, че “Виенската конвенция за правото на договорите не предвижда процедура за оттегляне на подпис под международен договор, който предстои да бъде ратифициран.”

Въпреки че Виенската конвенция за правото на договорите не уточнява процедурата за оттегляне на подписи, тя със сигурност не я забранява. Подписването на международен договор сигнализира за намерението на страната да го ратифицира. Подписването на Истанбулската конвенция от страна на България произвежда правни последици. Такъв подпис дава основание Съветът да договори присъединяването на Европейския съюз към Истанбулската конвенция. Следователно изразяването на интерес чрез подписването създава правно основание за преговорите за присъединяване към ЕС.

Процедурите за ратификация и оттегляне на ратификацията са симетрични, същото следва да се приложи и за оттеглянето на подписа.

Предвид решение N3 от 27.07.2018г. на Конституционния съд на България, обявило Истанбулската конвенция за противоконституционна, отново настояваме България да оттегли подписа си от нея.

––––––-
Писмото по-горе е в отговор на получените до момента писма от институциите, по повод Отвореното писмо, изпратено на 19.09.2018г. с  от името на над 50 граждански организации.

* Отвореното писмо от името на над 50 организации и над 1580 граждани, изпратено на 19.09.2018г. можете да видите на: Отворено писмо от над 50 организации и над 1580 граждани с искане за оттегляне подписа от Истанбулската конвенция

** Кореспонденцията до момента с институциите, по повод Отвореното писмо вижте на: Отворено писмо от над 50 организации и над 1580 граждани с искане за оттегляне подписа от Истанбулската конвенция

***Петицията за оттегляне подписа на страната и с искане България да не подкрепя ратификацията на Конвенцията от ЕС, подписана до момента от над 2100 граждани онлайн, вижте на: https://civilactionbg.com/поискай-българия-да-оттегли-подписа-с/

За контакт:
Михаела Джоргова
Сдружение “Асоциация общество и ценности”
бул. “Владимир Вазов”, бл. 169, ап. 3
гр. София 1715
email: [email protected]
www.sva.bg

Адв. Диньо Бозаджиев
Сдружение “Гражданска инициатива Справедливост”
гр. София, ул. “Алабин” 40 ет.1
email: [email protected]
www.spravedlivost.net

Подобни статии

2 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *