СТАНОВИЩЕ
на граждански организации
във връзка с предстоящото второ четене на законопроектите за легализиране на заместващото (сурогатно) майчинство, внесени от Калина Венелинова Крумова (бивш депутат на Атака) на 29.07.2011 г.

До:

Президента на Република България

Г-н Бойко Борисов, Министър-председател на Република България

Г- жа Цецка Цачева, Председател на Народно събрание на РБ

Г-н Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика

Г-н д-р Стефан Константинов, Министър на здравеопазването на РБ

Г-н Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката

Г-н Константин Пенчев, Омбудсман на Република България
Г-жа Велина Тодорова, Заместник  министър на правосъдието,  Председател на Фондация „Център за изследвания и политики за жените”

Г-жа Искра Фидосова, Председател на Комисия по правни въпроси

Г-н Драгомир Стойнев, Председател на Комисия по труда и социалната политика

Г- жа Десислава  Атанасова, Председател на Комисия по здравеопазване

Г-н Огнян Стоичков, Председател на Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта

 Г-н Любен Татарски, Председател на Комисия по регионална политика и местно самоуправление  

Г-н Йордан  Бакалов, Председател на Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите

Г-жа  Надя Шабани, Председател на Държавната агенция за закрила на детето 
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ 

БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ

СТАНОВИЩЕ

на граждански организации

във връзка с предстоящото второ четене на законопроектите 

за легализиране на заместващото (сурогатно) майчинство,

внесени от Калина Венелинова Крумова (бивш депутат на Атака) 

на 29.07.2011 г.

Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс, № 154-01-8; Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, № 154-01-86; Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 154-01-87Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето № 154-01-88; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 154-01-85 (предстоящ)


Уважаеми дами и господа,

Ние, долуподписаните граждански организации, решително заставаме срещу приемането на законопроектите, узаконяващи заместващото (сурогатно) майчинство на предстоящото второ четене в Народното събрание. 

С узаконяването му това, което до вчера е било престъпление, днес ще бъде напълно легално. В момента у нас сурогатното майчинство е забранено от Наказателния кодекс (чл.182а), както и от Наредба №28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция. Въпреки сега съществуващата в закона изрична забрана на сурогатството, защитниците на заместващото (сурогатно) майчинство и медиите продължават да дезинформират обществото ни, изтъквайки “че в България сурогатството нито е забранено, нито е разрешено”, внушавайки по този начин нуждата от узаконяването му.

Тъй като предлаганите промени в законопроектите, легализиращи заместващото (сурогатно майчинство) ще окажат влияние върху бъдещето на нацията ни, променяйки изконни човешки ценности и взаимоотношения, е необходимо те да бъдат предшествани от широка обществена дискусия преди да се пристъпи към гласуване. Самата вносителка нарече предложените промени „революционни”.  

За съжаление такава обществена дискусия не беше направена. Законопроектите, узаконяващи сурогатството, бяха внесени на 29.07.2011 г., непосредствено преди Парламента да излезе в отпуск. Две седмици след като започна работа през септември, Правната комисия гласува на 14.09.2011 г. промените в Семейния кодекс, узаконяващи заместващото (сурогатно) майчинство, променяйки изконни човешки ценности – дефиницията за майка и майчинство.  Заместващата майка, която ражда детето, не е  майка на детето, и то се разглежда вече като резултат от нейния труд, което деградира разбирането за  майчинството.

Кръглата маса, инициирана от вносителя в Парламента на 27.09.2011 г., се състоя постфактум – две седмици след като промените в Семейния кодекс бяха вече приети. На тази Кръгла маса не бяха допуснати за дебат представителите на граждански организации, обявили се срещу легализирането на сурогатството (въпреки предварителната им регистрация), а само представителите на ГС „Зачатие”  и фондация „Искам бебе”, които подкрепят узаконяването му. На заседанията по-късно в парламентарните комисии на гражданите им беше предоставено време за изказване в рамките на две минути и всичките законопроекти бяха приети доста набързо без наличието на сериозни дискусии. 

В края на октомври (26.10.2011 г) промените, узаконяващи сурогатството, бяха приети на Първо четене от Народното събрание, въпреки че граждански организации, депутати, включително г-н Лука Волонте, президент на групата на Европейската народна партия от Парламентарната асамблея на съвета на Европа, настояваха то да отпадне и алармираха за опасностите от приемането му:промяна на ценностите в обществото, объркване на семейните роли и взаимоотношения и сриване на семейството, както и опасността от превръщането на България в туристическа дестинация за бизнес с утроби.

Нито една страна в Европейския съюз не позволява комерсиална сурогация; жените, които търсят утроба под наем, се насочват на изток – към Украйна, Русия, Грузия, Казахстан и Индия. 

Държавите, приели изрична забрана за сурогатното майчинство, са: Австрия, Норвегия, Швеция, Франция, Унгария, Италия, Швейцария, Германия, а така също Канада, щатите Мичигън и Невада и др. 

Държавите, въвели силно рестриктивен режим на сурогатното майчинство и изрична забрана за неговата комерсиализация, са: Холандия, Белгия, Великобритания, Израел, Гърция и някои щати на САЩ. Това са страни, в коиторешението е взето с основния мотив, че бездетните двойки наистина нямат друг шанс, защото изоставени за осиновяване деца на практика няма.

Въпреки направените опити за легализация в някои  страни на Балканите през последните години,  сурогатството не беше узаконено. Румъния отхвърли през пролетта на 2011 г. сурогатното майчинство още на първото заседание в комисия и законът беше оттеглен. През 2005 г. румънският парламент одобри проектозакон за репродуктивна медицина, който щеше да разреши некомерсиалната сурогация, но той беше отхвърлен от президента Траян Бъсеску. В Сърбия – краткият дебат за нейната регулация завърши с налагането на пълна забрана за сурогатството в началото на 2010 г.Хърватия също забрани сурогацията с нов закон за зачеването по медицински път от 2009 г.

*Срещу приемането на сурогатството на второ четене вече се обявиха много организации и фондации у нас – Национална мрежа за децата, обединяваща 96 организации,

и Фондация „Център за изследвания и политики за жените”. *

Българската Православна църква и Главното мюфтийство също излязоха със становища срещу узаконяване на сурогатството.

Нашите аргументи срещу узаконяване на заместващото (сурогатно) майчинство са:

 – Узаконяването на сурогатството ще доведе до жестока физическа експлоатация на жените и нарушаване на техните права, особено в по-непривилегированите групи на обществото. Сурогатното майчинство е осъдено като начин за експлоатация на жените в Брюкселската декларация на Световната медицинска асоциация (1985 г.). 

Ползващите се от заместващо майчинство съпрузи имат пълни права над сурогатната майка по време на бременността. При диагностициране на увреждане или болест на детето могат да възникнат сериозни проблеми. Поръчващите родители може да пожелаят аборт и да заставят заместващата майка да го направи, независимо от нейните морални убеждения; (75% от децата, заченати по този начин, се раждат с увреждания, според изследване, направено в Русия). Има клиники в Индия, където сурогатните майки се държат под ключ през целия период на бременността и са принудени да раждат насила с Цезарово сечение, което носи двоен до четворен риск за смърт по време на раждане.

Сурогатните майки според проектозакона нямат никакви права спрямо бебето. Те може дори да не го видят, докато в Ан глия  и други страни, например на сурогатната майка се дава възможност да задържи детето, ако пожелае.

 – С легализирането му България ще стане единствената страна на Балканите,  узаконила сурогатство, с толкова либерално законодателство и ще се превърне в привлекателна туристическа дестинация за бизнес с утроби, както  Русия, Украйна и Индия. 

В Белгия и Холандия, например, има само една болница, която приема двойки при изключително стриктни правила за достъп. Това кара много двойки да избират да търсят лечение извън Холандия и Белгия. 

Либералното законодателство в Русия (която се дава за добър пример и чийто идеи вносителят е заимствал) е направило страната  привлекателна за „репродуктивни туристи”, които търсят техники  неналични в техните страни. 

В Индия например съществуват „Ферми за бебета“, които подслоняват много жени, които служат като човешки инкубатори за семейни двойки от Запада. Дори е възможно да се „поръчат“ сурогатни деца по пощата,без какъвто и да е контакт със сурогатната майка. 

– Узаконяването на сурогатството у нас ще доведе до процъфтяване  на пазара на черно.България няма законови механизми, които да предотвратят продажбата на бебета. С узаконяването на сурогатното майчинство отначало само за случаи с медицински показания ще доведе до масово заобикаляне на закона.

– Когато сурогатството стане легална професия, ще има огромен натиск върху хиляди жени да издържат семействата си като дават под наем телата си. Както при трафика на жени, ще има организирани канали и мрежи от хора, които ще печелят за сметка на нечия утроба. В Русия, примерът на чието законодателство ползваме, вече съществува професия „сурмама” – сурогатна майка.

– Нарушават се правата на детето.

Детето е третирано като биологична стока, за която се заплаща. Това потъпква правата на детето като човешко същество, гарантирани от Декларацията за правата на детето (чл. 6 и чл. 9). Нарушава се и правото на детето на информираност. То може да не узнае коя е майката, която го е родила, а при донорство – и своя произход.

Раздробяването на майчинството може да създаде психологически проблеми в по- късна възраст на детето. Дете, което има повече от една майка (понякога дори три – донора на яйцеклетката, майката, която го ражда и майката, която го отглежда) няма да се чувства нормално.

От друга страна сурогатството може да доведе до нарушаване правото на детето дори да има законна майка.  Вече има такъв случай в Русия, където самостоятелен мъж, кандидатствал за сурогатство и използвал яйцеклетки на донори, е регистриран като единствен родител на своя син. Името на сурогатната майка не е вписано в удостоверението за раждане и бащата е записан като единствен родител.

– Щенастъпи хаос в семейните отношения и объркване на семейните роли, тъй като проектозакона позволява на роднини (по права и съребрена линия) да стават сурогатни майки. Жена – сурогатна майка ще може да износи и роди своя  внук вместо собствената си дъщеря, оказвайки се едновременно баба и майка.

– Узаконяването ще доведе до деградация на майчинството, тъй като свежда майчинството до механично действие и “работа“. Обезценява се  връзката между майка и дете. Износването на бебето не е само физиология, а незаменим контакт между него и майка му и изграждане на връзка, която продължава през целия живот. При сурогатството се прекъсва тази естествена връзка между износващата (сурогатна) майка и детето.

Изискването сурогатните майки да имат поне едно дете ще бъде травмиращо, както за тях така и за децата им. Тези деца, виждайки как майките им износват и раждат деца, които след това изоставят, ще растат в постоянен страх и несигурност да не бъдат изоставени и ще получат грешно послание за майчинството. 

– Легализирането разрушава фундаментите на традиционното семейство, отваря пътя за узаконяването на съвместните съжителства и ще позволи на хомосексуални двойки да се възползват от сурогатството да имат деца. 

Някои наричат сурогатството „Троянския кон за семейството“.

В доклада на Правната комисия преди първо четене се посочва, че в сегашния му вид законът създава дискриминация по отношение на лица, които не са в брак. Има направено предложение от депутата Любен Корнезов  да отпадне изискването поръчващата двойка да бъдат “съпрузи” и да се замени с мъж и жена, което ще позволи на несемейни двойки да се възползват от заместващо (сурогатно) майчинство. Стефани Михайлова (депутат от ГЕРБ) предлага да се разреши заместващо майчинство и за двойки с репродуктивни проблеми при мъжа и той да има правото да ползва донорство също. 

– Узаконяването  на заместващото майчинство няма да разреши демографския проблем. Няма точна статистика на нуждаещите се от заместващо майчинство. В изказване в медиите представител на гражданско сдружение „Зачатие” посочва цифра на нуждаещите се двойки от сурогатно майчинство не повече от 20-30. В дискусията по законопроектите в парламентарната Комисия по здравеопазване самата вносителка заявява „в момента ние реално не можем да дадем отговор на това колко са семействата с тези специфични потребности„.

– Посочената от вносителя в мотивите цифра от 270 000 семейства с репродуктивни проблеми е спорна. Според проф. Иван Козовски, създател на Центъра за асистирана репродукция във Варна, в доклад на Министерството на здравеопазването от 2005 г. се посочва брой на безплодните двойки в България 116 000, а не 270 000. Подобни твърдения по думите на проф. Козовски биха означавали, че България е на първо място в света по стерилитет (bg.mama.com).

        Дами и господа Народни Представители,

 

Призоваваме Ви да вземете предвид гореописаните факти и да гласувате против предложените поправки легализиращи заместващото (сурогатно) майчинство, както Румъния вече направи това. Настояваме въпросът да бъде подложен на широка обществена дискусия в следващите няколко години.

С уважение:

1Гражданско сдружение “Асоциация общество и ценности”,

    Стоян Георгиев  

2. Фондация „Център за правна помощ, Глас в България”

3. Граждански форум за защита на детето и семейството,

    Петър Вълков

4. Национално женско движение „Естир”,

    Жана Гарден

5. Гражданска инициатива Справедливост, 

    Стойчо Кацаров

6. Нова надежда за инвалидите,

    Мария Иванова

7. БХМА,

     д-р Благодатка Ангелова-Неделчева 

8. Асоциация на учителите християни,

    Юлия Аткова

9Фондация „Мост на любов“,

   Иво Койчев

10..Фондация „Възможности за всеки“,

      Радослав Илиев

11. Фондация “Мисия Възстановяване”,

      Филип Рашев

12. Сдружение „Нови хан – Европейско селище“,

     Огнян Чипев 

13. Форум за съвременно образование,

      Ваня Ангелова

14. СНЦ „ЕКО МРАМОР“,

      Снежинка Цветанова 

 15.Сдружение „Справедливост 21“,

       Елена Дянкова

16.Фондация „ Покров Богородичен”

     Пламен Сивов

16.01.2012 г., гр. София

 –––––––––––––––––––––––––––––

Срещу приемането на сурогатството на второ четене вече се обявиха много  организациии фондации у нас*. 

– Национална мрежа за децата, обединяваща 96 организации и Фондация „Център за изследвания и политики за жените”.

 В становището си от 25.10.2011г. Национална мрежа за децата изразиха сериозни основания, с които призовават народното представителство  за отлагането на окончателното приемане на промените и необходимост от обществен диалог в следващите няколко години .http://nmd.bg/Position/stanovishte-na-natsionalna-mrezha-za-detsata-otnosno-predlozheniya-zakonoproekt-reglamentirasht-surogatnoto-maytchinstvo/

Фондация „Център за изследвания и политики за жените” в аргументираното си становището  от 22.11.2011г.  посочва, „че приемането на предложените законопроекти на второ четене трябва не само да се отложи, но на настоящия етап да се отхвърли.(http://dryanovo.net/за-жената/за-жената/становище-на-фондация-център-за-изследвания-и-политики-за-жените-относно-узаконяването-на-заместващото-майчинство#comments

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *