ДО: ВЕЖДИ РАШИДОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ
АННА АЛЕКСАНДРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРАВНА КОМИСИЯ
НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РБ
Изх. № 09/26.05.2020г.

СТАНОВИЩЕ ОТ АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ
 
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията № 054-01-25, внесен от Александър Сиди, Искрен Веселинов, Мария Цветкова и доц. Милен Михов от ВМРО. 

 
УВАЖАЕМИ Г-Н РАШИДОВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО АЛЕКСАНДРОВА,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 
Обръщаме се към Вас във връзка с внесения на 19.03.2020г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията от група депутати, в условията на извънредно положение. 

С него се предоставят нови разширени правомощия на държавните административни органи, без възможност за съдебна защита. Предвижда се лишаване от свобода до 3 години за подаване на “невярна информация”, без ясна дефиниция и критерии за нея. Считаме, че законопроектът грубо нарушава Конституцията, свободата на словото, медиите, социалните мрежи и интернет пространството и следва да бъде отхвърлен.
Следват нашите мотиви за отхвърлянето му: 

1. Законопроектът грубо потъпква свободата на словото и противоречи на Конституцията на България.Наказуема и подлежаща на контрол ще е “всяка невярна информация засягаща физически или юридически лица”. С него държавата поставя монопол над истината, като нейни органи ще посочват коя информация е “вярна”, без да се дава възможност за защита по съдебен път. Всяка различна информация и мнение в интернет сайтове и социалните мрежи ще могат бъдат блокирани и цензурирани. Това противоречи както на Конституцията на Република България, чл. 39-41, така и на чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека. Законопроектът предвижда лишаване от свобода до 3 години за подаване и разпространяване на невярна информация, чрез електронни информационни системи (с промяната на чл. 326 ал.1 от Наказателния кодекс). В него липсва легална дефиниция за “невярна информация”. Няма ограничение до кого, как, по какъв начин и чрез какви способи е разпространението на тази информация, което отваря широка възможност за злоупотреба с това право. Считаме, че подобен подход дава широка възможност за произвол в лицето на държавата за преследване на неудобните и инакомислещите под претекст, че разпространяват “невярна информация”. 

2. Законопроектът не е съобразен с приетия в Директива 2018/1808 на Европейската комисия координиран подход за борба с дезинформацията на европейско ниво. Препоръките на Директивата не са свързани с прилагане на регулаторни и санкционни режими. Те са насочени към развиване на медийна грамотност на обществото за отхвърляне източниците на дезинформация. Още повече зададената от депутатите дефиниция[1] за “дезинформация в интернет среда” значително се различава от дефиницията на Европейската комисия[2]

3. Със законопроекта се предоставят редица нови правомощия на Съвета за електронни медии (СЕМ) и на председателя на Софийския районен съд (СРС).  Няма посочени критерии, които СЕМ да прилага при определяне на сайтовете, чрез които се разпространява дезинформация. Няма предвидена възможност за доставчиците на информация да се защитят и да докажат, че предоставената от тях информация е достоверна и не представлява дезинформация. При изпратено уведомление те ще трябва да свалят съответната публикация, без право на оспорване. В противен случай достъпът до сайтовете им ще бъде преустановен с решение на Софийския районен съд. Регистрацията им също може да бъде заличена съгласно чл. 125с. Подобни мерки значително ще ограничат свободата за изразяване на мнение в интернет пространството и социалните мрежи, в т.ч. под съответните материали, поради факта, че съдържанието им може да се счете като дезинформация. 

4. С директното внасяне на законопроекта в Народното събрание е нарушена предписаната в чл. 26 от Закона за нормативните актове процедура за публикуване в сайта за Обществени консултации и даване на възможност за предложения и становища. Не е направена предварителна оценка на въздействието. Неспазването на тази важна процедура ограничава още повече възможността, в настоящото положение, за осъществяване на обществен дебат по Законопроекта.  
Във връзка с гореизложеното считаме за недопустимо приемането на предложения законопроект и апелираме за неговото отхвърляне.

С уважение,

Михаела Джоргова
Председател на
Сдружение „Асоциация общество и ценности“ 
[email protected]
​www.sva.bg

[1]  Според вносителите “дезинформация в интернет среда” е разпространение чрез социални мрежи, интернет сайтове или по друг начин в интернет средата чрез интернет страници достъпни от територията на Република България на публикация, която съдържа невярна информация, засягаща физически или юридически лица.

[2] Според Европейската комисия “под дезинформация се разбира доказуемо невярна или подвеждаща информация, която се създава, представя или разпространява, с цел да се извлече икономическа полза или съзнателно да се въведе в заблуждение обществеността, като последиците от това могат да бъдат в ощърб на обществения интерес…”

Текстът на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията и становищата до момента към него може да видите на: https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157382

Директен линк към законопроекта:  https://www.parliament.bg/bills/44/054-01-25.pdf

В медиите по темата: https://www.segabg.com
https://www.segabg.com/node/135781

Подобни статии

2 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *