Във връзка с пътната карта на Комисията относно стратегията на ЕС за правата на детето (2021-24), Асоциация общество и ценности (АОЦ) препоръчва стратегията:

1. Да ​​отстоява и защитава принципа на субсидиарност като основен принцип в антидискриминационните стандарти и правото на държавите-членки да определят собствените си политики в областта на брака и семейството, родителските права, образованието и здравеопазването.

2. Да осигури по-добра защита на правата на децата. По отношение на защитата на уязвимите деца, комисията на ЕС трябва да потвърди в стратегията си, че никой няма право на дете, а всяко дете има право да познава и да бъде познато и обгрижвано своите родители (Конвенция за правата на детето, член 7). Стратегията трябва да поддържа правото на всяко дете да познава своите биологични родители и да има майка и баща.

3. Да усили защитата на семейната неприкосновеност срещу незаконна и прибързана намеса на социалните служби. Държавите-членки следва да гарантират, че децата се отнемат от родителите им само при наличие на достатъчно обстоятелства, доказващи реален риск от сериозна вреда и подлежащи на достатъчен съдебен контрол на всички етапи, като се стремят към целта да се събере семейството.

4. Да съдейства за зачитането и насърчаването на основното право и отговорност на родителите за възпитанието, здравето и образованието на децата им, правото да ги обучават съобразно своите ценности и убеждения и това право да бъде гарантирано във всички образователни програми на ЕС (включително сексуалното образование).

5. Да се ​​противопостави на трафика на бебета като насърчи премахването на практиката на сурогатно майчинство във всички държави-членки. Сурогатното майчинство потъпква достойнството на детето, като го превръща в стока, предмет на договор.

6. Да защити децата срещу порнографията и сексуалната експлоатация чрез забрана на порнографията по телевизионните канали и увеличаване на защитата на физическото, умственото и моралното развитие на децата по отношение на услуги по заявка и платформи за споделяне на видео материали.

Бихме искали отправените по-горе предложения да бъдат внимателно взети предвид.

АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ 

АОЦ е гражданско сдружение, което насърчава и защитава човешкото достойнство и свобода, правата на децата и родителите, брака и семейството в България и Европа от 2007 г.

  • Конвенцията за защита правата на детето;
  • Международния пакт за гражданските и политическите права (чл. 18, т. 5);            
  • Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи (чл. 2 от Протокол № 1);
  • Конвенцията на ООН за правата на детето (чл. 5 и чл. 11, т. 2);
  • Всеобщата декларация за правата на човека;
  • Хартата за основните права на Европейския съюз чл. 5, чл. 6, Договора за ЕС;
  • Резолюция за защита на семейството на ООН (A/HRC/29/L.25), юли 2015 г.
  • Изх. № 27/08.12.2020

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *