Важно е да призовем България да оттегли подписа си от Истанбулската конвенция без по-нататъшно отлагане, следвайки решението на Конституционния съд.  Подписът изразява намерението на страната ни да се обвърже с  договор, който Конституционният съд е обявил за противоконституционен. 

Нужно е да призовем управляващите да не подкрепят присъединяването на Европейския съюз към Истанбулската конвенция и да не предлагат законодателни промени, които пряко или косвено въвеждат джендър-идеологията. Тези задължения произтичат от решението на Конституционния съд.

Вижте писмото по-долу и ни пишете ако желаете да се присъедините с подкрепа като неравителствена организация – името на организацията, която представлявате и Вашите имена и телефон за връзка на: [email protected]

Насърчаваме ви също в лично качество да подкрепите и да споделите онлайн петицията по този повод на:  ​https://civilactionbg.com/поискай-българия-да-оттегли-подписа-с/

Уважаеми г-н Борисов, уважаеми представители на България в ЕС,
уважаеми г-жо Захариева, г-жо Цачева и г-н Вълчев,

Следвайки решението на Конституционния съд на Република България по к.д. № 3/2018 г. от 27.07.2018г., с което съдът обяви за противоконституционна Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие (т. нар. Истанбулска конвенция), ние, подписаните по-долу организации, учтиво настояваме България да оттегли подписа си от Конвенцията.

България подписа Истанбулската конвенция на 21 април 2016 г. Подобно подписване, съгласно международното публично право и по-конкретно Виенската конвенция за правото на договорите, се прави в израз на намерение за ратифициране на задълженията на подписания договор.

България следва да оттегли подписа си,  поради това че той изразява нейното намерение да се  обвърже с  договор, който Конституционният съд е обявил за противоконституционен и несъответстващ на най-висшия нейн закон – Конституцията. 

Страната ни не може да продължава да поддържа с подписа си изразеното от нея намерение да ратифицира договор, който противоречи на Конституцията ни.

Въз основа на горепосоченото апелираме към Вас да предприемете необходимите действия България да оттегли подписа си от Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие без по-нататъшно забавяне.
Призоваваме ви да не подкрепяте присъединяването на Европейския съюз към Истанбулската конвенция, което задължение произтича от решението на Конституционния съд.

Настояваме да поемете политическа отговорност, че ще съблюдавате решението на Конституционния съд и няма да предлага законодателни промени, които пряко или косвено въвеждат джендър-идеологията.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *