Днес изтича крайният срок България да даде становище по отношение на проекта за Ръководни насоки за недискриминация на ЕС. Макар секретен на този етап се оказа, че проектът съдържа неясна концепция за „права за всички“, независимо от основанията и ограниченията, които не могат да бъдат приети от държавите-членки на ЕС.

В тази връзка Асоциация общество и ценности изпрати писмо, в което поиска от управляващите да не подкрепят предложения, които са в пряк разрез с ценностите, Конституцията и законодателството на страната ни.

В писмото, адресирано до външно министерство, се казва, че не би следвало да се одобряват политики, чрез които България да бъде принудена от ЕС да подкрепи спорни въпроси, като определението за пол и полова идентичност в Истанбулската конвенция и предефинирането на брака.


Проектът на ЕС разширява разбирането за дискриминацията като право на “каквото и да е” право, което се определя от неясни и необясними фактори.

В писмото се казва, че България е страна по Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, която ограничава забраната за дискриминация до ясно изброени признаци. Посочва се че, България не е страна по Протокол 12 от нея, който въвежда обща забрана за дискриминация, от който и да е орган на властта на каквото и да е основание и споделя виждането, и че този подход следва да бъде запазен и занапред.

В проекта на насоки за недискриминация на ЕС е заложена и Истанбулската конвенция, с цел нейната ратификация да бъде използвана като условие за получаване на средства от ЕС. Представителите на гражданското общество апелират към управляващите за изваждането на половата идентичност, Конвенцията от Истанбул и други спорни критерии, които са в разрез с българското законодателство. 

източник: Асоциация общество и ценности

Подобни статии

Един коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *