Съветът по правата на човека към Организацията на обединените нации направи историческа крачка с приетата на 3 юли 2015г. Резолюция за защита на семейството (A / HRC / 29 / L.25). За първи път Съветът по правата на човека, със 71 страни-членки на ООН подкрепящи предложенията, прие Резолюция за защитата на семейството, по време на 20-годишнината на Международната година на семейството с 29 гласа „за“, 14 „против“ и 4 „въздържал се“.

Приетата Резолюция за защита на семейството:
1. Отново потвърждава, че семейството е естествена и основна клетка на обществото и има право на закрила от обществото и държавата;

2. Признава, че семейството играе решаваща роля за запазването на културната идентичност, традиции, морал, наследство и ценностна система на обществото;

3. Подчертава, че семейството има основната отговорност за подхранването и защитата на децата от най-ранно детство до юношеството, че въвеждането на децата в културата, ценностите и нормите на обществото започва в семейството,

4. Отново потвърждава, че родителите имат първостепенното право да избират вида образование за децата си и носят основната отговорност за отглеждането и развитието на детето.

5. Подчертава ролята на членовете на семейството, особено на родители и попечители, в укрепването на идентичността, самочувствието и мястото на момичетата и в опазването на тяхното здраве и благосъстояние;

6. Приканва страните да разгледат включване и насърчаване на семейно-ориентирани политики като хоризонтална тема в предложените цели на дневния ред след 2015г.;

В тази връзка Асоциация Общество и Ценности изпрати писма до членовете на Европейския парламент с препоръка, по време на европейския си мандат, да се съобразяват с принципите в приетата Резолюция и вземат под внимание че:
Силните семейства са незаменими участници за устойчивото развитие на обществото; да бъде засилен ангажимента на държавата да защитава семейството и политиките следва да поощряват и защитават семействата и правата на родителите, с цел укрепване на благосъстоянието на децата и обществото като цяло.

източник: Асоциация Общество и Ценности
линк към текста на Резолюцията: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G15/139/98/PDF/G1513998.pdf?OpenElement

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *