Системното сексуалното образование* в училище е неефективна стратегия за общественото здраве с голям брой негативни последствия

Три десетилетия на проучвания доказват, че системното сексуалното образование (ССО) в училищата не е ефективна стратегия за обществено здраве. Това се подкрепя от над 100 задълбочени съвременни проучвания за сексуално образование в световен мащаб, на които разчитат ЮНЕСКО и различни правителствени агенции, за оценка на ефективността от сексуалното образование. Те показват, че тази стратегия е неуспешна и е основен фактор за твърде много вредни последици. 

Това сочи докладът на американския Институт за изследване и оценка**, известен с работата си за оценка на резултатите от програмите за сексуално образование през последните 25 години. 

Близо 90% от програмите за системно сексуално образование в училище са неуспешни. Те не успяват да постигнат трайни резултати, в продължение на една година върху ключови защитни фактори за целевата аудитория, без същевременно да доведат до някои негативни ефекти.

Нежеланите реакции се отчитат при 21% от програмите за сексуално образование извън САЩ: намалена употреба на презервативи или повишена сексуална активност, увеличен брой партньори, орален секс, принудителен секс, болести, предавани по полов път или бременност.

Кажи „НЕ“ на Стратегията за детето!

Програмите за системно сексуално образование не показват ефективност за увеличаване на редовната употреба на презерватив – поведението, необходимо за защита от болести, предавани по полов път.

Няма доказателства за успех по отношение на увеличаването както на въздържанието, така и на използването на презервативи в рамките на една и съща целева група, основна цел на цялостното сексуално образование.

„Крайно либералното и нецензурно съдържание на много учебни програми за системно сексуално образование поставя под въпрос неговата приемливост, а хлабавите дефиниции за „ефективност“, използвани в много от проучванията, пораждат сериозно безпокойство относно действителното му въздействие. Ако  ще се провежда в глобален мащаб, въпросът за неговата ефективност в училище е от решаващо значение за постигане на действителна защита на младежта и разумно управление на публичните средства,“ се посочва в доклада.

Като се има предвид заплахата, която болестите предавани по полов път, ХИВ и нежеланата бременност представляват за здравето и благосъстоянието на младите хора по света, липсата на доказателства за ефективност на системното сексуалното образование в училище, след почти 30 години и 103 достоверни проучвания, които го доказват експертите от Институтът за изследване и оценка препоръчват на правителствата да се откажат от плановете за въвеждането му.  ​

Асоциация общество и ценности, заедно с други граждански организации, поискаха от управляващите да се откажат от въвеждането на задължително сексуално образование от 1 до 12 клас в училище с оглед неефективността от провеждането му в световен мащаб. В писмото си те препоръчват да се проучат съветите на експертите за проучване на програми, които учат на сексуално въздържание и не насърчават презервативите и контрацептивите. Програмите за въздържание имат много по-висока успеваемост и значително по-малко отрицателни ефекти от програмите за системно сексуално образование.

Въвеждането на задължително сексуално образование от 1 до 12 клас, в и извън училище, е заложено в Национална стратегия за детето 2019-2030, чиито срок за предложения е удължен до края на месец май.

———–
Превод на български език на резюмето на данните от анализа на Институт за изследване и оценка в САЩ вижте на: Преоценка на резултатите от системното сексуално образование в училищата – резюме на изследванията в глобален мащаб

Stan E. Weed, Ph.D. & Irene H. Ericksen, M.S., April, 2019, Re-Examining the Evidence for Comprehensive Sex Education in Schools: A Global Research Review, The Institute for Research & Evaluation

https://www.institute-research.com/CSEReport/Global%20CSE%20Report–US%26non-US_Combined__4-1-19.pdf

* Системното сексуално образование основно учи на употребата на презервативи и контрацептиви с малко или никакво наблягане на въздържанието.

** Институтът за изследване и оценка анализира данните от три авторитетни проучвания за ефективността на сексуалното образование: едно проведено за Организацията на обединените нации (ООН) за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и две, спонсорирани от федералното правителство на САЩ – Преглед на данните за превенцията на забременяванията сред тийнейджъри и един мета-анализ, подкрепен от Центровете за контрол и превенция на заболяванията. 

Тези агенции анализират няколкостотин изследвания на сексуалното образование, извършени в период от три десетилетия, като взимат предвид използваните от тях изследователски методи и включват в своя преглед само онези изследвания, които имат адекватна научна стойност.

Подобни статии

2 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *