Решението на Съда на ЕС ограничава признаването на съпрузи от един и същи пол само до правото на свободно движение и правото на пребиваване. 

Съдът на ЕС реши всички държави-членки на ЕС, включително тези, които имат конституционна защита на брака като съюз на един мъж и една жена, да признаят сключения в чужбина брак на лица от един и същи пол, по отношение на правото на свободно движение и пребиваване.

Решението е по повод делото заведено от румънеца Адриант Коман, който сключва еднополов брак с неговият партньор американецът Робърт Хамилтън в Белгия през 2010г. Когато Румъния, в съответствие с националното си законодателство, отказва да признае бракът им, те решават да съдят правителството. Според двойката правото им на свободно движение в рамките на ЕС е било нарушено. Така през 2016 г. румънският Конституционен съд отправя запитване към Съда на ЕС с искане за дефиниране  понятието „съпрузи“ в законодателството на ЕС, касаещо правото на свободното придвижване. 

С решението си Съдът на ЕС затвърждава националната компетентност при определянето във вътрешните закони на понятието за брак. Държавите-членки са свободни да запазят националното си конституционно определение за брака, като съюз между един мъж и една жена.

Решението на Съда на ЕС ограничава признаването на съпрузи от един и същи пол само до правото на свободно движение и правото на пребиваване. Същевременно Съдът на ЕС постанови в понятието „съпрузи“ в законодателството за свободното движение да включва съпруга/та на лица от същия пол.

С това Съдът премахва националната компетентност по ключово понятие от семейното право и рискува да създаде правен хаос в резултат на това, алармираха преди дни в писмото си до европейските управляващи над 730 правозащитни граждански организации .

Разширяване на понятието за „съпрузи“, заедно с правото да се води нормален семеен живот, цитирано в решението на Съда, би могло да се използва да се изискат, по съдебен път, и други права, считат експерти в областта.

Въпреки че Съдът на ЕС посочва, че “държава членка не може да откаже да признае на своя територия, единствено за целите на предоставянето на производно право на пребиваване на гражданин на трета страна, сключения от него брак с гражданин на Съюза от същия пол,” решението свързва пребиваването с правото да се води нормален семеен живот. 

Същевременно Съдът на ЕС отхвъря възможността да бъде отказано право на пребиваване на двойките от еднакъв пол, въз основа позоваване на обществения ред, освен “само в случай на реална и достатъчно сериозна заплаха, засягаща основен обществен интерес.

Източник: Гражданско сдружение “Асоциация общество и ценности” 
За повече информация се свържете с нас на: 
[email protected]

Още по темата:

Решението по делото: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202542&pageIndex=0&doclang=BG&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=323905

Съобщение до медиите от Съда на ЕС, по повод делото: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180080bg.pdf

Писмото на 731 организации от 9 страни членки на ЕС, изпратено на 30 май, 2018:
https://www.sva.bg/%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%bc%d0%be-%d0%be%d1%82-731-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%b2-%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%b5/

Понастоящем 6 държави-членки на ЕС (Румъния, България, Латвия, Литва, Полша и Словакия) не признават фактическото съжителство или гражданските съюзи на лица от един и същи пол. Четиринадесет държави-членки определят брака като съюз между мъж и жена. Шест от тези държави са приели тази дефиниция и в своите Конституции. 

Директивата за свободно движение защитава и към момента правото на пребиваване на партньорите от същия пол на гражданите на ЕС, но не непременно в качеството им на “съпрузи”.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *