ДО:
КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РБ
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РБ

КОПИЕ ДО:
Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ   ГРУПИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

                                                                  СТАНОВИЩЕ

на Национална асоциация „Поход за семейството“ и Сдружение „Асоциация общество и ценности“ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето със сигнатура 054-01-111 от 04.12.2020 г. 
 
Уважаеми дами и господа,

Нашите две сдружения са юридически лица с нестопанска цел, които имат за своя цел да защитават правата на родителите и децата в тяхна взаимна полза, и да подкрепят традиционните семейни ценности. В този смисъл, организациите ни приветстват политическата воля и законодателните инициативи за извършване на промени в нормативните актове, отнасящи се до семействата и децата, когато те водят към утвърждаване на брака от мъж и жена, подобряване на семейната среда и защита на човешките права. Вярваме, че това е и целта на обсъждания законопроект.

От една страна в законопроекта са залегнали редица идеи обсъждани в обществени дискусии, включително подкрепяни и от нас, като:

  • ограничаване на причините за извеждане на деца от семейната им среда до насилие и невъзможност на родителите да изпълняват своите задължения, а не поради бедност или временни финансови затруднения;
  • възможност за участие на родителите и законните представители на детето във всички съдебни производства и намаляване на сроковете им;
  • засилен съдебен контрол и налагане на санкции за злоупотреба при подаване на анонимни сигнали или неправилно предприети действия от социални служители спрямо деца;
  • подобряване на процеса на осиновяване, с цел по възможност детето да остане в обкръжението на разширеното семейство или при доверени лица;                                          
  • и други.

От друга страна някои текстове в документа трябва да бъдат разгледани допълнително с повишено внимание от юристи-специалисти по семейно право и прецизирани, за да се избегнат конфликти с други нормативни актове или правни термини. Например:

  1. исканата промяна в чл. 1, ал. 1 е ненужна, защото добавените лица вече са включени в понятието „физически лица“;
  2. понятието „биологични родител“ и „биологично семейство“ не са еднозначно определени – „биологичните родители“ на едно дете може да са различни от родителите по рождение, а те пък да са различни от настоящите родители, които са осиновили детето;
  3. отнемането на лиценз само при „възбуждане на процедура или процес“ в съда нарушава презумпцията на невинност;
  4. някои текстове сочат към несъществуващи или грешни текстове – напр. §11 относно чл. 17а, т. 17 или използване на „Закон за социално подпомагане“ вместо „Закон за социалните услуги“ в §23
  5. и други.                    

Някои от предложените чрез този законопроект промени са наложителни и дори в известен смисъл закъснели. Надяваме се след постъпилите становища от нашите две и други организации, текстовете на законопроекта да бъдат допълнително детайлно обсъдени в Народното събрание и променени по подходящ начин, така че да бъдат в синхрон с българското и международното право, като защитават едновременно правата на родителите и децата, и създават условие за заздравяване и подкрепа на българските семейства.

С уважение,

Ивайло Тинчев, зам.-председател на УС на
Национална асоциация „Поход за семейството“

Михаела Джоргова, председател на УС на
Сдружение „Асоциация общество и ценности“

София, 04.01.2021г.

Подобни статии

Един коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *