Министерство на Интеграцията и равноправието между половете. Април, 2005 г.

В Швеция проституцията се смята за форма на насилие, упражнявано от мъжете върху жените и децата. Официално е признато, че проституцията е вид експлоатация на жените и децата и сериозен обществен проблем, който нанася вреда както на потърпевшите индивиди, така и на цялото общество.

Шведското правителство отдавна дава приоритет на борбата с проституцията и търговията с хора със сексуална цел. Дейността за засилване на позицията на жените и момичетата в обществото е от голямо значение. Тя представлява съществена част от шведския стремеж за равнопоставеност между жени и мъже както в национален, така и в международен план. Не може да бъде постигната равнопоставеност докато мъже купуват, продават и използват жени и деца, като ги заставят да проституират.

Проституцията – мъжко насилие върху жените

С приемането на закона „За правата на жените”, (Kvinnofridslagstiftningen), правителството и парламента на Швеция определят проституцията като мъжко насилие върху жените. Купуването или опитът за купуване на сексуални услуги се счита от 1 януари 1999 за криминално деяние, което се наказва с глоба или лишаване от свобода до шест месеца. Същевременно проституиращите жени не рискуват да бъдат заведени под съдебна отговорност. 

Според Шведския институт за проучване на общественото мнение (SIFO), шведите до голяма степен подкрепят забраната за купуване на сексуални услуги. 
На 1 април 2005г. влизат в сила промени на закона, според които забраната за купуване на сексуална услуга важи и в случаи на заплащане или обещание за заплащане от трето лице. 

Наказателен кодекс глава 6, 11 § 
Лице, което в случай, различен от гореспоменатите в тази глава, се възползва от случайна сексуална връзка срещу заплащане, се наказва за купуване на сексуална услуга с глоба или лишаване от свобода до шест месеца. 

Същото важи и в случаи, когато се обещава заплащане или се заплаща от трето лице. 
След влизането в сила на този закон уличната проституция намалява драстично сочат данни на полицията и социалните служби. Намалява броят на мъжете, които купуват секс, както и броят на жените, привлечени към проституция. Според националната полиция забраната за купуване на сексуални услуги действа като бариера срещу установяването в Швеция на търговци на хора. 

Според законопроекта „За правата на жените” (Kvinnofrid) (1997/98:55) правителството възлага на социалните служби да следят и събират информация за обхвата и развитието на проституцията и социалните мерки, които се взимат на местно ниво, както и при нужда да подкрепят развитието и подобряването на дейността в тази насока. Задачата включва и проследяване на международното развитие. 

На 1 април 2005г. се въвежда нов параграф в Наказателния кодекс. Според глава 6 9§ този, който застави дете, ненавършило 18 години, срещу заплащане да предприеме или понесе сексуално действие, се осъжда за купуване на сексуална услуга от деца. Решението важи и в случаи, когато заплащането е обещано или извършено от трето лице. Наказанието е глоба или лишаване от свобода до две години. 

Сводничество 
Този, който подстрекава друго лице към случайни сексуални връзки срещу заплащане, като например притежава публичен дом или съдейства в търсенето на проституиращи, е виновен по престъпление сводничество. 

Наказателен кодекс глава 6, 12 §
Този, който подстрекава или по неподобаващ начин икономически се възползва от случайните сексуални връзки на друго лице срещу заплащане, се осъжда за сводничество с лишаване от свобода до четири години. 

Ако лице, предоставило апартамент с право на ползване, научи, че апартаментът напълно или до голяма част се използва за случайни сексуални връзки срещу заплащане, и по установения ред не изиска прекратяване на правото за ползване на апартамента, то той или тя, в случай на продължаване или възстановяване на дейността в апартамента, се смята за съучастник и подлежи на съдебна отговорност според първа част. 

Ако престъпленията, споменати в първа и втора част, се определят като тежки, те подлежат на присъда за особено тежка форма на сводничество и се наказват с лишаване от свобода от две до осем години. В преценката за тежко престъпление трябва да се вземе под внимание дали то е било свързано с дейност в особено широк мащаб, дали е донесло значителна печалба или е представлявало безцеремонно използване на друго лице.

Защо съществува проституцията?

Проституцията и търговията с жени, както всички останали форми на мъжко насилие върху жените, са полово специфични явления, което ще рече, че преобладаващата част от жертвите са жени и момичета, докато извършителите са мъже. Мъжете, търсещи сексуални услуги от жени и момичета, създават предпоставка за проституция и търговия с жени. Ако мъжете не възприемаха купуването и сексуалното използване на жени и момичета като свое право, то проституцията и търговията с хора със сексуална цел не биха съществували.

Търговците на хора и сутеньорите използват подчинената позиция на жените и момичетата в икономически, социален, политически и юридически смисъл. Ярък пример за това е, че жените, които страдат от допълнителна форма на натиск като расизъм, преобладават в глобалната индустрия, свързана с проституцията. В страни, където е постигнат напредък що се отнася до условията на живот, до зачитане на основните им политически права, достъп до работа, образование и приемлив жизнен стандарт, жените и момичетата имат по-голям избор и са по-малко уязвими. 

Специалистите, които работят с жени и момичета, които проституират или са проституирали, посочват неблагоприятната среда на израстване, дискриминацията, различните видове злоупотреби и липсата на образование като повтарящи се характеристики в произхода на жените. При това статистиката показва, че 65-90% от проституиращите жени са били изложени на сексуално насилие от роднини и познати от мъжки пол още в детството си. Много деца, повечето момичета, са принудени от малки да проституират като насилниците им ги продават на други такива. Според международни проучвания средната възраст на момичетата, които започват да проституират, е 14 години.

Купувачът – кой е той?

Дълго време се смята, че мъжете, които купуват и използват проституиращи жени и момичета, го правят поради „естествената” си нужда от секс. Рядко се търсят основните им мотиви, ако въобще се поставят под въпрос. Вместо това вниманието се насочва към проституиращите жени и момичета, въпреки че сексуалното желание и поведение на мъжете са причината за проституция.

Кои са тогава тези мъже, които смятат за свое право купуването на женски и детски тела и подлагането им на унизително и болезнено сексуално насилие?

Според последното направено проучване / Институт по народно здраве 1998:1/ почти всеки осми мъж в Швеция купува секс някога през живота си. Това са мъже на различни възрасти и от различни социални класи. Болшинството от тях са женени или живеят на съпружески начала и имат деца. Образът на купувача като самотен особняк не отговаря на действителността. По вярното е, че той е добре облечен, добре платен баща от средната класа в командировка. Купувачите имат пари, стабилност, образование и власт и по този начин драстично се разграничават от жените, които купуват. Проучване от 2000г. проведено в Стокхолм показва, че почти 10% от младежите на възраст 16-25 г. посочват, че някога „са плащали за сексуална услуга”.

Последиците от проституцията 

Във филм, реклама, мода, музика, интернет, литература и други средства за масова информация жени и момичета се представят като сексуален обект и същевременно се показва невярна картина на проституцията. Насилието, което купувачите, сутеньорите и търговците на хора редовно упражняват върху жени и момичета прекалено се банализира. Проституиращите жени и деца са подложени на заплахи, малтретиране, изнасилвания, нападения, мъчения, нежелани бременности, безплодие, увреждане на скелета, половите органи и ануса, обиди и унижения. При това те рискуват да се заразят от купувачите и сутеньорите от сексуално преносими болести като СПИН.

Всички тези действия нанасят щети и грубо накърняват жените. Това, че те се приемат срещу заплащане, не смекчава по никакъв начин силното физическо и психологическо увреждане на тялото и душата. Международни проучвания показват, че проституиращите жени получават същите емоционални вреди като ветераните от войните и жертвите на насилие. Те имат същите симптоми под форма на връщане към миналото, страх, депресии, проблеми със съня и стрес. Типични са и самоубийствата и опитите за самоубийства. Канадско проучване показва, че проституиращите жени са изложени на 40 пъти по-голям риск да бъдат убити, отколкото останалите жени.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *